ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы туралы қазақша реферат

Қылмыстық іс жүргізу құқығының ұғымы және оның құқық жүйесіндегі орны. Қылмыстық іс жүргізу құқығының құқықтың басқа салалары және ғылыми пәндермен ара қатынасы. Қылмыстық іс жүргізудің түрлері (нысандары).

Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздерінің ұғымы мен түрлері. Қазақстан Республикасының Конституциясы қылмыстық іс жүргізудің қайнар көзі ретінде. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасы, оның қалыптасуы мен дамуы.

Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің ұғымы мен маңызы. Қылмыстық сот ісін жүргізу приңциптерінің жүйесі. Қылмыстық іс жүргізу принциптері мен міндеттері арасындағы қарым — қатынас. Принциптердің жүйесі  қылмыстық  сот  ісін  жүргізуді дамытудың методологиялық  негізі ретінде.

Қылмыстық ізге түсудің түсінігі мен мазмұны. Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асырудың жалпы шарттары. Қылмыстық ізге түсудің нысандары.

Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың ұғымы, олардың жіктелуі. Қылмыстық іс жүргізу қатысушылары мен субъектілері түсініктерінің ара қатынасы.

Өзара іс әрекет етудің іс жүргізушілік нысандары. Өзара әрекет етудің ұйымдастырушылық нысаны. Тергеушінің қоғамдастықпен өзара әрекет етуі. Тергеушінің сарапшылық бөлімшелермен өзара әрекет етуі. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізудің түсінігі.

Қылмыстық іс жүргізуде қаралатын азаматтық талаптардың пәні, оны ұсынудың негіздері және іс жүргізу тәртіптері. Қылмыстық іс жүргізудегі  азаматтық талаптың құқықтық негізі.

Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы ақтаудың ұғымы мен маңызы. Ақтауға жататын тұлғалар, ақтау негіздері.

Қылмыстық іс жүргізуге қатысушы тұлғалардың қауіпсіздігін  қамтамасыз ету.

Қылмыстық іс жүргізуге қатысудын шеттеуге өтініш жасау және қарсылық білдіру. Қылмыстық іс жүргізуге қатысудан босату. Судьяға қарслық білдіру. Прокурорға қарсылық білдіру. Тергеуші мен анықтаушыға қарсылық білдіру.

Дәлелдемелер ұғымы. Дәлелдемелік құқығы және оның дәлелделер теориясындағы орны. Дәлелдемелер  теориясының методологиялық негіздері. Дәлелдеу процесінің ұғымы мен элементтері. Дәлелдеу субъектілері. Дәлелдемелерді  жинау, зерттеу және  бекіту. Дәлелдемелерді бағалаудың түсінігі мен принципі.

Қылмыстық іс жүргізудегі қылмыстық іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларының түсінігі мен маңызы.

Қылмыстық ісіті қозғау сатысының мазмұны.Қылмыстық істі қозғау дербес саты ретінде. Қылмыстық істі қозғау сатысының түсінігі, міндеттері мен маңызы. Қылмыстық істі қозғау субьектілері. Қылмыстық істі қозғаудың себептері мен негіздері.

Алдын ала тергеудің түсінігі, мазмұны мен міндеттері.Тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы шарттары. Алдын ала тергеу кезінде шығарылатын қаулылар.Анықтау мен алдын ала тергеудің мәліметтерін жария етпеу.

Айыпталушы ретінде жауаптылыққа тарту: ұғымы, мазмұны мен маңызы. Айыпталушы ретінде тұлғаны жауапқа тартудың іс жүргізу тәртіптері.

Тергеу әрекеттерінің түсінігі, олардың жүйесі. Тергеу әрекеттерінің мазмұны мен құрылысы. Тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы шарттары. Тергеу әрекеттерінің түрлері.Жауап алу. Беттестіру. Қарау. Куәландыру

Алдын ала тергеудің аяқталуының түсінігі, оның нысандары. Алдын ала тергеудің аяқталуының негізі мен жағдайлары. Айыптау қорытындысын жасау мен алдын ала тергеудің аяқталуы.

Басты сот талқылау сатысының мәні,маңызы және міндеттері.Басты сот талқылау жалпы шарттарының ұғымы мен маңызы.

Басты сот талқылауын тағайындау сатысының ұғымы мен маңызы,міндеттері.Келіп түскен қылмыстық істер бойынша соттың іс әрекеттері.Келіп түскен істер бойынша судья қабылдайтын шешімдердің түрлері.

Басты сот талқылауы сатысының ұғымы ,оның жүйесі.Басты сот талқылауы сатысының мәні,міндеттері және маңызы. Басты сот талқылауы қылмыстық іс жүргізудің басты сатысы.

 Апеляциялық өндіріс сатысының ұғымы, маңызы және міндеттері.Үкімге апелляциялық шағымдануға  наразылық келтіруге құқылы субъектілер.Апелляциялық тәртіппен істерді қарайтын соттар.

Үкімді және қаулыны орындау сатысының мәні мен мазмұны.Үкімді орындау сатысында қылмыстық іс жүргізу принциптерін жүзеге асыру.

Қадағалау өндірісінің ұғымы,маңызы және міндеттері. Апелляциялық өндірістен ерекшелігі.Заңды күшіне енген соттың үкімдерін, қаулыларын қайта қарау негіздері.

Жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау сатысының мәні,маңызы және міндеттері.Жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты іс бойынша қайта бастаудың негіздері мен себептері.

Қылмыстық ізге түсу жеке түрде асырылуы мүмкін қылмыстардың жеке айыптау істері бойынша соттың шығаратын шешімдері мен айыптау істерін қысқартудың негіздері.

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнінде іс жүргізу негіздері. Аталмыш санаттағы істер бойынша дәлелдеуге жататын мән — жайлар. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу  шараларын қолдану жөніндегі істер бойынша алдын ала тергеу  және соттық қарауды жүргізу ерекшеліктері. Психикалық аурулармен ауратын тұлғаларға қатысты қауіпсіздік шаралары.

Медициналық сипаттағы  мәжбүрлеу шаралары қолдану туралы іс жүргізілетін  тұлғаның құқықтары. Қорғаушының заңды өкілінің міндетті түрде қатысуы.


Тағы рефераттар