БЕТОННЫҢ ҰЗАҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ туралы қазақша реферат

Антикоррозиялық жұмыстардың технологиялық процессі таңдап алынған қорғау түріне және қорғау үшін қолданылатын материалдар түріне байланысты болады.

Коррозиядан қорғау үшін жасалатын жұмыстар әдетте алдын ала дайындалған жоба бойынша жұмыс жасайтын арнайы ұйымдар арқылы жүргізіледі. Осыған сәйкес антикоррозиялық жұмыстардың максимальды механизациясы қарастырылуы қажет.

Антикоррозиялық жұмыстар жүргізу кезінде, сонымен қатар қорғау қабатының қажетті сапасы алынғанға дейінгі ұстау уақыты кезінде, антикоррозиялық қабатты әр түрлі әсерлерден қорғау үшін жағдай жасалуы тиіс.

Бетонның спецификалық қасиеттері темірбетон конструкцияларын қорғау жұмыстарының ерекшкліктерін анықтайды.


Тағы рефераттар