Қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар

Рефераттар бөлімі

‘Математика’ бөлімінің мұрағаты

Математиканың ғылым ретінде дамуы

Математиканы оқыту әдістемесі математика ғылымымен тығыз байланысты. Математика – орта мектептегі негізгі пәндердің бірі болып
табылады. Ол басқа пәндерді оқып үйренуге, оқушылардың логикалық ой-өрісінің дамуына септігін тигізеді. Математика әдістемесінің мазмұны мен даму барысын дұрыс бағдарлап түсіну үшін математика ғылымының даму тарихынан мағлұматтарды білу қажет. Математиканы оқыту әдістемесі математиканың көп ғасырлы дамуымен тығыз байланысты. Толығырақ »

Қорларды басқарудың стохастикалық үлгілеулері

Бүл жағдайда сүраныс кездейсоқ болады. Сондықтан сэйкес үлгілердің мінездік сипаттары өзгереді де, оларды талдау қиындай түседі. Сондықтан, ең жай үлгілеулерге тоқталамыз.

Сүраныс г -дің шамасы Т уақыт аралығында кездейсоқ болсын да, оның таралу заңдылығы (қатар) р(г) берілген немесе (р(г)- ықтималдың тығыздығы берілген болсын. Толығырақ »

Ағымдағы жоспарды тиімділікке тексеру. Мысалдар

Стохастикалық бағдарламалау модельдері сызықтық және сызықтық емес болып кездеседі. Көбінесе сызықтық бағдарламалау есептерінің модельдеріне сәйкестендіріліп құрылатын сызықтық модельдер кездеседі.

Сызықтық модельдерде мақсатты функциядағы белгісіздердің коэффициенттері , шектеулердегі матрица коэффициенттері А және шектеулердің бос мүшелері кездейсоқ шамалар болуы мүмкін. Мұндай жағдайда кездейсоқ шамалардың үлестірілуі беріледі (тәуекел жағдайы) немесе белгісіз болады (анықталмаған). Толығырақ »

Ең кіші элемент әдісін пайдаланып алғашқы базисті табу

Алдыңғы жағдайдағыдай жалпы түсініктемелерге толық тоқталмай-ақ есептеу алгоритмдерін келтіреміз. Әдісті пайдаланып, шығару жолы бұрын келтірілген. Сонымен, бұл әдістегі ерекшелік әрбір ұяшықтардағы тасымалдау құндарының есепке алынатындығы. Әр есептеу кезеңдерін Рим цифрларымен белгілейік. Алдымен көлік қатынасы кестесін қайтадан құрамыз. Толығырақ »

«Солтүстік-батыс» бұрышы әдісі

«Солтүстік   -батыс»   бұрышы   әдісінде   тасымалдау   құндарының   есепке алынбайтындығы белгілі. Сондықтан, Кесте -1-ді тасымалдау құндарысыз келтіреміз. Толығырақ »

Стохастикалық программалаудың өзара екі жақтылық есебі

Математиканың көптеген салаларында екі жақтылық теоремалары деп аталатын теоремалар кездеседі. Олардың әрқайсысы берілген теорияның кез-келген тұжырымы белгілі-бір ережелер стандарты бойынша екінші бір тұжырым алуға мүмкіндік береді және біріншісінің дұрыстығынан автоматты түрде екіншісінің де дұрыстығы алынады. Екі жақтылық есебінің мысалдары стохастикалық бағдарлау есебінде де кездеседі. Толығырақ »

Арифметикалық және геометриялық прогрессия

Ежелгі замандардан бастап адамзат арифметикалық және геометриялық прогрессиялардың заңдылықтарын қолдана білген.Мәселен, Біздің заманымызға дейінгі ежелгі вавилондықтардың сына жазу (клинопись) кестелерінде , ежелгі мысырлық және гректердің папирустарында арифметикалық және геометриялық прегрессияларға көптеген мысалдар кездеседі. Ежелгі грек ғалымдары прогрессиялардың кейбір қасиеттерін және олардың қосындысын таба білген. Архимед(б.з.б.3ғ) фигуралардың аудандары мен денелердің көлемдерін есептеуде сан тізбегінің бірнеше мүшелерінің қосындысын таба білген. Толығырақ »

Дәлелденетін формуланың анықтамасы

Дәлелденетін формуланың анықтамасы туралы қазақша реферат

а) Әрбір аксиома дәлелденетін формула болады.

б) Кез келген В формуласынан х  айнымалының орнына алмастыруды қолдану  нәтижесінде алынған формула – дәлелденетін формула. Толығырақ »

Логикалық байланыстардың толық жүйелері

Логикалық байланыстардың толық жүйелері туралы қазақша реферат

D1, D2, …, Dn логикалық амалдардың символдары болсын. Егер тұжырымдар алгебрасының кез келген формуласы үшін оған пара-пар D1, D2, …, Dn  амалдарының көмегімен құрылған формула бар болса, онда <D1, D2, …, Dn> жүйе толық деп аталады.

Тұжырымдар алгебрасының кез келген формуласы үшін оған пара-пар ДНФ және КНФ болғандықтан, <Ø, Ù, Ú > – толық жүйе екендігі түсінікті. Толығырақ »

Формулаларды ақиқаттық мәндер кестесі бойынша қалпына келтіру

Формулаларды ақиқаттық мәндер кестесі бойынша қалпына келтіру туралы қазақша реферат

Есеп. А(x,y,z) формуласының ақиқаттық кестесі берілсін.  Толығырақ »