Жоспар

  1. Қарым-қатынас түсінігі мен түрлері.
  2. Қарым –қатынас және тұлға дамуы.
  3. Қарым- қатынас жақтары: коммуникативті, интерактивті және перцептивті.
  4. Интимдік тұлға аралық қатынас.  

Қарым-қатынас түсінігі мен түрлері. Қарым-қатынас дегеніміз не. Қарым-қатынастың мақсаты, мазмұны және құралдары. Адамзат пен жануарлар қарым-қатынасының айырмашылығы.  Қарым-қатынастың негізі түрлері: тікелей және жанама қарым-қатынас, тұлға-аралық және тұлға ішілік қарым-қатынас, іскерлік және тұлғалық қарым-қатынас. Жанама және тікелей қарым-қатынас. Биологиялық, материалдық, когнитивтік қарым-қатынас.  Вербалды және вербалды емес қарым-қатынас.

               Қарым-қатынастың тұлға дамуындағы рөлі. Адамның интеллектуалдық және адамгершіліктік дамуы үшін оған басқа адамдармен араласу қажеттілігі. Каузалды атрибуция. Интимдік тұлға аралық қатынас түсінігі. Достық..  Махаббат. Жаулану. Жалғыздық.. Жалғызбасты адамның тұлғалық, психологиялық, мінез-құлықтық мінездемесі. Жалғыз басты адамның өз-өзіне деген қатынасы және өзін-өзі бағалауы. әр түрлі адамдарыдң жалғыздыққа деген реакциялары. Жалғыз басты адамдарға тән тұлға аралық қатынастың спецификалық мәселелері. Өзін-өзі бағалаудың төмендігі жалғыздық  факторы  ретінде. Ерте балалық кезеңдегі тәжірбиенің ересек адамда жалғыздық пайда болуындағы рөлі.

Қарым-қатынас техникасы мен тәсілдері. Қарым-қатынас  техникалары мен тәсілдерін анықтау.

Қарым-қатынас  техникалары мен тәсілдерінің алғашқы сатылары. Қарым-қатынасқа икемделу, әңгімелесушіде қажет күйді тудыру. Мұнда қолданатын  қарым-қатынас  техникалары мен тәсілдері. Кері байланыс түсініг және оның мезанизмі. Коммуникациялық қабілеттер. Қарым-қатынас  техникалары мен тәсілдерінің жастық ерекшеліктері. Қарым-қатынас  техникалары мен тәсілдерінің кәсіптік ерекшеліктері.


Тағы рефераттар