МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 КОНЦЕПТ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ
1.1 Концептілік жүйе және концептілік көзқарастар
1.2Концептінің құрылымдықерекшеліктері

2 АСПАН ДЕНЕЛЕРІНІҢ КОНЦЕПТУАЛДЫ ӨРІСТЕРІ
2.1 «Аспан» концептісінің мағынасы
2.2 «Ай» концептісінің мағынасы
2.3 «Күн» концептісінің мағынасы
2.4«Жұлдыз» концептісінің мағынасы
2.5 «Жұлдыз» концептісінің концептуалды өрістері

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Көлемі:75
Интервал:1
Шрифт:14
Жазылған жылы:2013

.

Тағы рефераттар