МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ….3

1. КАСПИЙ БАНКІ АҚ-НЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМА….4
1.1 Банк қызметіне жалпы сипаттама….. . 4
1.2 Банктің қаржылық қызметіне талдау…… 7

2. Каспий банкі АҚ-да бухгалтерлік есепті ұйымдастыру…..9
2.1. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер есебі…….9
2.2. Тауарлы-материалдық қорлар есебі……..13
2.3. Ақша қаражаттары мен қаржылық инвестициялар есебі…… 15
2.4. Меншікті капитал есебі ………17
2.5. Дебиторлық қарыздар есебі……..19
2.6. Міндеттемелер есебі…….24

3. КАСПИЙ БАНКІ АҚ-ДА ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ…27
3.1 Қаржылық есеп беруді ұйымдастыру….27

ҚОРЫТЫНДЫ……..31
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ….32

КІРІСПЕ

Шағын және орта бизнес Қазақстан Республикасы экономикасының дамушы секторының бірі болып табылады. Еліміздің жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшуінің өзі қоғам өмірінің барлық салаларына үлкен өзгерістер алып келді. Бүгінгі күні банк саласындағы    бухгалтерлік есепті дұрыс ұйымдастыру экономиканы басқаруда  басты орын алады.

Бүгінгі таңда халық шаруашылығы саласындағы банк жүйесінің  экономиканы дамытуда  алар орны ерекше. Бухгалтерлік есеп басқару үрдісінің бір бөлігі болып табылатындықтан ол маңызды ақпараттар алуға мүмкіндік береді.

Банктің   ерекшелігі операция сипатына, есеп жұмыстарын ұйымдастыруға, сондай-ақ бухгалтерлік және басқа да есеп құжаттарының мазмұнына байланысты.

Еліміздің экономикасындағы өзекті мәселелердің бірі – бухгалтерлің есеп және есеп  беру жүйесін  халықаралық  стандарттар  мен  нормалар талаптарына сәйкестендіру. Ол, әрине, халықтың жағдайын жақсартуға және мемлекетіміздің  экономикасының  тұрақты өсуіне әсер етеді.

Оқу іс-тәжірибесінің өзектілігі соңғы жылдардағы банк   саласындағы қарқынды даму, бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену стратегиясына сәйкес қаржы нарығын дамыту, европалық деңгейдегі байланыс  қызметін көрсетуге қол жеткізу, сондай-ақ халықтың ақпарат қызмет түрлерін пайдаланудың арта түсуімен  байланысты. Банктердің қызметін реттеу мемлекет үшін де, банктің қызметін  тұтынушылар үшін де аса қажетті шара.

Банктік қызметті реттеу банктік операциялардың Қазақстан Республикасының заңдары мен Ұлттық  Банкттің  нормативтік  актілерне сәйкес  жүргізілуін,   банктердің  қызметтері  мен  өнімдерін    тұтынушылардың  құқықтық нормалары мен мүдделерінің бұзылмауын, банк жүйесінің  қаржылық тұрақтылығы  мен сенімділігін   және  қаржы нарқтарында  адал бәсекелестік  жүргізуін  қамтамасыз  етеді.

Оқу іс-тәжірибесінің негізгі мақсаты:

— Банктегі экономикалық көрсеткіштерін зерттеп, талдау жасау;

— Банктегі  бухгалтерлік есептің ұйымдастыру ерекшеліктерін анықтау;

— Банктегі  бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды жетілдіру;

— Банктегі  бухгалтерлік есепке  талдау жасау және сыртқы аудитті жүргізуді ұйымдастыру;

— Банктегі  басқару есебінің ұйымдастырылуы, талдауы мен аудитінің жүргізілуі;

— Каспий банк АҚ-ғы  салық есебінің ұйымдастырылуы.

  Курстық жұмыс / 32 бет
Тағы рефераттар