Салыстырмалы — тарихи тіл білімі туралы қазақша реферат

            Салыстырмалы — тарихи тіл білімі пәні

Тілдің ақпараттық кодтың диахроникалық орын ауыстыруы секілді өзгеруі. Тұрақты фонетикалық сәйкестіктердің салыстырмалы – тарихи  тіл білімінің негізі ретіндегі қағидасы. Тілдің генетикалық туыстығы: генеологиялық теория, толқындық теориясы, «праязык» жайлы түсінік.

            Алыс тілдер жағдайының қайта құрылу қағидасы

Сыртқы және ішкі қайта құру. Қайта құрудың верификациялық тәсілдері. Фонетикалық типологиясы, өзге тілдік енулер, қайта құрудың иерархиясы қайта құрылу жүйесінің шынайылығы.

            Фонетикалық қайта құрылу.

Сәйкестіктерді көрсету, қосымша болу қағидасы, вокалдық, дауыссыздық, акценттік, тоналдық жүйесінің қайта құрылу мәселелері. Фонетикалық қайта құрылумен фонетикалық типологияның қатынасы. Фонетикалық өзгеру ережелерінің  реттелген жүйесінің жасалуы.

Морфологиялық және синтаксистік қайта құрылудың мәселелері.

Морфологиялық парадигмалардың жасалу қағидалары. Тілдік қайта құрылудағы грамматикалық  (архаизмдермен) көнерген сөздермен жаңалықтардың рөлі.  Тіл дамуындағы деңгейлік мәселелері.

Лексикалық қайта құрылу.

Тарихтың жазу пайда болмаған кезеңіндегі мәліметтік қайнар көзі ретіндегі сөздік

Ортақ пәндердің (тарихи, археология, мәдениеттану) құрылудың лингвистикалық рөлі «Сөз және әдіс» әдісі.

1.6 Этимологиялық сөздік.

Этимологияның негізгі қағидалары.

Этимологиялық сөздіктердің құрылымы.Жеке тілдердің және туыс тілдердің этимологиялық сөздіктері.

1.7. Тілдердің генетикалық топтасуының қағидалары. Генетикалық топтасулардың дәстүрлі әдістері. Бірлескен жаңалықтардың негізінде тілдердің бірігуі. Туыс тілдер мен тілдік одақтар.

1.8. Салыстырмалы – тарихи тіл білімінің (статистикалық) санақтық әдістері.

Сөз санағы және глоттохронология

Сөз санақтық әдістердің негізі ретінде тілдердің генетикалық топтасуы.

1.9. Туыс тілдер

Салыстырмалы — тарихи тіл біліміндегі тілдердің алыс туыстығы мәселелері. Алыстап кеткен тілдердің жағдайының қайта құрылу компаративистикасына дәстүрлі әдістердің қолданылуы.

1.10. Тіл әлемінің генетикалық топтасуы.

Мәселенің қазіргі жағдайы.

Туыс және алыс тілдердің қысқаша сипаттамасы.

Полигенездегі моногенездің мәселесі.

1.11. Салыстырмалы – тарихи тіл білімінің компьютерлік технологиясында қолданылуы.

Есептеу техникасының сөз – сараптау,тілдердің генетикалық топтасулары, фонетикалық сәйкестіктердің жасалуы, этимологиялық мәліметтер қоймасының өңделуі мен сақталу мақсатында қолданылуы.

.

Тағы рефераттар