Қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар

Рефераттар бөлімі

‘Химия’ бөлімінің мұрағаты

Пісіру сульфат целлюлозаның автоматтандырылған технологиялық процесі

Целлюлоза туралы,жалпы целлюлоза құрамы туралы мәлімет келтіре кетсем.

Целлюлоза (лат. cellula — клетка), полиглюкопираноза, (C6H10O5)n — негізгі құрам бөліктері өсімдіктер клеткаларының қабығын түзетін үлкен молекулалы көмірсу (полисахарид). Целлюлоза өсімдік тіндеріне мех. беріктік, серпімділік қасиет береді. Ол өсімдіктерде қарапайым көмірсулардан күрделі биохим. синтез нәтижесінде түзіледі. Целлюлоза макромолекуласының қарапайым бунақтары C6H10O5 — глюкоза ангидриді (глюкопираноза) болып саналады. Толығырақ »

Негізгі технологиялық аппараттар мен машиналар

Суда болатын натрий мен калий сульфаттары цементті таспен жанасқанда, бір жағынан айтарлықтай дәрежеде цементті тастың құрамдас бөлігінің ерігіштігін жоғарылата алады, және де осы арқылы коррозияның I түрінің дамуын тездетеді, ал басқа жағынан — өзара араласу реакциясының дамуына септігін тигізеді    Na+ K+  Mg2+ катиондарының орын басу арқылы, сульфатта цементті тастан Са2+  ионынан, яғни II түрлі коррозияны шақырады. Толығырақ »

Кремнийорганикалық полимерлерді алу

Төмеңгімолекулалы полиорганосилоксандарды моно-, ди- немесе трифункционалды алкил (арил) хлорсиландардың немесе алкилэтоксисиландардың гидролизімен алады. Толығырақ »

Кремнийорганикалық полимерлердің химиялық қасиеттері

Силоксандар құрамында бір немесе бірнеше оттегі атомымен байланысқан, екі немесе одан да көп кремний атомдарынан тұрады:
Осылай байланысқан кремнийдің екі атомы дисилоксан түзеді, үш – трисилоксан; полисилоксан – молекуласының құрамында бірнеше кремний атомдары болады. Оттек және кремний атомдарынан тұратын тұйықталған сақина циклосилоксан (бұл жағдайда – циклотрисилоксан, себебі бұл циклды құрылым кремнийдің үш атомынан тұрады) түзеді. Толығырақ »

Кремнийорганикалық полимерлердің физикалық қасиеттері

Кремнийорганикалық полимерлі сұйықтықтар иісі жоқ, тұтқырлығымен, қайнау және қату температураларымен ерекшеленеді. Олар өте термотұрақты және егер жанатын болса, қарапайым органикалық материалдарды бұзатын химиялық және физикалық факторлардың көпшілігі, судың әсеріне аз ұшырайды. Өз кезегінде, олар пластмасса, каучук, краска немесе тірі тканьдер және организмдер сияқты органикалық материалдардың көпшілігіне мүлдем әсер етпейді немесе өте аз әсер етеді. Кремнийорганикалық сұйықтықтар жақсы электроизоляциялаушы материалдар болып табылады, түссіз және гидрофобты қасиеттерге ие. Толығырақ »

Полиорганофениленсиландар

3 – 10 кремнийдің атомына металдың 1 мезоатомы болатын полититанфенилсилоксан және полиалюмофенилсилоксан қыздырғанда жұмсармайды және тігілген полимерлерге тән термомеханикалық қисықтарға   ие, бірақ органикалық еріткіштерде суда ерігіштігін сақтайды. Пластификаторларды (минералды май) енгізуде бұл полимер 120 – 150оС микроқышқылдыққа ие болады. Толығырақ »

Полиорганоалкиленсиландар

Бұл полимерлерге жоғары жылутұрақтылық қасиеті тән. Полиорганоалкиленсиландардың полимерлі қатарында тек Si – С және С – С байланыс болғандықтан, олар жоғары гидролитикалық тұрақтылыққа және сілті мен қышқылдың әсеріне тұрақтылығымен ажыратылады. Толығырақ »

Полиорганосиландар

Полиорганосиландар төмен химиялық және термототықтырғыш тұрақтылығымен ерекшеленеді, себебі Si – Si байланысы сілтінің немесе тотықтырғыштардың әсерінен силанольды топтасу Si – OH түзіп ыдырайды. Толығырақ »

Полиорганосилазандар

Сызықты полимерлер – органикалық еріткіштерде жақсы еритін, балқу температурасы 150 ден 320оС дейіңгі аралықта болатын, полициклды құрылымды полимерлер – қатты түссіз нәзік зат, тұтқырлы өнімдер болып табылады. Полиорганосилазандар бейтарап және әлсіз сілті ортасында судың әсеріне тұрақты, бірақ қышқыл ортада ыдырап кетеді, спиртпен қыздырғанда алкоголизге ұшырайды. Толығырақ »

Полиорганосилоксандар

1937 жылы кеңес академигі К.А. Андрианов алғаш рет кремнийорганикалық полимер – полиорганосилоксанды алды. Бұл полимерлердің негізгі механикалық және физико – химиялық ерекшелігі олардың макромолекуласының иілгіштігімен және олардың молекулааралық қатынастарымен байланысты. Силоксанды тізбектің жоғарғы иілгіштігі сызықты құрылыстан сатылы құрылысқа өту кезінде жоғалтылады.  Жоғары молярлы массалы емес сызықты және тармақталған полиорганосилоксандар – тұтқыр түссіз сұйықтар. Толығырақ »