Ассиметриялық алгоритмдер туралы қазақша реферат

Ашық кілтті криптографияның негізін қалаған Уитфилдом Диффи және Мартином Хеллманом. Алдынғы азаматтарға тәуелсіз Ральфом Мерклом де ойлап тапқан. Симметриялық криптография бір кілтті қолданса мұнда екі кілт – біріншісі шифрлау үшін, екіншісі дешифрлау үшін қолданылады. Сіз бірінші кілтті біле отрып екіншісін біріншісінен есептеп таба алмайсыз. Диффи және Хеллман бұл идеяны алғаш рет 1976 жылы ұсынған және «New Directions in Cryptography» атта жұмысында жариялаған. Меркл бірінші нәтижесін 1978 жылы жариялаған.

Бүгінгі таңда ашық кілтті криптография негізінен келесі түрлендірулердің бірін қолданады:

1)  Үлкен сандарды көбейткішке жіктеу

2)  Ақырлы өрістерде логарифм есептеу

3)  Алгебралық теңдеулердің түбірлерін табу.

Ашық кілтті криптожүйені келесі 3 бағытта қолдануға болады:

1)  Деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін

2)  Кілт тарату тәсілі ретінде

3)  Аутентификация үшін.
Тағы рефераттар