Қазіргі психологиялық ғылымда жалпы ойлау концепциясы әлі де белгісіз. Әсіресе музыкалық көркем-бейнелі ойлауда.

Музыкалық ойлауды генетикалық жоспарда қарастыру (интонацияны түйсіну және уайымдау). Генетика – бұл алғашқы материя (жүрістің, өзгерістің). Генетика – организмнің өзгеруі, музыкалық — эстетикалық реакцияның ең алғашы.

Б.А.Асафьев «Музыка – интонация» ғылыми жұмысында былай дейді: «Интонация – (дыбыс биіктігінің дәолдігі) – ең негізгі жүргізуші – музыкалық мазмұнда, музыкалық ойда, ол және көркем ақпаратының тасушысы, эмоциялық қуаты, рухының жүрісі т.с.с.

Келесі … дыбыс материалдың конструктивті — логикалық ұйымдастыруы.

… көркем ойлау құрылымында екі жақтың бір-бірімен байланысы: ерекше және жалпылогикалық.

Ерекше – берілген өнердің мәнерлеушілік құралдардың заңдылық байланысы (музыкада — әуен, гармония және ырғақ, поэзияда – ырғақ пен буын, теорияда — әрекеттің барлық компоненттері).

Жалпылогикалық – уақыт көлемінде, кеңестікте (пронстранство) құрастыруы (көркем мәтінінің кеңдігі, бейнесі). Осының барлығы (конструктивті — логикалық заңдылықтар) адамның музыкалық сезімінде сәулеленуі.

Біріншіден екінші қалыптасады, екіншіден (қайта байланыс принципі) біріншіге қайта оралуы.

Сондықтан, ойлау – адамның сезімінде музыкалық бейненің сәулеленуі, логикалық және эмоцияның диалектикалық бірлігі (диалектика – ғылым — табиғат дамуының заңдылығы және ойлаудың қарама-қайшылық бірлігі.

Сондықтан, музыкалық ойлау музыкалық бейнеге сүйенеді.

Бейне – ол қиялдану, түсінік, идея, идеал, осыны адамдардың қатынас «құралы» сияқты.

Ең негізі – музыкалық ойлау, ол шығармашылық ойлау.


Тағы рефераттар