Биогаздың қолданылуы туралы қазақша реферат

Елімізде ауыл шаруашылығы кеңінен дамыған. Соның дамыған бөлігінің бірі біздің Солтүстік Қазақстан төңірегі. Бірақ ауыл шаруашылығында көптеген қалдықтар– бұл жануарлардың эксперименттері және өсімдіктердің қалдықтары қолданусыз қалып отыр. Үй жануарларының қалдықтары қалыпты жағдайда ыдырау кезінде  қоршаған ортаға зиянды заттарды бөледі. Соның бірі–аммиак.

Сонымен қатар біздің облысымыздың  орталағында электр энергиясымен барлығын қамтып отырған  ЖЭС жұмыс істеуде. Оның негізгі қолданылатын отыны  көмір. Көмір жанған кезде  қоршаған ортаны ластайды. Бұл экологиялық жағдайды нашарлатады. Сондықтан осындай проблемадан шығу үшін ауыл шаруашылығында электр энергиясын өндіру үшін биогаздық технологиялардың  маңызы өте зор.

Биогаздың құрамы мен қасиеті

Көрсеткіш Метан СО2 Н2 H2S Биогаз (60 CH4 және 40% CO2)
Көлем (%) 55-70 27-44 1 3 100
Жылу шығарғыштығы (МДж.м-3) 35,8 10,8 22,8 21,5
Ауырлығы (кг.м-3) 0,72 1,98 0,09 1,54 1,2 

Биогаз технологиясы – экологиялық жағынан таза, өндіру тәсілі қалдықсыз, жануарлар мен өсімдіктерден пайда болған қалдықтар зиян келтірмейтін, пайдалы жағдайға жұмсалады. «ООО», «ИЦ- Тула» компанияларының бірігуімен Тула облысында ауылшаруашылық HERLT HSV 800 газ өндіретін генератор жүйесі құрылды. Қазіргі таңда бұл газогенератор жүйесі Ресейде жұмыс жасайды.

Пайдаланылған әдебиеттер

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю.Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Москва, 2009 г.
Бурман А.П.и др.Основы современной энергетики. Список литературы.
Бурман А.П:и др. Основы современной энергетики. – М.МЭИ.2002 г.
Безруких П.П., Арбузов Ю.Д., Борисов Г.А. и др. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии.– С. –Гб. Наука. 2002 г.
Қазақша рефераттар bigox.kz
Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигении топлива в котлах.– М.: М.О. Гидрометеоздат. 1985 г.
Будрейко Е.Н., Зайцев В.А. Введение в промышленную экологию.–М.: Профобр. 1991 г.

Ұқсас реферат

Қазақстандағы биологиялық отынның даму бағыттары

Елімізде электр энергиясы негізінен көмірді пайдалану арқылы өндіріледі. 2005 жылы Қазақ­станда электр энергиясын өндіру 67,6 млрд. кВт. сағ. құрады. Бұл 1990 жыл дең­гейінен 1,3 есе төмен. Алайда, қазіргі кезде эко­номиканың өсуіне байланысты тұтыну және өндірістің ұлғаюы байқалуда. Келесі 10-12 жылда  (2018 жылға дейін) Қазақстанда энер­гияға сұраныс 50 пайызға артады деп күтілуде. Ал көмір қоршаған ортаға барынша кері әсерін тигізеді. Қазақстан Орталық Азияда парникті газдар шығарынды­ларының ең ірі көзі болып отыр. Бұл мәселе кім-кімді де толғандырмай қоймайды.


Тағы рефераттар