Логикалық байланыстардың толық жүйелері туралы қазақша реферат

D1, D2, …, Dn логикалық амалдардың символдары болсын. Егер тұжырымдар алгебрасының кез келген формуласы үшін оған пара-пар D1, D2, …, Dn  амалдарының көмегімен құрылған формула бар болса, онда <D1, D2, …, Dn> жүйе толық деп аталады.

Тұжырымдар алгебрасының кез келген формуласы үшін оған пара-пар ДНФ және КНФ болғандықтан, <Ø, Ù, Ú > – толық жүйе екендігі түсінікті.

Лемма 9.1 Логикалық байланыстардың келесі жиындары:

 <Ø, Ù, Ú, ® >,  <Ø, Ù >,  <Ø, Ú >,  <Ø, ®>

толық жүйе құрайды.

Лемма 9.2 <Ù, Ú, ® >,  <Ø > жиындары логикалық амалдардың толық жүйесін құрмайды.
Тағы рефераттар