Мазмұны

Кіріспе……4
1. Математикалық сипаттама……5
Омофондар жүйесі……5
Гаммалау арқылы шифрлау…..6
Вижинер кестесі бойынша шифрлау…..7
2. Бақылау мысалының шешуі…..9
2.1 Мәтіндерді шифрлау…..9
2.2 Мәтіндерге салыстырмалы энтропиялық анализ…..10
3. Алгоритм және программа схемасы…..12
4. Бастапқы мәліметтер……16
5. Нәтиже…..16
Қорытынды……17
Әдебиеттер тізімі……18
Қосымша 1 Программаның листингі…..19

Кіріспе

Ақпараттық жүйе – обьектіні басқару үшін қажетті ақпаратты жинақтау, сақтау, жаңарту, тасымалдау, өңдеу және шығару жүйелері.

Ақпарат айналымын тиімді ұйымдастыру адамдардың күнделікті өмірінің табыстылығының шартына күн өткен сайын айналып келеді. Адамзат өмірінің тұрақты жұмыс істеп тұруы үшін қажетті ақпарат мөлшері өндіруші күштер көлемінің өсіунен квадрат дәреже  есе көп өсіп келеді. Көптеген дамыған елдерде ақпаратты өңдеу сласында жұмыс істейтіндердің саны нақты өндірістегі жұмыс күштерінен асып түседі. Ақпараттың айналымының  барлық саласында автоматтандыруды қолдану экономиканың жаңа қарқын алып, үлкен жұмыс күші ресурстарын босатуға алып келеді.

Осындай қарқынды өсім мен интенсивті айналым кезінде ақпараттың қауіпсіздігі, соның ішінде криптоәдістерді қолдану ерекше маңызға ие.

Криптология ақпаратты оны түрлендіру арқылы қорғаумен шұғылданады. Ол криптография және криптоталдау (криптоанализ) деп аталатын екі салаға бөлінеді. Бұл екі бағыттың мақсаттары қарама-қарсы.

Соған қарамастан алдыңыздағы курстық жұмыста сол бағыттарды тең қолдана отырып, мен жұмысымды сипаттамақпын.

Симметриялық шифрлау саласына жататын Вижинер кестесімен шифрлау, омофондар жүйесі және гаммалау арқылы шифрлау қазіргі заманғы ақпаратты өңдеу құралдарының дамуымен бірқатар басымдылықтарын жоғалтса бірқатар басымдықтарға ие болды.

Төмендегі жұмыста сол айырмашылықтар және өзгертулер нақты көрініс табады.

Курстық жұмыста программалар Delphi программалау ортасында жазылды. Бұл ортаның болашағы зор екенін ескере отырып, жасаған программалар уақыт ағысында өз мәнін жоймайды деп сенемін.

Программаны қолдану барынша жеңіл және түсінікті.

Осы жұмыс барысында негізгі пайдалану көзі болып табылатын ашық текст барлық өзгертілген күйінде энтропиялық анализге түсті және оны жасау үшін университет кітапханаларында бар материалды қолдандым.

Жұмысты оқып шығу (тексеру) барысында қазақ тілінде осы сала бойынша материалдардың  тапшылығын ескере отырып, кейбір аударудағы ауытқулар үшін алдын ала ғафу етемін.

Іске сәт!

 Курстық жұмыс / 24 бет
Тағы рефераттар