Цифрлық картографиялық ақпараттарды өңдеу туралы қазақша реферат

1.Бейнелерді өңдеу тәсілдері

2. Бейнелерді цифрлық өңдеу

Бейне түстерінің максимды сандарымен яғни түстің қоюлығымен пайдаланумен сипатталады. Бейненің қара ақ штрихты, сұр түсті, әртүрлі түсті типтері бар. Оның кейбір типтері бірдей түсті иеленеді, бірақ түстік моделі бойынша ажырытылады. Бейне типі құжатты жасауда анықталады. 

Мұндай көріністің әрбір пикселіне ақпараттың бір биті келтіріледі. Бір битпен екі жағдай кодталады: бұл жағдайда екң түс қара және ақ кодталады. Көріністің бұл типі Bitmap (Битті ) деп аталады. Мұндай көрініс түсінің тереңдігі бір бит.

Өңдік көріністі штрихке және конверттеу көрінісі мағынасының мазмұнымен жіне әсемдігімен байланысты творчествалық үрдіс. Суретшінің жұмысы іспеттес жемдікті компьютерге тапсырудың қажеті жоқ. Әйтсе де мұндай жұмыста біртіндеп автоматталған.

Жартылай өңді көріністің (grayscole) пикселі 8 битпен кодталады. Берілген типтің көрінісі түсіні тереңдігі 8 бит, ал оның әрбір пикселі 256 әртүрлі мәндерді қабылдауы мүмкін. Пиксельдермен алынған міндер сұр шкала деп аталады. Сұр шкала сұр түстің 256 градациясын иеленеді, олардың әрқайсысы 0 – ден 255 – ке дейін диапазонда жарықтық мәнімен сипатталады. Бұл жартылай ақ қара тонды көріністі дұрыс көрсетуге жеткілікті, мысалы, ақ қара суретті айтуға болады.

Photoshop – та берілетің түстерді немесе сұр түстердің мөлшерін сүймелдеуге мүмкіндік беретін 16 биттік каналы бар көрініс пайда болды. 16 биттік канал режимінде жартылай тонды көрініс сұр түстің 256 емес,  65536 түсін құрауы мүмкін. Екінші жағынан, 16 битті каналдары бар файлдың мөлшері 8 биттіге қарағанда 2есе көп. Файлдың мөлшері мен операцияны есте сақтауда орын түстің тереңдігінің өте құндылығын көрсетеді.

Кез келген көріністі жартылай өңге өзгетуге болады. Егер бастапқы материал. Түрлі түсті фотосурет болса онда оны ақ қара түске өзгертуге болады.

Индекстелген түс. Алғашқы түрлі түсті мониторлар шектеулі түсті гаммамен жұмыс істеді. Басында 16, одан кейін 256 түс болады. Олар 4 битпен немесе 8 битпен кодталады. Мұндай түмһстер индекстелген түс деп аталады. Әрине 16 түстермен фотокөріністің түсті гаммасын беру мүмкіндігін басқа түстердің шектелуін қызықты тиімділікті алу үшін пайдалунуға болады.

Индекстелген түстер түсті кестелер түрінде 4немесе 8 битпен кодталады.

Индекстелген түстің тереңдігі 2-8 битті құрауы мүмкін. Мысалы, Windows 95 – тің графиктік ортасы пиксельдегі 8 биттен тұратын түсті кестені ұстанады. Оны жүйелік палитра деп атайды. Бұл кестеде түстер алдын ала анықталған.

Триггер — кестеде мәліметтерді модификациялауда сервермен автоматты түрде орындалатын процедура. Негізінен, триггерлер денормализацияланғап МБ-да қайталанатын ақпараттың бүтіндігін қолдау үшін қолданылады

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Қалабаев Н.Б. ГИС и основы цифрового картографирования. Алматы, 2001.

2.Халугин Е.И., Жалковский Е.А., Жданов Н.Д. Цифровые карты. – М.:Недра, 1992, с.419

СӨЖ арналған бақылау тапсырмалары [1,2,3]

1.Аннотация және бейнені, гистограммаларды басып шығару
Тағы рефераттар