Информатика пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен төмендегі құрамда ұсынылады:

  1.  Оқулық
  2.  Әдістемелік құрал
  3.  Дидактикалық материалдар
  4.  Хрестоматиялар

Информатика оқулығына қойылатын талаптар

Информатика оқулығына қойылатын талаптарды анықтауда жалпы оқулыққа қойылатын талаптар негізге алынады. Оқулыққа қойылатын талаптарды анықтап жүйелеуде оқулық функциялары:

— білім мазмұнын тасымалдаушы;

— мазмұнды меңгеру процесін ұйымдастырушы;

— ақпараттық;

— трансформациялы;

— материалды бекітушілік;

— өзін-өзі бақылау;

— өз бетімен білім алу;

— дамытушы-тәрбиелеуші.

басшылыққа алынып, негізінен ескеретін құжат болды десек те болады.

Информатика пәні оқулығының маңызды ерекшелігі бұл өскелең өмір талабына сәйкестігі болып табылады. Оқулыққа қойылатын талаптар жалпы оқулыққа қойылатын талаптар негізінде төмендегіше іріктелді:

— ұлттық ғылым саясатына сәйкестігі;

— бағдарламаға сәйкестігі;

— мазмұнының ғылыми мәнділігі және нақтылығы;

— әлеуметтік-мәдени құндылығы;

— ұсынылған материалдың тарихилығы;

— оқушылардың физиологиялық және психологиялық ерекшеліктерінің ескерілуі;

— мазмұнының жүйелілігі, бірізділігі;

— сабақтастық принципінің сақталуы;

— компьютерлік программалар пайдаланылуының ескеріліуі;

— практикалық тапсырмалардың тақырыпқа сәйкестілігі;

— оқушылардың жалпы оқу біліктерін және дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік жасауы;

— деңгейлік тапсырмалардың болуы т.с.с.

Осы талаптарды ескере отырып дайындалған оқулықтың сапасы жоғары болып, оқушылардың білімін арттыруға көмектеседі.

Информатика пәнін  оқыту әдістемесіне қойылатын талаптар:

Информатиканы оқыту әдістемесі-әрбір сынып бойынша информатиканы оқып үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешенінің құрамдас бөлігі болып табылады.

Бұл әдістемелік оқу-әдістемелік кешендерді құрайтын басқа құралдарды үйлесімді пайдалануды жүзеге асыру тұрғысынан мұғалімдерге нақты көмек көрсетуді көздейді.

Әрбір сыныпқа арналған әдістемелікте сол сыныптағы информатикадан берілетін білім мазмұны және оны оқып үйретудің өзіндік ерекшеліктері, сондай-ақ сабақ барысында сол ерекшеліктерді жүзеге асыру жолдары қарастырылады.

Әдістемеде информатикадан білім мазмұнының сипттамасы беріледі.

Оқулық пен құралдарын сабақ барысында тиімді қолдану, экономикалық білімді игерудегі білім, білік, дағдыны қалыптастыру, өзіндік жұмыстарды орындау біліктілігін қалыптастыру, теориялық материалдарды қайталауға берілген сұрақтарға тиімді жауап беру тәсілдерін көрсету жайында әдістемелік нұсқаулар мен ұсыныстар беріледі. Есептердің шығару үлгілері ұсынылады.

Информатиканы оқыту процесінде пайдаланылатын мультимедиалық үйрету программаларының, электрондық оқулықтарының өскелең өмір талабына сай дайындалып, компьютерді оқыту құралы арқылы пайдалана алатындай деңгейде болу керек. [26]

12 жылдық білім жүйесіне арналған типтік оқу жоспары

Білім аймағында оқытылатын  пәндер

Әр сыныпқа бөлінетін апталық сағат саны

Жүктелетін сағат

 

 

1

2

3

4

5

Апталық Жылдық

 

І. Инварианттық компонент

 

 

ІI.

Тіл және әдебиет

7

9

10

11

11

48

1536

11.

Мақтау қағазы

7

7

224

22.

Қазақ тілі және әдебиеті

7

7

7

7

28

896

33.

Орыс тілі

2

2

2

2

8

256

44.

Ағылшын тілі

1

2

2

5

160

ІІI.

Математика және информатика

4

4

5

6

6

25

800

55.

Математика

4

4

5

5

5

23

736

66.

Информатика

1

1

2

34

ІIІІ.

Адам және қоғам

3

3

3

3

3

15

480

77.

Қоршаған орта

2

2

2

2

2

10

320

88.

Өзін өзі тану

1

1

1

1

1

5

160

ІIV.

Өнер жәнетехнология

3

 

3

3

3

3

15

480

99.

Музыкалық өнер

1

1

1

1

1

15

160

110.

Сызу

2

2

4

128

11.

Бейнелеу өнері

1 1 1

3

96

112.

Технология

1 1 1

3

96

V  V.

Физикалық тәрбиелеу

2

2 2 2 2

10

320

1 13.

Дене шынықтыру және ритмика

2

2 2 2 2

10

320

Инвариантты оқыту жүктемесі

19 21 23 25 25

113

3616

ІІ. Профильдік компонент

 
 

Таңдау бойынша оқу

1 2 3 3 3

12

384

114.

Таңдау бойынша оқу

1 2 2 2

7

224

115.

Зерттеу жұмыстарының негізі

1 1 1 1 1

5

160

Максимальная аудиторная учебная нагрузка

20 23 26 28 28

125

4000

ІІІ. Тұлғалық компонент

 

Жеке-тұлғалық оқыту

2 2 2 2 2

10

320

Оқужоспарының жалпы көлемі

22 25 28 30 30

135

4320


Тағы рефераттар