Көлік құралын бағалауда ақпататпен қамтамасыз ету туралы қазақша реферат

Жер үсті көлік құралдарын бағалау кезінде көлік құралы туралы келесі ақпататтар болуы шарт:функционалды белгілеу (қолдау) жері, моделі типі және т.б белгілер.

Жер үсті көлік құралдарына бағалау жүргізу  үшін қажетті ақпараттар комплексі мына жағдайда көрсетіледі:

— бағалау обьектісі туралы техникалық жағдайы жайлы алдын ала анықтама береді;

— анықтама, бағалау обьектісі туралы мінездеме береді және оның идентефикациясы жайлы анықтама;

— бағалау обьектісіның баламасы туралы сипаттама белгілер.

Ақпаратты қамтамасыз етушілер деп, каталогтар, құжаттама, бюлетендер, компютерлі ақпараттық өнімдер, басқ да ақпарат көздеріБағалау обьектісі туралы сипаттама береді, (мысалы, жер үсті көлік құралын даналап сату ұсынысы) және статистикалық сараланған сипаттама анықтамалар бір типті бағалау обьектісі жайлы (баға жайлы арнайы жинақтама).

Жер үсті көлік құралының құнын бағалау ақпараттар көзі немесе талаптарға жауап беруі тиіс:

— ресми баспа деңгейі болуы шарт немесе ақпарат беруші S

бағалау обьектісінің айрықша сипаттамалары бар ( идентификациялық бұйрық, типі, маркасы, моделі, негізгі мінездеменің тағайныдалуы) бағалау обьектісіне ақпараттың сәйкес келуін растау;

— нақты және актуалды ақпаратпен қамтамасыздандыру S жаңа ақпаратты жеткізу жылдамдығымен, S берілген ақпаратты қолдану шегі мен аумағын көрсету;

— берілген ақпаратпен лайықты алгоритім жұмысы қажет;

Жер үсті көлік құралдарының құнын бағалауда ақпаратпен қамтамасыз ету.

Бағалау жұмысындағы нарық мәдениеті дамып келеді және жер үсті көлік құралын сату нарығымен байланысты және оларды жөндеу және қызмет көрсету, салалар мен баспалардың жарық көруі қажеттілігін шақырады бұл салалар мен басқалар ақпарат қызметі мен материалдарды беру мен сатумен айналысады.мұндай салалар қызмет ісапалы ақпараттардыайналысады.

Тоқталып өтсек, осы күнгі жер үсті көлік құралдарының модельдері мен олардың модефикациясы көптеген. Бұл ақпаратпен қамтамасыз етуші салалар үшін кең өріс шартты түрде, жер үсті көлік құралдарының нарығында баға (құн) жағдайын жеке алынған елдің баспалары мен баспасөз орталықтары бақылыйды.

Ресейдің ғылыми- зерттеу институттары НАМИ және НИИАТ “За рулем” және т:б басылымдар.

Баспасөз өнімдері өте көп. Жер үсті көлік құралын бағалауға байланысты ақпаратты төртке бөлуге болады:

— Жер үсті көлік құралының техникалық жағдайы мен парпметірлер жайлы ақпараттар мазмұны:

— Жер үсті көлік құралдарын идентификацялауға байланысты қөздері;

— Жер үсті көлік құралының құнының каталогі;

— Қалпына келтіру жөндеу жұмыстарын жүргізу материалдары;

Техникалық жағдайы жайлы ақпараттар каталогі жер үсті көлік құралдарын бағалауға қажетті патаметірлер: двигатель көлемі, двигательдің қуаттылығы, т.б мәліметтерді құрайды. Тәжірибеде көп жағдайда тапсырыс беруші бағаланушы обьект жайлы толық мәлімет бере алмайды, ҚР ақпаратпен қамтамасыз ету толық жүргізіледі. Жыл сайын баспалар көптеген каталогтар шығарады, олар жеңіл көлік және т.б көліктер жайлы.

2 кесте

Жер үсті көлік құралдарын бағалауда ақпаратпен қамтамасыз ету (РФ)

Баспасөз атауы Басып шығарушы мекеме бағалау саласында қолдану (мазмұны) басылымы
Жер үсті көлік құралы жайлы толық ақпататты құрайтын ақпататтық материалдар
Жеңіл көлік әлемі “За рулем” (РФ) Жалпы ақпаратты модельдері, фото сурет, техникалық жағдай
Ауыр көлік әлемі “За рулем” (РФ) Жалпы ақпаратты модельдері, фото сурет, техникалық жағдай
Мотоцкл әлемі “За рулем” (РФ) Жалпы ақпаратты модельдері, фото сурет, техникалық жағдай
Коммерциялық көлікте “Третий рим” (РФ) Жалпы ақпаратты модельдері, фото сурет, техникалық жағдай
Баспа атауы Баспа шығарушы мекеме бағалау саласында қолдану (мазмұны) басылымы
Әлем көліктері “Третий рим” (РФ) Жалпы ақпаратты модельдері, фото сурет, техникалық жағдай және бағалары туралы ақпарат
Автомобиль -ревю Швециялық баспа Жалпы ақпаратты модельдері, фото сурет, техникалық жағдай және бағалары туралы ақпарат
Көлік туралы қысқаша шолу НАМИ АО ” Трансконсалдинк” (РФ) Жалпы ақпаратты модельдері, фото сурет, техникалық жағдай

Тағы рефераттар