1. Cystopteris filix fragilis (L) Borbas — Пузырник ломкий — мортылдақ. Көп жылдық. Таудың бүталы белдеулерінде, көлеңкелі жартастарда, сондай-ақбұлақ жағаларында өседі.

Спора: VII-VIII. 

Thelypteridaceae Pichi sermolii — Телиптерисовые — Аратісті тұқымдасы. 

2. Thelypteris palustris Schott — Телиптерис болотный — Батпақты аратіс Көп жылдық. Бұлақ жағаларында жиі кездеседі.

Спора: VII-VIII

Aspidiaceae Mett ex Frank — Аспидиевые тұқымдасы 

3. Dryopteris filix mas Shott — Щитовник мужской — Еркек усасыр. Көп жылдық. Көлеңкелі аралас ормандар мен шыршалы ормандарда, сол секілді жартас түбінде және тасты топырақта өседі. Шаруашылық маңызы: Тамырсабағы — фильмариннің қайнар көзі.

4. Polystichum lonchitis (h) Rotch — Многорядник копьевидный. Көп жылдық. Жартаста, тастардың арасында, альпі және субальпі белдеулерінің көлеңкелі жерлерінде өседі.

Спора: VII-VIII.

Aspleniaceae Mett ex Frank — Костенцовые — Қалампыршөп тұқымдасы 

5. Asplenium trichomanes L — Костенец волосовидный — Қалампыршөп. Көп жылдық. Көбінесе көлеңкелі жерде, субальпіге дейін жартас сызатында өседі.

Спора: VI-VIII.

6. A. viride Huds — К. зеленый — Жасыл қалампыршөп.

Көп жылдық. Субальпіге дейін көлеңкелі жерлерде кездеседі, сондай-ақ жартас сызаттарында өседі.

Спора: VII-VIII.

7. A. ruta — muraria L — К. рута постенная — қалампыршөп. Көп жылдық. Көлеңкелі және ылғалды жерлерде өседі, сонымен қатар жартас сызаттарында кездеседі, тасты бөктерде өседі.

Спора: VI-VIII.

8. Ceterach officinaram Willd — Скребница обыкновенная — Кәдімгі тарақшөп. Көп жылдық. Құрғақ жартас сызаттарында, таудың төменгі беткейінде, альпіге дейінгі белдеуде өседі.

Спора: VII-VIII.

SinopteridaceaeKoidz — Синоптерисовые тұқымдасы 

9. Cheilanthes persica Mett ex Kuhn — Краскучник иранский — Иран ызбаны. Көп жылдық. Жартас сызаттарында, далалы және таудың төменгі бөлімінің шөлді жерлерінде өседі.

Спора: VII-VIII.

 

Adiantaceae ching — Адиантовые — Сүмбіл тұқымдасы

 

10. Adianthum capillus veneris L — Адиантум венерин волос. Көп жылдық. Ылғалды суармалы жартастарда, сарқырама астында және тау өзені мен жылға жағалауларында өседі. Оранжериялар мен бөлмелерде өсіріледі.

 

Polypodiaceae Bercht. et Presl — Многоножковые (настоящие папоротники) — Нағыз усасырлар тұқымдасы

 

11. Polypodium vulgare L — Многоножка обыкновенная, сладкий корень -Кәдімгі қырықаяқ, тәтті тамыр. Көп жылдық. Сызаттарда, жартаста, тау беткейлерінде, көлеңкелі ормандарда, альпіге дейінгі белдеулерде өседі.

Спора: VII-VIII.

 

Ophioglossaceae Agardn — Ужовниковые — Жылантіл тұқымдасы.

 

12. Ophioglossum vulgatum L. — Ужовник обыкновенный — Кәдімгі жылантіл. Көп жылдық. Дымқыл шалшықтанған шалғындықта, өзен және көл жағалауларында өседі.

Спора: VII-VIII.

13. Botrychium lunaria (L) Sw — Гроздовник полулунный — Жарты айлы шоқшабас. Көп жылдық. Қысқа шөпті шалғындықтарда, тау беткейлерінде және альпі белдеуінің тасты шалшықтарында өседі.

Спора: VI-VII

 

Eguisetaceae Rich ex DC — Хвощевые — Қырықбуын тұқымдасы

 

14. Eguisetum arvense L. — Дала қырықбуыны. Көп жылдық. Өзен және жылға жағалауларында, дымқыл шалғындықта, батпақ шеттерінде, арамшөп ретінде таста жиі өседі.

Спора: IV-V

Шаруашылық маңызы: дәрілік және тағамдық.

15. Е. ramosissimum Desf- X. Ветвистый — Бұтақты қ. Көп жылдық. Далалы және тасты беткейлерде, өзен және жылға жағалауларында, құмды, құрғақ жерлерде өседі.

Спора: V-VII.

16. Е. hiemale L — X. Зимующий. Көп жылдық. Аралас ормандарда, таста және құмды бөктерде, орман өзендерінің жағалауларында өседі.

Спора: VI-VIII.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, металдарды, ағашты жылтырату және тазарту үшін пайдаланады.

 

Cupressaceae Barte — Кипарисовые — Сауыр ағашы тұқымдасы

 

17. Jimiperus turkestaniko Kom. — Можжевельник туркестанский -Түркістан аршасы. Балғын аршасы. Көп жылдық. Таудың альпілік, субальпілік және жоғарғы орманды шеттерінде өседі.

VII-VIII. гүлдейді.

18. J. seravschanica Kom — М. Зеравшанский — Зеравшан аршасы. Көп жылдық. Құрғақ таулы бөктерде, сондай-ақ төменгі және ортаңғы белдеулерде өседі.

VI-VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жақсы ағаш береді, беткейлерді орнықтыруға, эрозияға қарсы қолданады.

19. J.semiqlobosa Regel — М. Полушаровидный — Жарты шартәріздес аршасы. Көп жылдық. Құрғақ тау бауырларында өседі, үлкен топтарда сирек кездеседі.

VII-VIII гүлдейді

Шарушылық маңызы: Ағаштарынан қаламдар жасауға, шыбықтарынан эфир майларын алуға.

 

Ephederaceae Dumort — Эфедровые — Қылша тұқымдасы

 

20. Ephedra redeliana Florin — Хвойник Регелевский – Қылша. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеулерінің тасты беткейлерінде, тау өзендерінің жағасында өседі.

VI, VIII. гүлдейді және жеміс салады.

21. Е. eguisetina Bunge — X. Хвощевый — Қырықбуын қ., Тау қ. Көп жылдық. Таудың төменгі, ортаңғы белдеулерінің оңтүстік тасты беткейлерінде өседі.

VI, VIII. гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Құрамындағы дәрілік алколоид — эфедринді шығарып алуға басты шикізат болады.

 

Typhaceae Juss. — Рогозовые — Қоға тұқымдасы

 

22. Турһа latifolia L — Рогоз щироколистый — Жалпақ жапырақты қоға, май қоға, жекен. Көп жылдық. Өзен, көл жағалауларында, батпақта, арық шеттерінде өседі.

VI — VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Қоректік, крахмал ұстаушы, техникалық.

23. Т. angustifolio L — Р. узколистый — Жіңішке жапырақты қ. Айыл қ. Таста қоға, қара қоға, алқоя.

VII-VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Техникалық, крахмал ұстаушы, қоректік.

24. Т. minima Funck — Р. малый — Қоға.

Көп жылдық. Өзен, көл, батпақ жағалауларында өседі.

VI-VIII. гүлдейді.

 

Potomogetonaceae Dumort — Рдестовые — Шалаң тұқымдасы.

 

25. Potomogeton pectinatus L. — Рдест гребенчатый — Тарақ бас шалаң, қазоты. Көп жылдық. Өзен шығанақтарында, тұщы көлде 20 см-ден 5-6 метрге дейінгі тереңдік суда өседі.

26. P. pusillus L — Р. маленький — Кішкентай шалаң. Көп жылдық. Өзендерде, көлдерде, тоған суларында өседі.

VII -VIII. гүлдейді.

 

Juncaginaceae Rich — Ситниковидные -Елекшөп тұқымдасы.

 

27. Triglochin maritimum L — Триостренин приморский. Көп жылдық. Көл, өзен жағалауларында, дымқыл шалғындықта өседі.

V-VIII. гүлдейді.

 

Alismataceae Vent Частуховые Кербезгүл тұқымдасы.

 

28. Alisma plantago aguatica L — Частуха подорожниковая — Бақа жапырақ тәрізді кербезгүл. Көп жылдық. Әртүрлі суқоймалардың жағалауларында өседі.

VII-VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, емдік.

29. Sagittario sagittifolia L. — Стрелонист стрелонистный — Жебежапырақты жебежапырақ. Көп жылдық. Суларда, жағалауларда, түйықталған немесе азғана ағатын су қоймаларында өседі.

VII -VIII. гүлдейді.

Шаруашылык маңызы: Қоректік, құрамында крахмал бар

30. S. trifolia L. — С. трилистый — Үш жапырақты жебежапырақ. Көп жылдық. Суда, жағалауларда тоқтап тұрған және аз ғана ағатын суқоймаларында өседі.

VI -VIII. гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Қоректік өсімдік, бұтақтарының құрамында крахмал өте көп.

 

Butomaceae Rich — Сусаковые — Теңгебас тұқымдасы.

 

31. Butomus umbellatus L. — Сусак зонтичный — Шатыршалы теңгебас, ақшұнақ, акшоқан. Көп жылдық. Ылғал шалғындықта, өзеннің дымқыл жағалауларында, жиі суда өседі.

V- VIII. гүлдейді. VI — XI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Құрамында крахмал бар, қоректік.

 

Роасеае Мятликовые — Коңырбас, қоңырат тұқымдасы.

 

32. Imperata cylindrica (L) Beaw — Императа цилиндрическая

Көп жылдық. Құмда, өзен, арық жағалауларында және дымқыл тұзсыз

шалғындықта өседі.

IV — V. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Азықтық (төм. сапада.), сәндік.

33. Erianthus ravennae (L) Beaw — Эриантус равенский — Теңбе-тең қарақамыс. Көп жылдық. Өзен алқаптарында, көл және арық жағалауларында өседі.

VII — VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Азықтық, техникалық, құрылыстық.

34. Bothriochloa ischaemum (L) Keng — Бородая кровоостанавливающий -Қантияр бозшағыл. Көп жылдық. Таудың құрғақ беткейлерінде және қыраттарында өседі, көбінесе жазық далаларда кездеседі.

VII -VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем-шөптік.

35. Achnatherum caragana (Trin) L. — Чий лисий – Ши. Көп жылдық. Құрғақ алқаптарда, ұсақтасты және батпақты жерлерде және далалы, шөлейт жерлерде өседі.

VI -VII гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Жем-шөптік.

36. Stipa capillata L. — Ковыль волосотик (тырса) — Қылқан боз. Көп жылдық. Шалғындықта және тау даласында өседі.

VI -VII гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Жем-шөп

37. Milium vernale Bieb — Бор весений — Көктем тарышығы. Бір жылдық. Тау шалғындықтарында және бұталы жерлерде өседі.

IV -VI гүлдейді

38. М. effusum L. — Б. раскидистый — Шашыраңқы тарышығы.

Көп жылдық. Таудың орман белдеулерінде және субальпілік шалғындықта өседі.

VI — VIII. гүлдейді

39. Phleim paniculatum Huds — Тимофеевка метельчатая — Шашақты атқонақ. Бір жылдық. Даланың құрғақ бөктерінде және құрғақ шалғындықта өседі.

VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем — шөп

40. P. Phleoides (L) Karst — Т. степная — Далалық атқонақ. Көп жылдық. Құрғақ шалғындықта, далада және таудың тасты бөктерінде өседі.

V -VII гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Жақсы жем-шөп

41. Alopecurus arundinaceum Poir (A. Venticosus Pers) — Лисохвост тростниковый – Түлкі құйрық. Көп жылдық. Шығанақты және күн түсетін шалғындықта, өзен және жылға жағалауларында өседі.

V -VII гүлдейді және жеміс береді.

Шаруашылық маңызы: жем-шөп.

42. A. pratensis L. (A. Songaricus (schrenk) V. Petrov) — Л. луговой -Шалғындық т. Көп жылдық. Альпі және субальпі шалғындығында өседі.

V –VI гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Жоғары сападағы жем-шөп

43. A. myosuroides Huds — Л. мышехвостый

Бір жылдық. Арықтың шеттерінде және жылға жағалауында өседі, кейде арамшөп түрінде кездеседі.

V –VI гүлдейді

44. Agrostis subaristata Aitch, et Hemsl — Полевица остистая — Қылтанақты суоты. Көп жылдық. Дымқыл жерлерде, өзен және жылға жағалауларында өседі.

VI -VIII гүлдейді

45. A. hissarica Roshev — П. гиссарская — Гиссар с. Көп жылдық. Субальпі белдеуінде, шалғындықта және тау өзендерінің жағалауында өседі.

VII -VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем-шөп

46. A. gigantea Poth (A. Alba L, Cihna karatavirnsis Pave) — П. гигантская -Алып с. Көп жылдық. Ылғалды жерлерде, жылға жағалай шалғындықта, өзен арналарында өседі.

VI — VIII гүлдейді және жеміс береді.

Шаруашылық маңызы: Жем-шөп.

47. Calamagrostis pseudophragmites (Hall, fil,) kal. (C.glausa(M.Bieb) — Вейник ложнотростниковый — Жалған қамыс айрауық. Көп жылдық. Құмды қыртыста, өзен, көл, арық жағалауларында, ылғал шалғындықта өседі.

VI -VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем-шөп

48. Avena sativa L. — Овес посевной — Егістік сұлы. Бір жылдық. Егістіктегі бидайда арамшөп ретінде өседі.

VI -VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Бағалы жем-шөп, мәдени өсімдік.

49. A. fatcea — О. пустой. Овсюг — Қарасұлы.

Бір жылдық. Егістікте мәдени астық болып басым өседі.

V -VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

50. Phragmites australis (Cav) rin. ex Stend.(Ph. Communis Trin) — Тростник обыкновенный — Кәдімгі қамыс, Құрақ. Көп жылдық. Көп, жылға жағалауларында тоғай жасай өседі, шығанақты шалғындықта, өзеннің құйылысында өседі.

VII — X гүлдейді және жеміс салады. Шаруашылық маңызы: Техникалық, жем шөптік.

51 .Ph. altissimus (Kunth) — Т. гигантский — Алып қ. Көп жылдық. Шалшықтанған жағалауда өседі.

VII-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Техникалық, жем шөптік.

52. Eragrostis pilosa (L) Beauv — Полевичка волосистая — Түкті шитары Бір жылдық. Өзен және су қоймаларының құмды жағалауларында өседі.

V-VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық.

53. Е. minor Host — П. малая — Кіші шитары. Бір жылдық. Құмды және шалшықты бөктерде өседі, сондай-ақ арық және өзен жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық, мәдени.

54. К. cristata Domin — Т. гребенчатый — Дұғаш. Көп жылдық. Далада, далалы бөктерде, далалы шалғындықтарда, субальпі белдеулеріне дейінгі жерлерде өседі.

55. Melica altissima L. — Перковник высокий — Биік шағырбидай. Көп жылдық. Бұталы тоғайларда өседі.

VI-VII гүлдейді.

56. Aeluropus repens Pad — Прибережница ползучая — Жатаған ажырық.  Көп жылдық. Тұзды құмда өседі.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп

57. Dactylis glomerata L. — Ежа сборная Жима тарғақ. Көп жылдық. Субальпіге дейінгі белдеуде шығанақты шалғындықта өседі.

VI-VII гүлдейді.

ІІІаруашылық маңызы: Жем шөп.

58. Selerochloa dura Beauv — Жестоколосница твердая — Қатты егеубас. Бір жылдық. Көшеде, арықта, қоныс орындарында өседі.

IV-VI гүлдейді және жеміс салады.

59. Роа bulbosa L. — Мятлик луковичный — Жуашықты коңырбас. Көп жылдық. Балшықты тау бөктерінде өседі.

IV-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

60.  P. pratensis L. — М. луговой — Шалғындық қоңырбас. Көп жылдық. Бұталы жерлерде және шалғындықта, жылғада және арықта өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

61. P. angustifolia L. — М. узколистый — Жіңішке жапырақты қ. Көп жылдық. Құрғақ шалғындықта, далада, тау бөктерінде өседі.

V-VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

62. P. nemoralis L. — М. лесной — Орман қ. Көп жылдық. Шалғындықта және бұталы жерлерде өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

63. P. stepposa Roshev — М. степной — Далалы қ. Көп жылдық. Құрғақ дал алы бөктерлерде және тау далаларында өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

64.Glyceria plicata Files — Манник складчатый — қатпарлы миядән. Көп жылдық. Судың, су қоймаларының жағалауларында және суда өседі.

V-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

65. Festura valesiaca Goudin — Овсяница валезийская — Бетеге Көп жылдық. Далада, Құрғақ, далалы шалғындықта және далалы бөктерде өседі.

IV-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

66. Ғ. pratensis Huds — О. луговая — Шалғындық бетеге. Көп жылдық. Ылғал шалғындықта және өзен, жылға жағалауларында өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

67.F. regeliana Pavl. — О. Гегелевская — Регелев бетегесі. Көп жылдық. Дымқыл шалғындыкта, егістікте және өзен мен жылға арналарында өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

68.Ғ. gigantea Vill — О. гигантская — Нар бетеге. Көп жылдық. Ормандарда, бұталардың арасында және биік шөпті тау шалғындығында өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

69.Vulpia persica V.Krecz. etbobr — Вульпия иранская — Иран ілбісі. Бір жылдық. Шөлейтті тау бөктерінде және таудың төменгі белдеуінің құрғақ беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

70.Nordurus Krauser V. Kreczt Bobr — Белоусник краузе — Аққылтан Бір жылдық. Ұсақ тасты тау бөктерінде және шөлейтті тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

71 .N. orientalis Boiss L. — Б. восточный — Шығыс а. Бір жылдық. Шөлейтті тау бөетерінде және таудың төменгі белдеуінде өседі.

IV-V гүлдейді.

72.Loliun temulentum — Плевел опьяняющий — Үйбидайық Бір жылдық. Мекендерде жиі егістік жерлерде жабайы түрде өседі.

V-VI гүлдейді.

73.L. pevenne L. — П. многолетный — Көп жылдық ү.. Көп жылдық. Егістікте, бау-бақшаларда, арықтың жағаларында, Құрғақ, ашық беткейлерде өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

74.Bromopsis inermis Halub — Кострец безостый. Көп жылдық. Далалы шалғындықтарда, ұсақ тасты және тасты бөктерде және өзен аңғарларында өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

75. В. turkestanica Halub — К. Туркестанский Көп жылдық. Биіктаулы тасты бөктерде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жайылымдық өсімдік.

76.Bromus secalimes L — Костер ржаной — қарабидайлы арпабас. Бір жылдық. Егістікте тек қана арамшөп болып өседі.

VI-VII гүлдейді.

77.В. oxyodon Schrenk — К. Острозубый – Арпабас. Бір жылдық. Тау бөктерінде және таудың төменгі белдеуінде, егістікте арамшөп болып өседі.

IV-VI гүлдейді.

78.В. lanceolotus Roth — К. Латцетный. Бір жылдық. Далалы тау бөктерінде және таудың төменгі белдеуінде жабайы арамшөп болып өседі.

V-VII гүлдейді.

79.В. danthoniae Trin — К. Дантона — Дантон а. Көп жылдық. Құрғақ далалы жерде, құмда, тау бөктерінде өседі, егістікте жабайы түрде кездеседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

SO.Boissiera sguarrosa (Saland) Nevski — Буассьера растопыренная -Талпиған буассьера. Бір жылдық. Шөлейтті далада және тасты тау беткейлерінде өседі.

IV-VI гүлдейді.

81.Henrardia glabriglumis (Nevski) Ovcr,(Pholiurus glabriglumis Neveski) -Генрардия голочешуйная. Бір жылдық. Тасты, Құрғақ бөктерде өседі. V-VII гүлдейді және жеміс салады.

82.Brachypodium pinnatum (L) Beaw — Коротконожка перистая -Шебершөп. Көп жылдық. Орманды, бұталы далады, шалғындықта өседі.

VI-VII гүлдейді.

83.Agropyron fragile P. Candargy — Пырей ломкий — Сынақ бидайық. Көп жылдық. Тегіс құмды далалы жерлерде, құмда өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

84.A. pectinatum (Bieb) Beaw.(A. Pectinifonne Rolm, et. Schult, A.karataviense Pavl). — П. гребневидный — Тарақ бидайық. Көп жылдық. Құрғақ далалы жерлерде, тау бөктерінде, төбелерде өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

85.A. cristatum L. — П. житняк — Еркекшөп. Көп жылдық. Құрғақ далалы жерлерде, дала беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

86.Elytrigia trichophora Nevski — Элитригия волосоносная. Көп жылдық. Далалы жерлерде, тасты беткейлерде, бұталардың арасында өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

87.Е. repens Nevski — Э. ползучая

Көп жылдық. Далалы жерлерде, шалғындықта, жиі егістікте жабайы түрде кездеседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

88.Eremopyrum tritirceum Nevski — Мортук пшеничный – Мортық. Біржылдық. Шөлейтті, далалы жерлерде, қүмды және тасты топырақтарда өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады.

89.Е. orientale Jaub et Spach M. восточный — Шығыс мортығы. Бір жылдық. Оңтүстік шөлейтті далалы жерлерде, Құрғақ беткейлерде, тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

90.Algilops cylindrica Host — Эгилопс цилиндрический — Қылтаншөп. Бір жылдық. Құмды топырақта, өзен аңғарларында өседі. Егістікте жабайы түрде өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

91 .А1. Triuhcialis L — Э. трехдюмовый. Бір жылдық. Таудың төменгі жағында сазды топырақта өседі.

V-VI гүлдейді.

92.Heteranthelium piliferum Hochst — Разноколосочник волосоносный. Бір жылдық. Таудың оңтүстік төменгі белдеуінде, құрғақ, тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

93. Elymus macrolepis Drob — Волоснец крупночешуйный – Қияқ. Көп жылдық. Таудың ортаңғы және жоғарғы белдеуінің тасты бөктерінде және тау шалғындығында өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік

94. Е. tianschanicus Czer. — В. тяньшаньский — Тяныпань қияғы. Көп жылдық. Таудың төменгі және жоғарғы белдеуінің тасты, құрғақ беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

95.Е. dahuricus Turcz. ex Griseb — В даурский. Көп жылдық. Таудың орташа белдеуіне дейін тау аңғарларында өседі.

VI-VII гүлдейді.

96.Hordeum bulbosum L. — Ячмень луковичный – Арпа. Көп жылдық. Оңтүстік даланың құрғақ беткейлерінде өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік, азықтық.

97.Н. geniculatum All — Я. коленчатый — Арпа Бір жылдық. Таудың құрғақ беткейлерінде, құмда өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

98.Н. spontaneum С. Носһ — Я. дикий — Жабайы арпа. Бір жылдық. Таудың оңтүстік бөктерінде құрғақ жерлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

99.Taeniatherum crinitum Nevski — Лентоостник длинноволосый. Ұзын шашты таспамұрт. Бір жылдық. Тау бөктерінің Құрғақ және тасты беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Қауіпті арамшөп, қатты ұшымен жануарлардың ауызы мен терісіне зақым келтіреді.

 

Cyperaceae Juss — Осоковые — Өлең тұқымдасы.

 

100. Pycreus globosus Reichenb — Ситовник шаровидный — домалақ қоғашық. Бір жылдық немесе көп жылдық. Өзен, жылға, арық жағаларында, ылғалды жерлерде өседі, егістікте арамшөп болып кездеседі.

VI-VIII гүлдейді.

101. Cyperus fuscus L — Сыть черно-бурая — Қара-қоңыр сәлемшөп. Бір жылдық. Өзен, көл жағалауларында, ылғал шалғындықта өседі.

VIII — гүлдейді.

102. С. longus L — С. длинная — Ұзын сәлемшөп. Көп жылдық. Өзен, көл жағалауларында, ылғал шалғындықта өседі.

VI-IX гүлдейді.

103. Carex diviso Huds — Осако скученная — Қияқ өлең. Көп жылдық. Сортаң шалғындықта өседі.

V-VII гүлдейді.

104. С. pochystylis J.Gray. — О. Толстостолбиковая. Көп жылдық. 1500-2000 м тау бөктерінде, шалшықты шөлейтті жерлерде өседі.

IV-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Ерте көктемгі, жайылымдық жем шөп.

105. С. Turkestanica Regel — О. туркестанская — Түркістан өлеңі.

Көп жылдық. Орманды тау бөктерінде және тасты, далалы беткейлерде өседі.

V гүлдейді.

 

Araceae Juss — Аронниковые — Шаянот тұқымдасы.

 

106. Arum korolkowii Regel — Аронник Королькова — Карольков шаяноты Көп жылдық. Сай-салада, бұталардың арасында өседі.

V-VI гүлдейді.

107. Eminium lehmannii (Bunge) O.kuntze (E.regelii Vved) — Эминиум Леманика ~ Леман күшаласы. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінде, тау бөктерінде және құмды, шөлейтті жерлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Түйнектерінің құрамында улы алкалоидтар бар.

 

Juncaceae Juss — Ситниковые — Елекшөп тұқымдасы.

 

108. Juncus bufonius L. (Juncus erythropodus v.krecz) — Ситник красноногий — қызғылт елекшөп.  Бір жылдық. Жағалауларда, ылғалды жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

109. J. turkestanicus V.krecz, et Contsch. — С. Туркестанский — Түркістан елекшөбі.

Көп жылдық. Бұлактарда және ылғалды шалғындықтарда өседі.

VI-VII гүлдейді.

110. J. Brachytepalus V.krecz, et Contsch- С. Короткоцветновый. Көп жылдық. Шалшықтанған жерлерде, өзен мен жылға жағалауларында өседі.

VIII-X жеміс салады.

 

Alliaceae j — Луковые — Жуа тұқымдасы.

 

111. Allium drobovii Vved — Лук Дробова. Көп жылдық. Таудың тасты — ұсақ тасты, далалы бөктерінде кездеседі.

V-VII гүлдейді.

112. A.orescordum Vved — Л. горночесночный — Тау сарымсақ. Көп жылдық. Таудың тасты — ұсақ тасты далалы бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

113. A.scabriscapum Boiss — Л. Шероховатостебельный. Көп жылды. Таудың оңтүстік бөлігінің шөлейтті, тасты, далалы бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

114. A. inconspiceum Vved — Л. Незаметный. Көп жылдық. Тау бөктерінде өседі.

VI-V гүлдейді.

115. A. lutescens Vved — Л. Желтоватый. Көп жылдық. Ұсақ тасты — тасты далалы беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

116. A. longiradiatum (Regel) Vved — Л. Длиннолучевой. Көп жылдық. Тау бөктерінің орманды жерлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

117. A. oreoprasum Schrenk — Л. Горный. Көп жылдық. Тасты тау бөктерінде, жартастарда өседі.

V-VII гүлдейді.

118. A. talassieum Regel — Л. Таласский. Көп жылдық. Тасты тау бөктерінде, жартастарда өседі.

VII-VIII гүлдейді.

119. A. caesium Schrenk — Л. Голубой. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіне дейінгі шөлейтті, далалы жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: витаминдік, азықтық.

 

Lileiaceae Juss — Лилейные

 

120. Colchicum luteum Baker — Безвременник желтый. Көп жылдық. Биік таулы аймақтарда, қарда, сайларда өседі.

IV-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Малға улы өсімдік.

121. Eremuras regelii Vved — Эремурус Регеля — Регель шырышы. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінде және биік тау бөктерінде, топырақты, тасты жерлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тамыры декстринге бай.

122. Е. turkestanicus Regel — Э. туркестанский — Түркістан шырышы. Көп жылдық. Субальпі шалғындығында және жартастарда өседі. Сай-саламен тау бөктеріне дейін түседі.

V-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тамыры декстринге бай.

123. Е. tianschanicus Patijet Vved — Э. тянынаньский — Тяньшань шырышы.

Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің оңтүстік тасты беткейлерінде және орманды тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тамыры декстринге бай, сәндік, азықтық өсімдік.

124. Е. rabustus Regel — Э. мощный — Ірі шырыш. Көп жылдық. Субальпі белдеуіне дейінгі шалғындықты тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тамыры декстринге бай, сәндік, азықтық.

125. Е. lactiflorus O.Fedtsch — Э. молочноцветный. Көп жылдық. Субальпі белдеуіне дейін ұсақ тасты-тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

126. Е. hilariae M.Pop, et Vved — Э. Иларии Көп жылдық. Шалшықты және тасты бөктерде өседі.

IV-V гүлдейді.

127. Gagea ckamutovae (Pach) Pasch — Гусиный лук Хомутовой -Хомутова казжуасы. Көп жылдық. Биік емес тау бөктерінде, жазықтықта өседі.

IV-V гүлдейді.

128. G. gageoides (zuce) Vved — Т.Л. гусятниковый – Қазжуа. Көп жылдық. Шөлейтті тау бөктерінде, жиі жазықтықта өседі.

IV-V гүлдейді.

129. G. minutiflora Regel — Т.Л. мелкоцветный – Қазжуа. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуінде тасты, орманды беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

130. Korolkowia sewerzowii (Regel) Regel. — Корольковия Северцова -Северцов алғасы, тау алғасы. Көп жылдық. Таудың субальпі белдеуіне дейінгі тасты, орманды беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік, құрамында крахмалы бар, улы, жуа.

131. Rhinopetalum stenantherum Regel — Ринопеталюм узкопыльниковый — У шөп.

Көп жылдық. Шөпті, тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

132. Tulipa korolkowii Regel — Тюльпан королькова — Корольков қызғалдағы. Көп жылдық. Аласа тауларда және тау бөктерінде, құмды, тасты беткейлерде өседі.

III-IV гүлдейді.

133. Т. kayfmanniana Regel — Т. кауфмановский. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуіне дейінгі тасты беткейлерде өседі.

IV-VI гүлдейді.

134. Т. dasystemonoides Vved — Т. Ложноволосистычиносный. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

135. Schilla puschkinioides Regel — Пролеска пушкиниевидная — Супияз Көп жылдық. Аласа тау бөктерінің шыңдарында, қар дақтарының айналасында өседі.

VI-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

136. Polygonatum sewerzowii Regel — Кукена Северцова. Көп жылдық. Орманды және бұталы, ірішөпті тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

 

Amaryllidaceae Jaume — Амариллисовые тұқымдасы.

 

137. Ixiolirion tataricum herb (Pall) — Инсиолирион татарский — Татар шөпжияры. Көп жылдьщ. Таудың төменгі белдеуінің шөлейтті, далалы беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

138. Ungernia sewerzowii В. Fedtsch — Унгерния Северцова — Северцов әсиясы. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің бұталы, ірі шөпті-тасты беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

 

Jridaceae Juss — Касатиковые тұқымдасы.

 

139. Crocus korolhowii Mawet Regel — Шафран Королькова — Каролькова запраны. Көп жылдық. Орманды тау бөктерінде өседі.

III-IV гүлдейді.

140. С. alatavicus Regel et Semen — Ш. Ааатауский — Алатау запыраны. Көп жылдық. Орманды тау бөктерінде өседі.

141. Iridodictyum kolpokhowskionumi Radionenko — Иридодинтин шпаковского. Көп жылдық. Тасты және орманды тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

142. Iris sogdana Bunge — Косатин согдийский — Соғды құртқашашы. Көп жылдық. Ылғал шалғындықта, тау өзендердің, көлдердің, жылғалардың жағалауларында өседі.

VI-VII гүлдейді.

143.1. korolkowii Regel — К. королькова — Королькова құртқашашы. Көп жылдық. Тау бөктерінің бойымен өседі.

V-VI гүлдейді.

144. Juno subdecolorata Vued — Юнона обецвечанная — Түссіз шиқылдақ. Көп жылдық. Су ағатын арналарда, орман адырларында, ұсақ тасты жерлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

145. J. magnifica Vued — Ю. великолепная – Шиқылдақ. Көп жылдық. Жартас сызықтарында немес жартастың май да топырақты жерлерінде өседі.

ІV — гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

 

Salicaceae Mirb — Ивовые — Тал тұқымдасы.

 

146. Salix alba L — Ива белая — Ақ тал. Ағаш. Су қоймаларының жағалауларында және өзен арналарында өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

147. S. niedzwieckii Goerz — И. Недзвецкого Бұталы. Тау өзендерінің жағалауларында өседі.

IV-V гүлдейді.

148. S. pycnostachya Andress — И. Мелкосережчатая Биік бұталы. Тау бөктерінің өзен жағалауларында өседі.

V гүлдейді.

149. Populus bachofeni Wierzb — Тополь Бахофена — Терек Биік ағаш. Тау өзенінің арналарында және тау бөктерінде өседі.

ІV гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Мәдени өсімдік, жасылдандырудың негізгі объектісі.

150. P. talassica Kom — Т. Таласский — Талас терегі. Ағаш. Тау өзендерінің арналарында және тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

 

Betulaceae S. F. Gray — Березовые — Қайың тұқымдасы.

 

151. Betula pendula Roth — Береза повислая, бородовчатая — Қотыр қайың Ағаш. Таудың батыс бөлігінің аралды ормандарында, таудың етектерінде өседі.

V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: техникалық, дәрілік, бояу ретінде қолданылады.

152. В. tianschanica Rupr — Б. тяныпаньская — Тяньшань қайыңы. Ағаш. Өзен арналарында, тау бөктерінде аз ғана топ болып өседі.

V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Мәдени отырғызуға пайдаланады.

 

Fagasceae Dumort Буковые Бук тұқымдасы.

 

153. Quercus robur L — Дуб черешчатый — Емен Ағаш. Өзен алқаптарында, сай-салада өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: техникалық, жем шөптік.

 

Celtideceae Link — Каркасовые — Таудаған тұқымдасы.

 

154. Celtis caucasica Willd — Каркас кавказский — Кавказ таудағысы Пәс ағаш. Оңтүстік тасты беткейлерде, жыраларда, жартастарда өседі.

IV-V гүлдейді, IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Мәдени, техникалық, тау ормандарының дамуына ұсынылады.

 

Moraceae Link Тутовые Тұт тұқымдасы.

 

155. Moras alba L. — Шелковица белая — Ақ тұт Ағаш. Мәдени өсімдік.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: сәндік, азықтық, техникалық, бояғыш

 

Cannabiaceae Enoll — Канаплевые тұқымдасы.

 

156. Cannabis ruderalis Janisch — Конопля сорная. Бір жылдық. арамшөп  болып өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: техникалық, азықтық, дәрілік.

 

Urticaceae juss — Крапивные — Қалакай тұқымдасы.

 

157. Urtico dioico L — Кропива двудомная — Қос үйлі қалақай.  Көп жылдық. Өзен жағалауларында, ормандарда, жыраларда өседі, сондай-ақ жабайы түрде кездеседі.

VI-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

 

Santalaceae R. Br — Санталовые тұқымдасы.

 

158. Thesimum minkwitzianum В. Fedtsch — Ленец минквиц – Кендірше. Көп жылдық. Таудың етегінің тасты бөктерінде өседі.

V гүлдейді және жеміс салады.

159. Тһ. arvense Horvatovszky — Л. полевой – Кендірше. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінің солтүстік беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

 

Polygonaceae Linde — Гречишные — Самалдық тұқымдасы.

 

160. Oxyria elatior R.Br, ex Meissn — Кисличник высокий – Биік саумалшық. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуінде өседі, сондай-ақ жылға жағалауларында, дымқыл жартастарда өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

161. Rumex ocetosa L. — Щавель обыкновенный — Кәдімгі қымыздық. Көп жылдық. Альпі шалғындығында, орманда, шөпті беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Азықтық.

162. R. crispus L — Щ. курчовый — Бұйра қымыздық. Көп жылдық. Шалғындықта, егістіктің жағаларында жабайы түрінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жабайы шөп.

163. Reum wittrockii Lundstr — Ревень виттрока — Виттрок рауғашы. Көп жылдық. Шөпті және орманды тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

164. R. Maximowiczii Losinsk — Р. Максимовича — Максимович рауғашы. Көп жылдық. Шөпті және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

VІ гүлдейді.

165. Atraphoxis spinosa L — Курчавка шиповатая — Тікенді түйесіңір. Бұта. Ұсақ тасты беткейлерде, шалшықты далаларда және шөл-шөлейтті құмды жерлерде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

166. A. pyrifolia Bunge — К. грушелистая — Алмұрт жапырақты түйсіңір Бұта. Ұсақ тасты және құрғақ далалы беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

167. A. seravschanica Pavl — К. зеравшанская – Түйесіңір. Бұта. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

 

Chenopodiaceal Vent — Маревые — Алабота тұқымдасы

 

144. Polygonum thymifolium jaub et spach — Горец тимьянолистый –Таран. Бұта. Аласа таудың тасты және шалшықты беткейлерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді. VII-IX жеміс салады.

P. Hydropiper L — Г. перечный — Бұрыш самалдық. Бір жылдық. Өзен жағалауларында, шалғындық шығанақтарында өседі.

VII-IX гүлдейді.

145. P. Minus Huds — Г. малый – Таран. Бір жылдық. Жылға жағалауларында, ылғалды жерлерде, арықтарда өседі.

VII-IX гүлдейді.

146. Chenopodium botys L. — Марь душистая — Хош иісті алабота. Бір жылдық. Құмды топырақта, тасты беткейлерде және құрғақ өзен арналараында өседі.

VII-VІІІ гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, құрамында эфир майы бар.

147. Atriplex сапа С.А.Меу. — Лебеда седая — Көкпек. Жартылай бұта. Тұзды, шалшықты топырақта өседі.

VII-IX гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Отын ретінде және азық ретінде қолданылады.

148. Rhaphidophyton regelii Bunge — Рафидофитон Регеля — Регель тарбақайы. Бұта. Таудың тасты және ұсақ тасты бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

 

Coryophyllaceae juss — Гвоздичные — Қалампыр тұқымдасы.

 

149. Mesestemma karatavica Vved — Мезостема каратовская. Көп жылдық. Таудың тасты бөктерінде өседі.

V гүлдейді.

150. Stellaria media Vill — Звездчатка мокрица — Дымқыл жұлдызшөп. Бір жылдық. Орманда және шалшықты өзендерде өседі.

ПІ-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Азықтық.

151. S. turkestanica Schischk — 3. туркестанская — Түркістан жұлдызшөбі. Көп жылдық. Тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

152. Cerastium pauciflomm Stev exser — Ясколко малоцветковая -Кішкене жапырақты мүйізшөп. Көп жылдық. Сирек кылқан жапырақты және аралас орманды өседі.

VI-VII гүлдейді.

153. С. bugeanum Vued — Я. бунгея — Бунга мүйізшөбі. Көп жылдық. Таудың шөпті беткейлерінде, шалғындықта өседі.

V-VII гүлдейді.

154. С. arvense L — Я. полевая — Дала мүйізшөбі. Көп жылдық. Шалғындықта, сиректеу орманның шөпті беткейлерінде өседі.

V-VIII гүлдейді.

155. Holosteum umbellatum L — Костенец зонтичный — Қалампыршөп. Бір жылдық. далалы тау бөктерінде өседі.

III-V гүлдейді.

156. Sagina saginoides Karst — Мшанка маховидная — Майлышөп. Көп жылдық. Таудың альпі және өзен шалшықтарында өседі.

V-VII гүлдейді.

157. Lepyrodiclis holosteoides Fisch, et Mey- Пашенник костенецовидный – Манай. Бір жылдық. Өзен жағалауларында, тау бөктерінде жабайы түрде өседі.

IV-VII гүлдейді.

158. L. stellorioides Schrenk — П. звездчатковидный — Манай шөп. Бір жылдық. Тау бөктерінде бұталардың арасында өседі.

V-VIII гүлдейді.

159. Minuartia kryloviana Schischk — Минуарция крыловская — Крылов егеуоты. Бір жылдық. Тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

160. Arenaria ratundrfolia Bieb — Песчанка туркестанская — Түркістан құндақшөбі. Көп жылдық. Альпі белдеуінің ұсақ тасты бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

161. Silene longicalycina Kom — Смолевка длинночашечная Сылдыршөп, ешкімия. Көп жылдық. Таудың тасты беткейлерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

162. S. baldschuanica — С. бальджунская — Сылдыршөп. Көп жылдық. Тау бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

163. S. korshinskyi Schischk — С. Коржинского — Коржинский сылдыршөбі. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуінің тасты бетейлерінде өседі.

164. S. turkestanica Regel — С. туркестанский — Түрікстан сылдыршөбі. Көп жылдық. Бұталы тау бөктерінде және жартастарда өседі.

VI-VII гүлдейді.

165. Coronaria coriacea Schischk — Горицвет кожистый – Жанаргүл. Көп жылдық. Құрғақ тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

166. Gipsophila paniculata — Качим метальчатый — Шашақ бас қаңбақ. Көп жылдық. Дал алы аудандарда, өзен аңғарларында өседі.

VII-VI гүлдейді.

167. Allochrusa gypsophiloides Schischk — Алохруза качимовидная. Көп жылдық. Шөлейтті, орманды далалы және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

168. Dianthus attenuatus L — Гвоздика оттянутая — Қалампыр. Көп жылдық- Биік таудың ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

169. D. tianschanicus Schischk — Г. тяньшаньская — Тяныпань қалампыры. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты бөктерінде және шалшықты өзен жағалауларында өседі.

VII гүлдейді.

170. D. karataviensis Paul — Г. каратовская — Қаратау қалампыры. Көп жылдық. Тасты, шалшықты және құрғақ дала бөктерінде өседі.

VІ гүлдейді.

171. D. ugamicus Vued — Г. угамская — Угам қалампыры. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты және шалшықты беткейлерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

172. D. helenae Vued — Г. Елены — Елена қалампыры. Көп жылдық. Майда топырақты тау бөктерінде өседі. VI-VII гүлдейді.

 

Paeoniaceae Rudolphi — Пионовые — Шұғылық тұқымдасы.

 

173. Paeonia anomala L — Пион марьин корень – Шұғынық. Көп жылдық. Орманда, орманды шалғындықта және тау бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік, дәрілік, тағамдық.

174. P. hybrida Pall — П. степной — Дала шұғылығы. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: сәндік, тағамдық және дәрілік өсімдік.

 

Ranunculaceae juss — Лютиковые — Сарғалдақ тұқымдасы.

 

175. Trollius dschungaricus Regel — Купольница джунгарская – Жонғар күнгелдісі. Көп жылдық. 3800 м биіктік альпі шалғындығында және қылқанды, жапырақты ормандарда өседі.

VІ гүлдейді. Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

176. Т. altaicus С.А.Меу — К. алтайская — Алтай күнгелдісі. Көп жылдық. Субальпі және альпі шалғындығында және орманды белдеудің жоғарғы жағында өседі. VI-VII гүлдейді.

177. Delphinium dosyanthum Kar. et kiz — Живокость пушистоцветковая – Тегеурінгүл. Көп жылдық. Биік таулы шалғындықта өседі.

VII-VIII гүлдейді.

178. D. Oreophilum Hudh — Ж. Горолюбивая – Тегеурінгүл. Көп жылдық. Тасты биік таулы шалғындықта өседі.

VII-VIII гүлдейді.

179. D. bitematum Huth — Ж. дваждытройчатая. Көп жылдық. Тау бөктерінде, бұталы тоғайда және өзен арналарында өседі.

VI-VIII гүлдейді.

180. Aconitum rotundifalium var — Борец круглолистый — Дөңгелек жапырақ уқорғасын. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінің тасты беткейлерінде және альпі, субальпі шалғындығында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

181. A. talassicum М.Рор — Б. таласский — Талас уқорғасын. Көп жылдық. Тау өзені арналарында, ылғалды жерлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

182. Anrmone petiolulusa Jus — Ветреница черешочковая — Сағақты желайдар. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің тасты, далалы және шалғындықта тау бөктерінде өседі.

III-IV гүлдейді.

183. Ranunculus palyanthemus L. — Лютик многоцветковый — Аютабан. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіне дейінгі ылғалданған жерлерде өседі.

V-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

184. R. laetus Regel — Л. красивый — Әдемі сарғалдақ. Көп жылдық. Өзен, арық жағалауларында, бұталы тоғайда және ылғалданған жерлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

185. R. arvensis L. — Л. полевой — Дала сарғалдағы. Бір жылдық. Ылғалданған тасты жерлерде, жылғаларда өседі, ашық жерлерде жабайы түрінде кездеседі. V-VI гүлдейді.

186. R. sewerzowii Regel — Л. Северцова — Северцов сарғалдағы. Көп жылдық. Шөлейтті аймақтарда, тасты — ұсақ тасты тау бөктерінде, көшеде өседі.

187. Thalictrum isopyroides L — Василистник изопироидный — Маралоты Көп жылдық. Шөл далалы аймақтарда, таудың төменгі белдеуінде, жартастарда өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

188. Т. collinum Walter — В. холмовой – Маралоты. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуіне дейінгі беткейлерде, шалғындықта, суқоймаларының жағалауларында өседі. VI-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

189. Adonis parvifloram Fisch, ex DC — Златоцвет мелкоцветный — Уақ гүлді жанаргүл. Бір жылдық. Тұзды және құмды топырақта, жартастарда, ылғалды шалғындықта, бұталы тоғайда өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

 

Berberidaceae Juss — Барбарисовые — Бөріқарақат тұқымдасы.

 

190. Leontice ewersmannii Bunge — Леонтица эверемана — Торсылдақ. Көп жылдық. Шөлейтті аймақтардың шалшықты және құмды топырақта, тау бөктерінде өседі.

III-IV гүлдейді IV-V жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық және дәрілік.

191. Gymnospermium Albertii Regel — Гимноспермизм Альберта. Көп жылдық. Таудың ортаңғы және төменгі белдеуінің жапырақты ағаштар беткейлерінде өседі.

III-IV гүлдейді.

192. Berberis integerrima Bunge — Барбарис цельнокрастный — Бөріқарақат. Бұта. Тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

144. В. kummularia Bunge — Б. монетный Бұта. Жартасты, тасты тау бөктерінде, балшық бойымен өседі.

IV-V гүлдейді.

 

Papaveraceae juss — Маковые — Көкнәр тұқымдасы.

 

194. Chelidonicum mojus L. — Чистотель большой — Үлкен сүйелшөп.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: дәрілік.

195. Glaucium corniculatum L. — Глауцлум ротатый — Мүйізді сымыр. Бір жылдық. Егісжайда, жолда және алаңда жабайы түрде өседі.

IV-VI гүлдейді.

196. G. fimbrilligerum Boiss — Г. бакрамчатый — Жалбыр сымыр. Екі жылдық. Таудың ортаңғы және төменгі белдеуінің тасты, шалшықты беткейлерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: техникалық.

197. Raemeria refracta L. — Ремерия отогнутая — Имек қызылтаңдай. Бір жылдық. Шалшықты топырақта, шөлейтті аймақтарда және тау бөктерінде өседі, ашық жерде жабайы түрде кездеседі.

IIV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады. Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

144. Papaver litwinowii Fe4de ex Bornm — Мак Литвикова – Литвиков  көкнәрі. Бір жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

IV-VI гүлдейді.

199. P. povonimun Schrenk — М. павлиний — Жабайы көкнәр. Бір жылдық. Шалшықты және құмды топырақта өседі, тасты және ұсақ тасты шөлейтті беткейлерде өседі.

IV-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: ландшафт түзуші.

200. P. tianschanicum М.Рор — М. тяныпаньский — Тяньшань көкнәрі. Көп жылдық. Шалғындықта, альпі белдеуінің тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

 

Fumariaceae — Дымянковые — Көгілдір тұқымдасы.

 

201. Corydalis darwasica Regel — Хохлатка дарбазская — Айдаршөп. Көп жылдық. Таудың субальпі белдеуінде өседі, кейде жартаста өседі.

III-IV гүлдейді.

202. С. ledebouriana Kar. etkir — X. Ледебуровская — Айдаршөп. Көп жылдық. Таудың ортаңғы және төменгі белдеуінің шалшықты және тасты беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

203. С. sewerzowii Regel — X. Северцова- Северцов айдаршөбі. Көп жылдық. Шалшықты тау бөктерінде өседі.

III-V гүлдейді.

204. С. nudicaulis Regel — X. Голостебельная — Жалаң сабақты айдаршөп. Көп жылдық. Тауда және жартастарда өседі.

IV-VI гүлдейді.

 

Capparidaceae juss — Каперсовые — Кеуел тұқымдасы.

 

205. Capparis herbacea Willd — Каперцы колючие — Тікенді кеуел Жартылай бұта. Шалшықты, тұзды топырақта, шөлейтті аймақтарда өседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: тағамдық.

 

Brassicaceae juss — Капустные — Қырыққабат тұқымдасы.

 

206. Alliaria petiolata Bieb — Чесночник лекарственный — Дәрілік пиязшөп. Екі жылдық. Жапырақты ормандарда, бұталы тоғайда және тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: тағамдық, дәрілік.

144. Eutrema integrifolium Bunge — Эутрема цельнолистая — тұтас жапырақты деңгел. Көп жылдық. Жоғарғы және ортаңғы тау белдеулерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.

208. Sisymbrium brassiciforme С.А.Меу.- Гулявник капустовидный -Қырыққабат сарбосқурай. Екі жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

209. S. loeselii L. — Г. Леземив – Сарбасқурай. Бір жылдық. Екі жылдық. Бұталы тоғайда, далалы жерде, өзен жағалауларында өседі және ұсақ тасты беткейлерде жабайы түрінде кездеседі.

V-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Үй жануарларына беретін жем шөп

210. S. palymorphum Roth — Г. изменчивый – сарбасқурай. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты бөктерде, жартастарда және шалғындықтарда өседі.

IV-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

211. S. altissimum L. — Г. высокий — Биік сарбасқурай. Бір жылдық. Екі жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде, дала аңғарларында өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Үй жануарларына жақсы жем шөптік.

212. Torulario humilis Batsch — Четочник низкий — Аласа тікентүк. Бір жылдық. Далалы тау бөктерінің тұзды топырағында өседі.

V гүлдeйдi, VI жеміс салады.

213. Т. glandulosa Vass — Ч. железистый — Безді тікентүк. Бір жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінің шалшықты және тасты беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

214. Arabidopsis wallichii Busch — Резушка одуванчиколистая –Ақшешекше. Екі жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты бөктерінде өседі және жартастарда кездеседі.

V-VIII гүлдейді.

215. Drabobsis nuda Stapf- Крупичка голая — Жалаңаш бөртек. Бір жылдық. Құмды, адыр — бұдырлы далалы жерлерде және тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

216. Deseurainia Sophia Webb, ex Prante — Дескурайная София — София сармаласы. Бір жылдық. Тасты-ұсақ тасты тау бөктерінде және өзен жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді.

217. Sophiopsis sisymbrioides Schlz — Софийка гулявниковая — Сарбас тәрізді қыдық. Екі жылдық. Тасты тау бөктерінде және өзен жағалауларында өседі.

VI гүлдейді.

218. S. ашша Schulz — С. однолетняя — Қыдық. Екі жылдық. Шалшықты, тасты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

219. Smelovshia calycina C.A.Mey. — Смеловские чашечная -Тостағаншалы бұрыш. Көп жылдық. Альпі белдеуінің тасты және ұсақ тасты беткейлерінде, жартастарда өседі.

220. Erysiseum marschallianum Andrz — Желтушник Маршалловский -Маршаллов ақбасқурай. Екі жылдық. Далалы аймақтарда, қыраттарда, бұталардың арасындағы шықтарда өседі.

V-VIII гүлдейді.

221. Е. sisymbrioides C.A.Mey — Ж. Гулявниковый – Ақбасқурай. Бір жылдық. Далалы аймақтардың құмды және тұзды топырақтарында өседі.

IV-V гүлдейді.

222. Е. Violascens — Ж. Фиолетовый. Екі жылдық. Тауда тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

223. Bablarea stricta Andrz — Сурепка прямая — Түзу қышабас. Екі жылдық. Ылғал топырақта және суқоймаларының жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді.

224. В. vulgaris R.Br. — С. обыкновенная — Кәдімгі кышабас. Екі жылдық. Тау бөктерінде өседі, сондай-ақ шалғындықта жабайы түрде жиі кездеседі.

V-VI гүлдейді.

225. В. arcuata Opiz — С. дуговидная — Имек қышабас. Екі жылдық- Альпі белдеуіне дейінгі ылғалды топырақта, шығанақта және орман шалғындығында, суқоймаларының жағалауларында өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: дәрілік, тағамдық, техникалық.

226. Cardamine impatiens L. — Сердечник недотрога — Баймана Екі жылдық. орманда, бұталы тоғайда, өзен жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді.

227. Turritis glabra L. — Вяжечка гладкая — Жылтыр дүнгілше.

Бір жылдық. ¥сақ топырақты, кейде тасты беткейлерде өседі, шалғындықтарда, ашық жерлерде кездеседі.

V-VI гүлдейді.

228. Arabis pendula L. — Резуха повислая – Ақшешек.

Екі жылдық. Ағынды су қоймаларының жағалауларында, орманды белдеуінің тасты бөктерінде өседі.

IV-ІХ гүлдейді.

229. A. montbretiana Boiss — Р. Монбретовская — Ақшешек. Бір жылдық. Таудың Құрғақ беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

230. A. auriculata Lam — Р. ушковая — Құлақты ақшешек. Бір жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

231. A. Popovii Botsch et Vved — P. Попова — Попов ақшешегі. Көп жылдық. Ортаңғы тау белдеуінде өседі, жартас сызаттарында кездеседі.

IV-VI гүлдейді.

232. Isotis costata Kar.et Kir — Вайда рибристая – Шытыршық. Екі жылдық. Ұсақ тасты, ұсақ топырақты және тасты беткейлерде, далалы аймақтарда, өзен жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: техникалық.

233. Tauscheria losiocarpa Fisch ex DC — Таушерия опушенноплодная -Түсіңкі жемісті жолан. Бір жылдық. Далалы аймақтың шалшықты топырағында өседі, тасты беткейлерде кездеседі.

IV-VI гүлдейді.

234. Goldbachia laevigata DC — Гольдбахия гладкая — Жылтыр сәрияш. Бір жылдық. Далалы аймақтардың құмды, тұзды топырағында өседі, сондай-ақ тау бөктерінде кездеседі.

235. Pseudoclausia turkestanica Vassil — Ложноклаусия туркестанская -Түркістан жалғанкүрені. Екі жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде, жартастарда және өзен арналарында өседі.

V гүлдейді.

236. P. mollisima Vassil — Л. мягчайшая — Жұмсақ жалғанкүрен. Екі жылдық. Таулы аймақтардың тасты беткейлерінде өседі, сондай-ақ жартас сызаттарында кездеседі.

IV-VI гүлдейді.

237. P. gracillima Vassil- Л. тончайшая — Жңішке жалғанкүрен. Екі жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің ұсақ топырақты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

238. P. hispida М.Рор — Л. Щетинистоволосистая. Екі жылдық. Таулы аймақтарда, тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

239. P. tschimganica Vassil — Л. Чимганская. Екі жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты беткейлерінде өседі, сондай-ақ кепкен өзен арналарында кездеседі.

VI-VII гүлдейді.

240. Neuroloma asperrimem Botsch — Нервоплодник шершавый. Көп жылдық. Таулы аудандарда, ұсақ тасты, тасты беткейлерде, жартастарда өседі.

IV-VII гүлдейді.

241. N. albidum Botsch — Н. Беловатый. Жартылай бұта. Жартастардың жоғарғы белдеуіне дейін, тасты беткейлерде, өзен және жылға жағалауларында өседі.

VIIгүлдейді.

242. N. runcinatum Botsch — Н. Струговидный. Бұта. Таудың жоғарғы, кейде ортаңғы белдеулерінің тасты беткейлерінде және жартаста өседі.

VI – VII гүлдейді.

244. N. stenocarpum Botsch — Н. узкоплодный. Көп жылдық. Альпі белдеуінің шалғындығымен, ұсақтасты және тасты жартастарда өседі.

VI-VII гүлдейді.

245. Stirigmostemum trichocarpa Bieb- Стеригмостемум волосистоплодная. Бір жылдық. Төменгі белдеуде ұсақ тасты және тасты беткейлерде, тау өзендерінің аңғарында өседі.

ІV – V гүлдейді.

246. Trichochitum inconspicum Kom — Волосатик незометный — Елеусіз қозықұлақ. Бір жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты бөктерінде өседі, жартас пен ағаштардың көлеңкелерінде кездеседі.

V-VIII гүлдейді.

247. Euclidium syriacum R.Br. — Крепкоплодник сирийский — Сириялық тасжеміс. Бір жылдық. Шығыста далалы аудандарда, батпақты тұзды қыртыстарда өседі.

ІVгүлдейді.

Шаруашылық маңызы: мал азықтық.

248. Ally sum stenostachyum Regel — Бурачок узкополосый — Жауылша Бір жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты беткейлерінде өседі.

IIV-VI гүлдейді.

249. А1. szovitsianum Fisch — Б. шовица — Жауылша Біржылдық. Таулы аудандарда, жартастарда өседі.

IV-VI гүлдейді.

250. Draba oreades Schrenk — Крупка горная — Таулы әжік. Көп жылдық. Альпі белдеуінде ұсақтасты — тасты беткейлерде және жартастарда өседі.

VI-VIII гүлдейді.

251. D. talassica Pohll — К. таласская — Талас әжігі.

Көп жылдық. Таудың ұсақтасты-тасты альпі беткейлерінде өседі.

VII гүлдейді.

252. D. huetii Boiss — К. Хюта. Бір жылдық. Таудың тасты беткейлерінің төменгі, аз мөлшерде ортаңғы белдеулерінде кездеседі.

V гүлдейді.

253. D. stenocaopa Hook — К. узкоплодная — Жіңішке жемісті әжік. Бip жылдық. Субальпі және альпі шалғындықтарында өседі, ұсақтасты-тасты беткейлерде, өзен аңғарларында өседі.

ІV-VI гүлдейді.

254. D. nemorosa L. — К. лесная — Орман әжігі. Біржылдық. Далалы аудандарда, шалғындықта өседі, сонымен катар тауда, жартаста, тасты-ұсақтасты беткейлерде өседі.

III-VII гүлдейді.

255. Crambe kotschyana Boiss — Катран котчиевский — Котчиев катыраны. Көп жылдық. Тау бөктерінде ұсақтасты — тасты беткейлерде және өзен  аңғарларында өседі.

III-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: омарталық, мал азықтық.

256. Conringia planisiligua Fisch — Конрингия плоскоплодная — Жалпақ  жемісті кепсек. Бір жылдық. Өзен арналары мен аңғарларында өседі, кейде көшеде өседі.

V-VI гүлдейді.

257. Cardaria draba Pesv — Сердечница крупковая — Жүрекшөп. Көп жылдық. далалы аудандарда, аз тұзды қыртастарда, су қоймаларының жағалауларында және өзеннің құрғақ арналарында өседі.

IV-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Мал азықтық.

258. С. rpens Jarm — С. ползучая — Жүрекшөп. Көп жылдық. Далалы аудандарда, балшықты қыртыстарда, су қоймалардың жағалауларында, тасты беткейлерде өседі.

IV-VI гүлдейді.

259. С. pubescens Jarm — С. пушистая — Түкті жүрекшөп.

Көп жылдық. Далалы аудандарда, тұзды қыртыстарда және таудың тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

260. Stroganowio paniculata — Строгановия метальчатая — Шашақты ергеш. Көп жылдық. Таулы далаларда шалғындық беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

261. S. intermedia kar — С. промежуточная — Арадағы ергеш. Көп жылдық. Таулы далаларда және тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

262. Stubendorffia orientalis Schrenk — Штубендорфия восточная — Шығыс пайызы.

Көп жылдық. Таудың тасты-ұсақтасты оңтүстік беткейлерінде және таулы аудандарда өседі.

V-VI гүлдейді. Шаруашылық маңызы: Мал азықтық, омарталық.

263. S. lipsky N.Busch — Ш. Липского — пайыз. Көп жылдық. Таулы аудандарда тасты-ұсақтасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

264. S. grocilis Pavl — Ш. Тонкая — Жіңішке пайыз. Көп жылдық. Тау бөктерінде және таудың тасты беткейлерінің төменгі белдеуінде өседі.

V-VI гүлдейді.

265. Megocarraea orbiculata Fedtsch — Крупноплодник округлый -Аймақтық балшөп. Көп жылдық. Таудың тасты-ұсақтасты беткейлерінде өседі.

ІV гүлдейді.

266. М. gigantea Regel — К. гигантский — Алып балшөп. Көп жылдық. Таулы аудандардың тасты беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

267. Thlaspi arvense L. — Ярушка полевая — Егістік қанатжеміс. Бір жылдық. Орманды, далалы аудандарда, таулы бөктерде, өзен аңғарлары мен арналарында өседі, арамшөптеледі.

IV-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік.

268. Neurotropis kotschyana Czer — Неуротропис кочи Бір жылдық. Таулы аудандардың тасты беткейлерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

269. Microthlaspi perfoliatum E.K.Mey — Микроярутка кронзенная. Бір жылдық. Тау бөктерінің ұсақтасты-тасты беткейлерінде, шалғындықта, бұталы тоғайларда өседі.

IV-VI гүлдейді.

270. Neslia paniculata Desv — Неслия метальчатая — Шашақбас бүйрекбет. Бір жылдық. Көбінесе далалы және ормандалалы аудандарда беткейлерде өседі, жол жағалай арамшөптенеді.

V-VI гүлдейді.

271. N. apiculata Fisch — Н. остроконечная — Үшкір бүйрекбет. Біржылдық. Таулы аудандарда шөпті беткейлерде өседі.

III-V гүлдейді.

Resedaceae — Резедовые — Шашақгұл тұқымдасы.

272. Reseda luteola L. — Резеда красильная — Бояу шашақгүл. Екі жылдық. Тау-бөктерінің құрғақ беткейлерінде өседі.

IV- VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: техникалық.

 

Crassulaceae — Толстянковые тұқымдасы.

 

273. Rhodiola kirilowii Boriss- Родиола кириллова — Кириллов семізоты. Көп жылдық. Жоғарғы және ортаңғы белдеулерде тасты жартастың сызаттары мен беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

274. Sedum ewersii L. — Очиток эверса – Бозкілем. Көп жылдық. Таулы аудандарда тасты беткейлерде және жартастарда өседі.

VII-VIII гүлдейді.

275. S. alberti Regel — О. Альберта — Альберт бөзкілемі. Көп жылдық. Таулы аудандардың ұсақ тасты және тасты беткейлерінде, жартас сызаттарында өседі.

V-VIII гүлдейді.

276. S. pentapetalum Boriss — О. пятилепестный — Бес күлтелі бозкілем. Бір жылдық. Таулы аудандардың тасты және ұсақтасты беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

277. Pseudosedum longidentatum Boriss — ложноочиток длиннозубчатый -Ұзын тісті жалғанбозкілем.

Көп жылдық. Ортаңғы белдеуге дейінгі ұсақ тасты далалы беткейлерде және ағаштардың, бұталардың арасында өседі.

IV-V гүлдейді.

278. Rosularia paniculata Berger — розеточница метельчатая — сыпыртқы бас жертағы. Көп жылдық. таулы аудандардың тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

279. R. turkestanica — Р. туркестанская — Түркістан жертағаны. Көп жылдық. Таулы аудандарда ұсақтасты және тасты беткейлерде, жартастарда өседі.

VI гүлдейді.

 

Saxifagaceae — Комнеломковые — Тасжарған тұқымдасы.

 

280. Saxifaga macracalyx Tolm — Камнелонка крупночашечкогая — тастарған. Көп жылдық. таудың жоғарғы белдеуіндегі тасты беткейлерде және альпі шалғындығында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

281. S.sibirica L. — К. сибирская — Сібір тасжарғаны. Көп жылдық. жоғарғы белдеуге дейінгі ұсақтасты — тасты беткейлерде, жартас сызаттарында өседі.

V-VII гүлдейді.

 

Parnassiaceae — Белозоровьые — Кездікқын тұқымдасы.

 

282. Parnassia palustris L. — Белозор болотный — Батпақ кездікқын. Көп жылдық. Орманды далалы аудандарда, альпі белдеуіне дейінгі ылғалды шалғындықта және өзен жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлденеді.

283. P. laxmannii Pall — Б. Лаксманна — лаксман кездіккын. Көп жылдық. Ортаңғы және жоғарғы белдеулердің тасты беткейлерінде, шалғындықта және өзен жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

 

Rosaceae — Розоцветные тұқымдасы.

 

284. Spiraea pilosa Franch — Таволга волосистая — Табылғы бұта. Таудың ортаңғы және жоғарғы белдеулерінде тасты беткейлерде және жартастардың арасында өседі.

VI-VII гүлдейді.

285. S.hypericitifolia- Т.зверобоелистая — шайқурай жапырақты тобылғы. Бұта. Орманды — далалы аудандарда, тасты беткейлерде, өзен жағалауларында, бұталардың арасында өседі.

IV-V гүлдейді.

286. Cotoheaster melanocarpus Fisch — Кецильник черноплодный — Қара жемісті ырғай, қара ырғай. Бұта. Жапырақты орманда өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік және тағамдық.

287. C.megalocarpus М.Рор — К.крупноплодный — ірі жемісті ырғай. Бұта. Орманның жапырақты белдеуінде, тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

288. C.oliganthus Pojark — К.малоцветковый — Аз гүлді ырғай. Бұта. Тау етегінің тасты және ұсақтасты беткейлерінде, өзен жағалауларында өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік.

289. C.suavis Pojark — К.приятный — ырғай. Бұта. Таудың жоғарғы белдеуіне дейінгі жапырақты орманда және өзен арналарында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

290. Pyrus regelii Rehd — Груша регелия — Регелия алмұрты.

Ағаш. Таулы аудандарда құрғақ, тасты беткейлерде және өзен арналарында өседі.

V гүлдейді.

291. Malus sieversii M.Roem — Яблоня сиверса — сивер алмасы. Ағаш. Таулы аудандарда беткейлерде және өзен арналарында өседі, сондай-ақ бүкіл орман жасай орналасады.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық.

292. Sarbus tianschaniko Rupr — Рябина тяньшанская — Тянь-Шань шетені. Ағаш. Таулы аудандарда, шыршалы ормандарды және бұталы тоғайда өседі.

VII гүлдейді.

293. S.persica Hedl — P.персидская — шетен. Ағаш. Таулы аудандарда, бұталы тоғайда өседі.

VI гүлдейді.

294. Crataegus chlorocarpa Lenne — Боярышник алтайский — Алтай доланасы. Ағаш. Жапырақты орманда, бұталы тоғайда және өзен арналарында өседі.

V-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Сәндік, техникалық, дәрілік, омарталық.

295. C.pontica C.Koch — Б.понтийский — Понти доланасы. Ағаш. Таулды аудандарда тасты және ұсақ топырақты құрғақ беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық, омарталық және сәндік.

296. C.songarica C.Koch — Б.джунгарский — Жоңғар доланасы. Ағаш. Таудың ортаңғы белдеуінде ұсақ тасты және тасты беткейлерде, өзен арналарында өседі.

V гүлдейді.

297. C.turkestanica Pojark — Б.туркестанский — Түркістан доланасы. Ағаш. Таудың ортаңғы белдеуінде ұсақ тасты — тасты беткейлерде, орманда және бұталы тоғайда өседі.

VI  гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық, омарталық.

298. Rubus caesins L. — Ежевика — Қарабүлірген.

Көп жылдық. шалғындықта, бақшада және орманда, бұталы тоғайда, өзен және жылға жағалауларында өседі.

VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық.

299. Fragaria vesca L. — Земляника лесная — орман бүлдіргені. Көп жылдық. Бұталы тоғайда өседі.

V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық.

300. F.viridis Duch — З.зеленая — Жасыл бүлдірген.

Көп жылдық. Орманда, шалғындықта және ашық, далалы тау бөктерінде өседі.

V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық.

301. Pentaphylloides phyllocalyx Sajak — Курильский чай листочашечный — Куриль шайы. Бұта. Альпі шалғындығында, тау өзендерінің жағалауларында, жартаста өседі.

VI- VIII гүлдейді.

302. Potentilla orientalis Jus — Лапчатка восточная — Шығыс қазтабаны. Көп жылдық. таудың төменгі белдеуінде ұсақ тасты және ұсақ топырақты беткейлерде, су қоймаларда, жолдарда өседі.

V-VII гүлдейді.

303. P.tianschanica — Л.тяньшанская — Тянь Шань қазтабаны. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінде, жартас сызаттарында өседі.

VI-VII гүлдейді.

304. P.multifiola Th. Wolf- Л. многонадрезная. Көп жылдық. далалы аудандарда тасты беткейлерде өседі, шалғындықта орманда кездеседі.

VI-VIII гүлдейді.

305. P.soongarica Bunge — Л. джунгарская — жоңғар қазтабаны. Көп жылдық таудың төменгі белдеуінде далалы беткейлерде өседі.

IV- VI гүлдейді.

306. P.asiatica Juz — Л.азиатская — Азия қазтабаны. Көп жылдық. Таулы аудандарда, далалы шалғындықта және өзен алқаптарында өседі.

V-VII гүлдейді.

307. Geum urbanum L. — Гравилат городской — Кала шыршайы.  Көп жылдық. Орманды далалы аудандарда, өзен жағалауларында өседі.

V-VIII гүлдейді.

308. Orhurus heterocarpus Juz — Прямохвостник разноплодный — Түрлі: жемісті түзуқұйрық. Көп жылдық. таулы аудандарда сай-саламен, бұталардың арасында, жартасты I және жылғада өседі.

V-VI гүлдейді.

309. Alchemilla retropilosa Juz — монжетка отклоненно — волосистая. |Көп жылдық. Таудың ортаңғы және жоғарғы белдеулерінде, субальпі  шалғындығында өседі.

VI- VIII гүлдейді.

310. A.krylovii Juz — М.Крылова. Көп жылдық. субальпі және альпі шалғындығында, қатты дымқылданған жерлерде және жылға жағалауларында өседі.

VI- VIII гүлдейді.

311. Agrimonia asiatica Juz — Репейничек азиатский — Азия шоғайы.

Көп жылдық. Далалы және орманды далалы аудандарда, бақшада, алқаптарда және беткейлерде өседі. VI- VIII гүлдейді.

312. Sanguisorba officinalis L- Кровохлебка аптечная — Әптиек бүршінгүлі. Көп жылдық. Далалы аудандарда, шалғындықты бөктерде, және қылканды, жапырақты, аралас ормандарда өседі.

VI- VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: техникалық, дәрілік.

313. Poterium polygamum Waldst, et Kir — Черноголовник многобрачный -қарабас шөп.

Көп жылдық. Таулы аудандарда тасты жерлерде өседі. VII-VIII гүлдейді.

314. P.lasiocarpum Boiss — Ч.махнотопладный — Сбалақ жемісті қарабас шөп, қойоты.

Көп жылдық. Таулы аудандарда Құрғақ беткейлерде және өзен алқаптарында

өседі. IV-VI гүлдейді.

315. Rosa alberti Regel — Шиповник Альберта — Альберт итмұрыны. Бұта. Таудың ортаңғы белдеуінде өседі. Бұталы тоғайда, орманда кездеседі.

VII- VIII гүлдейді.

Шаруашылык маңызы: Дәрілік.

316. R.laxa Retz — Ш.рахлый — Бұжыр итмұрын. Бұта. Далалы және орманды далалы аудандарда, беткейлерде және су қоймаларының жағалауларында өседі.

VI үлдейді. Шаруашылық маңызы: дәрілік.

317. R.beggerana schrenk — Ш.Белгеровский. Бұта. Таулы аудандарда, жартаста және өзен жағалауларында өседі.

VI- VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: дәрілік.

318. R.nanohamnus Bouleng — Ш. карликовый — Тырбақ итмұрын. Бұта. Таудың ортаңғы белдеуінде тасты бөктерде өседі.

VI гүлдейді.

319. R.hissarica Slob — Ш. Гиссарскаий. Бұта. Таудың ортаңғы белдеуінде тасты бөктерде өседі, жартаста кезедеседі.

VII- VIII гүлдейді.

320. R.kokanica Regel — Ш. Кокандский. Бұта. Таулы аудандарда беткейлер мен сай-салаларда өседі.

V- VI гүлдейді.

321. R.maracanolica Bunge — Ш.смаркандский. Бұта. Таудың ортаңғы белдеуінде тасты бөктерде өседі.

IV-VI гүлдeйдi.

322. R.carymbifera Dumort — Ш.щитконосный. Бұта. Таулы аудандарда, ашық беткейлерде және өзен жағалауларында өседі.

323. Hulthemia persica L. — Гультемия персидкая — қарараушан. Бұта. Шалшықты, тұзды құмда, тасты беткейлерде өседі.

ІV гүлдейді.

324. Pranus sogdiana — Слива согдиская, алыча — Соғды қараөрігі. Ағаш. Таулы аудандарда солтүстік беткейлерде өседі, өзен арналарында және аралас орманда кезедеседі.

III- IV гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: тағамдық.

325. Amugdalus communis L. — миндань обыкновенный — кәдімгі бадам.  Бұта. Таулы аудандарда ұсақ топырақты — ұсақ тасты және тасты беткейлерде  өседі.

ІV гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық, техникалық, дәрілік, омарталық.

326. A.petunnikowii Litv — М.Петунникова — Петунников топырақты беткейлерде өседі.

IIV- V гүлдейді.

ШІаруашылык маңызы: дәрілік.

327. A.spinossima Bunge — М. колючейший — Тікенді бадам. Бұта. Таудың жоғарғы белдеуіне дейінгі ұсақ тасты — ұсақ топырақты беткейлерде және жартастарда өседі.

III-IV гүлдейді. Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік.

328. Cerasus crythocarpa L. — Вишня красноклодная — қызыл жемісті шие.  Бұта. Жоғарғы белдеуге дейін тасты беткейлерде, бұталы тоғайда өседі.

IV- V гүлдейді.

329. C.verrucosa Nevski — В.бородавчатая — шие. Бұта. Ортаңғы белдеуге ұсақ топырақты, тасты бөктерде, шықтарда және жартастардың арасында өседі.

IV- V гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: сәндік.

330. C.thianschanica Pojark — В.тяньшанская — Тянь-Шань шиесі. Бұта. Ортаңғы және төменгі бұталы тоғайда, тасты бөктерде өседі.

I V-VІ гүлдейді.

331. Padellus mahaleb L.Vass — Паделлус антикка. Бұта. Тасты бөктердің төменгі белдеуінде, бұталы тоғайда және орманда өседі.

V — VI гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: Тағамдық, техникалық.

332. Armeniaca vulgaris Lom — Абрикос обыкновенный — кәдімгі өрік. Ағаш. Таудың төменгі белдеуіндегі тасты беткейлерде және жартастарда өседі.

III- IV гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық, техникалық, сәндік.

 

 

 

Fabaceae lindl. — Бобовые — Бұршақ тұқымдасы

 

333. Gleditschia triacanthos L — Гледичия трехиглая — үш тікенді карамала. Ағаш. Оңтүстік қаланың мәдени отырғызуларында кезедеседі.

V- VI гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: сәндік, техникалық, тағамдық, омарталық.

334. Vexibia alopecuroides L.Bunge — Брунец месохвостный, софора -Түлкібас бөктерінде, құнды топырақта өседі.

V гүлдейді, V- VI жеміс салады.

335. V. расhусаrра С.А.Меу — Б. толстоплодный — ірі жемісті ақмия. Көп жылдық. Өзен жағалауларында, шалғындықта өседі.

V — VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Улы өсімдік.

336. Thermopsis alterniflora Regel — термопсис очередно цветковый -тентек мия. Көп жылдық әр түрлі шөптердің арасында, өзен жағалауларында, таудың төменгі белдеуінің бөктерінде өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс береді.

Шаруашылықтағы маңызы: Улы өсімдік.

337. Nephromedia dosycarpa — Нефранедия волосистоплодная. Бір жылдық. Тасты Czer — ұсақ топырақты беткейлерде, аласа тауларда эфемердердің арасында өседі.

IV-V гүлдейді.

338. Trigonella gandiflora Bunge — Пожитник крупноцветковый — Ірі гүлді бойдана. Бір жылдық. Шалшықты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

339. Medicado tianschanica Vass — Люцерна тяньшаньская — Тяньшань жоңышқасы. Көп жылдық. Субальпі белдеуіндегі ұсақ топырақты ұсақ тасты және тасты беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: жем шөптік, гүлдеген кезде омарталық.

340. М. sativa L — Л. посевидная — Егістік жоңышқасы. Көп жылдық. Егістікте мәдени өседі, кейде ашық жерлерде, жолда жабайы түрде өседі.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөп, омарталық.

341. М. falcata L. — Л. серновидная или желтая — Сарыбас жоңышқа Көп жылдық. Алкапты шалғындықта, шөпті және тасты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

342. М. orbicularis L — Л. Округлая. Бір жылдық. Шөпті, бұталы тоғайда, дал алы жерлерде, құмда өседі.

V-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

343. М. minima L — Л. маленькая — Кіші жоңышқа.

Бір жылдық. Шалшықты, тасты, ұсақ тасты беткейлерде өседі, сондай-ақ эфемерлі өсімдіктердің арасында кездеседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жабайы шөп.

344. Melilotus officinalis Pall — Донник лекарственный — Дәрілік түйежоңышқа. Екі жылдық. Далалы шалғындықта, өзен алқаптарында, жол жағаларында және егісте өседі.

V-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, тағамдық, омарталық, жем шөптік.

345. Trifolium bonannii L — клевер пренебрежный – Беде. Көп жылдық. Ылғалды сортаң шалғындықта, өзен, жылға, арық жағалауларында және тау бөктерінде өседі.

IV-VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

346. Т. pratense L — к. луговой — Шалғындық беде. Көп жылдық. Ылғалданған шалғындықта, өзен жағалауларында және тау беткейлерінде өседі.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

347. Psoralea drupacea Bunge — Псеролея костянковая — Сүйекті аққурай. Көп жылдық. Құрғақ ұсақ топырақты беткейлерде, төбелерде, эфемерлі өсімдіктердің арасында өседі.

V-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік, техникалық.

348. Chesneya ternata М.Рор- Чезнея тройчатая — Үшқұлақ аспара. Көп жылдық. Ұсақ тасты және шалшықты беткейлерде өседі, 1800 м биіктікке дейін жетеді.

IV-V гүлдейді

349. С. borissovae Pavl — Ч. Борисовой — Борисова аспарасы. Көп жылдық. Оңтүстік тасты тау бөктерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

350. Astragal lithophilis Kar, et Kir- Астрагол комнелюбивый — Таспа шөп. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде, биік тауларда өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

351. A.subscaposus — А. стрелковый – Таспа. Көп жылдық. Биік тауды далалы және шалғындықты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді.VII-IX жеміс салады

352. A. amygdalinus Bunge — А. миндельный — Бадамды таспа. Көп жылдық. Эфемерлі шалғындықта, орманды тау бөктерінде, далада өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

353. A. sewersowii Bunge — А. Северцова — Северцова таспасы. Көп жылдық. Ортаңғы және төменгі тау белдеуінде, бұталардың арасында, тасты және дал алы беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жайлымда гүлдегенге дейін малға жақсы жем шөп.

354. A. losisosemius Boiss — А. мохнатый – Таспа. Бұта. Таудың ортаңғы және төменгі тау белдеуінде, тасты және ұсақтасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

355. A. tibetanus benth ex Bunge — Аю тибетский — Тибет таспасы. Көп жылдық. Жоғарғы және ортаңғы тау белдеуінде, шалғындықта, далалы жерлерде, бұталы тоғайда өседі.

IV-VIIIгүлдейді, VI-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Құрамында алколойд болғанымен үй жануарларына жақсы жем шөп болады.

356. A. Vicarius Liski — Аю замещабщий. Біржылдық. Тасты — ұсақ тасты, ұсақ топырақты тау бөктерінде, эфемерлі өсімдіктер арасында өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Көктемгі жайылымда бағалы жем шөп болады.

357. A. bungei С. Winkl et В. Fedtsch — А. Бунга. Бір жылдық. Әртүрлі шөпті эфемерлі өсімдіктердің арысындағы ұсақ топырақты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

358. A. sesamoides Boiss — А. кунтужный. Бір жылдық. Орманды тау бөктерінде және тасты беткейлердегі эфемерлі шөптердің арасында өседі.

V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: көктемгі жайлымдағы бағалы жем шөп болады.

359. A. rytilobus Bunge — А. маршинистолопастной. Біржылдық. Орманды тау бөктерінде, аласа тауларда өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: бағалы жем шөп.

360. A. alopecias Pall — А. лисовидный Көп жылдық. Орманды тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады. Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

361. A. nematodes Bunge — А. нитовидный — Жіп таспа. Көп жылдық. Таудың белдеуіндегі тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: құрамында алколоид бар.

362. A. stenanthus Bunge — А. тонкоцветный — Жіңішке гүлді таспа. Көп жылдық. Тау бөктерінде тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VIII жеміс салады.

363. A. shorniahowii В. fedtsch — А. скорнякова — Скорняков таспасы. Көп жылдық. Тау бөктерінде және өзен арналарында өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады. Шаруашылық маңызы: мал азық етеді.

364. A. neo-lipskyanus М. Pop — А. новый Липского. Бұта. Таудың төменгі белдеуінде тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік

365. A. ugamicus М.Рор — А. угамский. Бұта. Құрғақ ұсақ тасты, кейде тасты тау бөктерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік, жайылым өсімдік.

366. A. xanthomeloides Kor et М. Pop — А. черно-желтый — Қара -сары таспа. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік

367. A. pseudonobilis М. Pop — Л. ложноблогродный Көп жылдық. Тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI жеміс салады.

368. Oxytropis glabra DC. — Остролодочник голый — Тықыр кекек, у кекек Көп жылдық. Шалғынлықта және өзен жағалауларында өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: малға, әсіресе жалқыға улы өсімдік.

369. О. talassica Gontsch — О. таласский — Талас кекегі. Көп жылдық. Шалғындықта және тасты-ұсақ тасты тау бөктерінде, таудың жоғарғы белдеуінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

370. О. tshimganica Gontsch — О. Чимганский — Шымған кекегі. Көп жылдық. Биік таудың тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

371.0. Macrodontha Gontsch — О. крупнозубый — Ірі тісті кекек. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің шөпті беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді

372. О. baissunensis Vass — О. байсунский. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің шөпті беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

373. О. rosea Bunge — О. розовый — Қызғылт кекек. Көп жылдық. Тасты, ұсақтасты және ұсақ топырақты тау бөктерінде өседі.

V гүлдейді

374. О. adschendens Gontsch — О. Восходящий. Көп жылдық. Таудың тасты бөктерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

375. Glycyrrhiza glabra — Солодка голая — Жалаң мия. Көп жылдық. Далалы жерлерде, шөлейтті және жартылай шөлейтті жерлерде өседі, жабайы түрінде егістікте жиі кездеседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

376. G. uralensis Fisch — С. уралськая — Орал миясы. Көп жылдық. Сортаң шалғындықта, далалы және тоғайлы жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

377. Meristotropis eryuthrocapra Wass Раздельнолозочник красноплодный — Қызыл жемісті тікентұршақ. Көп жылдық. Тасты беткейлерде, су ағындарының құрғақ жағалауларында, сай-салада өседі.

V-VI гүлдейді.

378. Hedysarum seversovii Bunge — Конеечник Северцова — Северцов тиынтағы. Көп жылдық. Аласа иаудың тасты және ұсақ тасты шыңдарында өседі.

V-VI гүлдейді.

379. Н. pshemense М. Pop ex В. fedtsch — К. Пскемский — Піскем тиынтағы. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты беткейлерінде және жылға жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

380. Н. ferganense Korsh — К. ферганский – Тиынтақ. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты төменгі белдеудің тау бөктерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

381. Н. jaxarticum М. Pop — К. сырдарьинский — Сырдария тиынтағы. Көп жылдық. Аласа таудың ұсақтасты және шалшықты бөктерінде өседі, сондай-ақ далалы төбелерде кездеседі.

V-VI гүлдейді.

382. Н. acutifolium Bait — К. остролистый. Көп жылдық. Тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

383. Onobrychis echidua Lipsky — эспарцетехидна эспарцет. Бұта. Таудың альпі белдеуінің тасты және жартасты жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

384. О. microntha Schrenk — Э. мелкоцветный — Майда гүлді эспарцет. Бір жылдық — Тасты және далалы беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

385. О. amoena M. Pop — Э. приятный

Көп жылдық. Таудың тасты бөктерінде, шалшықты топырақта өседі. VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

386. Cicer flexuosum Lipsky — нут извлистый — Kip ноқат. Kөn жылдық. Ұсақ тасты — тасты оңтүстік беткейлерде және өзеннің тасты арналарында өседі.

VI-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

387. Vicia subvillosa Boiss — Горошек маловолосистый – Сиыржоңышқа. Көп жылдық. Аласа таудың шалшықты және ұсақ тасты беткейлерінде, далалы жерлерде, сай-салада және құмда өседі.

IV-V гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

388. V. peregrina L. — Г. иноземный. Бір жылдық. Мекен орындарында, егінжайларда, шөпті далалы беткейлерде өседі.

IV-VI гүлдейді, VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік, жабайы шөп.

389. V. hybrida L — Г. помесный. Бір жылдық. Егінжайда және бау-бақшаларда жабайы түрінде өседі.

IIV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

390. Lens orientalis Schmalh — Чечевица восточная — Шығыс жасымығы. Біржылдық. Эфемерлі өсімдіктердің арасында өседі, егінжайларда жабайы түрінде кездеседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы:  азықтық.

391. Lathyrus ciceris L — Чина нушовая — Ноқат әсікен. Бір жылдық. Таудағы бұталардың арасында, далалы бөктерінде, өзен алқаптарында жабайы түрінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады. Шаруашылық маңызы: азықтық

392. L. inconspicuus L. — Ч.незаметная — Әйкен. Бір жылдық бұталардың арасында, егіншілікте және далалы тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

 

Geraniaceae juss — Гераниевые қазтамақ тұқымдасы.

 

393. Geranium collinum Steph — Герань коромовая — Белес қазтамақ. Көп жылдық жазықтықта, көгалда, өзен алқаптарында және тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

394. G. saxatile Kar — Г.спальная. Көп жылдық. биік таулы шалғындықтан бұталы белдеуге дейін өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

395. G. transversale Vved — Г.покеречно клубная. Көп жылдық. аласа тауларда жазықтықта, бұталардың арасында өседі.

V гүлдейді, V жеміс салады.

 

Biebersteiniaceae.L.Agardh — Биберштейниевые — қоқтың тұқымдасы.

 

396. Biebersteinia multifida DC — Биберштейния многораздельная -салалы қоқтын. Көпжылдық тасты беткейлерде, жартаста, орманды алқаптарда және шөлейтті далалада өседі.

IV-V гүлдейді, VI жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Улы өсімдік.

 

Linoual S.F. Grau — Льновые — Зығыр тұқымдасы.

 

397. Linum mesostylum Juz — Лен среднестолбиковый — зығыр. Көп жылдық. Құрғақ тау бөктерінде және таулардың арасындағы алқаптарда өседі.

VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

398. L. perenne L. — Л. многолетний – көп жылдық зығыр. Көпжылдық. Далалы жазықтықта, шалғындықты беткейлерде өседі.

VІ гүлдейді VIII жеміс салады.

 

Polugalauae R. Br Истодовые Мекет тұқымдасы.

 

399. Polugala kybrida — Истод гибридный — Будан мекеті. Көп жылдық. Шалғындықты далада және тасты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді және жеміс салады.

Euphorbiaceaejuss— Молочайный — Сүттіген тұқымдасы.

 

400. Chrozophora obligua Juss — Хрозофора косая — көкморос. Бір жылдық. Құрғақ тасты және ұсақ тасты беткейлерде және егінжайда өседі.

VI-X гүлдейді.

401. Euphorbia tianschanica Prokh — молочай тянынанский — Тянь Шань сүттіген. Көп жылдық. Тауда, беткейлерде, құрғақ арналарда және далалы беткейлерде өседі.

V- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Малға улы шөп.

402. Е. rapulum Kar — М. репка – зығыр. Көп жылдық. Далалы беткейлерде және шөлейтті жазықтықта өседі.

ІV гүлдейді, V- VI жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Малдарға ұлы шөп.

403. E.lamprocarpa Prakh — М. светлоплодный — сүттіген. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінде бұталы тоғайда, жылға кағалауларында өседі.

ІІ-VII гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: малдарға улы шөп.

404. Е. helioscopia L — М. солнцегляд. Бір жылдық. Лас жерлерде, арықтың жағасындағы көгалда, егістікте жиі кездеседі.

IV- VIII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: малдарға улы шөп, арамшөп.

405. Е. Sewerzowii Herd — М. Северцова — Северцев сүттігені. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің тасты және ұсақ топырақты, шалғындықты беткейлерінде өседі.

VІ гүлдейді, VII жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: малдарға ұлы шөп.

406. Е. falcata L. — М. Серповидный — Ортақша сүттіген.  Бір жылдық. Егінжайда, көгалда жабайы түрде өседі.

VI-IX гүлдейді.

 

Anacardiaceal Linoll — Сумаховые — Сірке ағашы тұқымдасы.

 

407. Pistacia vera I — Фисташка настаящая — Нағыз пісте. Ағаш немесе бұта. Ұсақ тасты және ұсақ топырақты тау беткейлерінде және аласа тауларда өседі.

IV- V гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Тағамдық, бояу өсімдігі.

 

Celastraceal R. Br — Бересклетовые — Қаыржық тұқымдасы

 

408. Euonymus semenovii Regel — Бересклет Семенова — Семенов қабыршығы. Бұта. Шыршалы орманда, аршалы тоғайда, жартаста және тасты бөктерде өседі.

V- VI гүлдейді, VIII жеміс салады.

409. Е. koopmanni Lauche — Б. коопана — Коопман қабыршағы. Бұта. Орманды жерлерде, тасты бөктерде және өзен алқаптарында өседі. VI гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: сәндік өсімдік.

 

AceracealJuss— Кленовые — үйеңкі тұқымдасы.

 

410. Aser semenovii L. — К. Семенова — Семенов үйеңкісі. Бұта. Таудың сай-саласы мен беткейлерінде, бүталы тоғайда және өзен алқаптарында өседі.

V- VI гүлдейді, IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: сәндік өсімдік .

411. A.tataricum L. — К. татарский — татар үйеңкісі. Ағаш. Өзен жағалауларында, орманда және бұталы тоғайда өседі.

V- VI гүлдейді, IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: шөлейтті жерлерде жасылдандыруға арналған.

 

Balsaminoceal A. — Бальзаминовые — Қына гүл тұқымдасы.

 

412. Impatiens balsamina L. — Недотрого бальзаминовая — бальзаминді шыңқетер. Бір жылдық. Қазақстанның Оңтүстік және Оңтүстік Шығыс бөлігінде бақшада өседі.

VII- VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік.

413. I.parviflora D.C. — Н. мелкоцветная — ұсақ гүлді шыңқетер. Бір жылдық. Өзен жағалауларында, таудың тасты беткейлерінде, бақшада жабайы түрде өседі.

VI — VIII гүлдейді және жеміс салады.

414. I.brachycentra Var. et Kir — H. короткошпорцовая — шыңқетер. Бір жылдық. Көлеңкелі жерлерде, қылқанды, шыршалы тау ормандарында өседі.

VII- VIII гүлдейді және жеміс береді.

 

Rhamnaual Juss — Крушиновые — Итшомыр тұқымдасы.

 

415. Rhamnus cothartica L. — Жестер слабительный. Бұта. Өзен жағалауларында, бұталардың арасында тау бөктерінде өседі.

V- VI гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

Шарушылыктағы маңызы: Бояу, омарталық, сәндік, техникалық, дәрілік.

416. R. согіасеа Кот — Ж. Кожистолистый. Бұта. Аласа тауда және тасты бөктерде, жартастарда өседі.

IV- VI гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

 

Malvaseal Juss — Мальвовые — Құлқайыр тұқымдасы.

 

417. Malva mauritiona L. — Просворник мавританский — мавритан құлқайыры, ләйлі.  Бір жылдық. Көп жылдық. Лас жерлерде өседі, көшелерде, бақшада, аулада өседі.

VI-X гүлдейді, VII-X жеміс салады.

418. М. neglecta Wallr — П. кренебреженный — гүлқайыр. Көп жылдық. ұсақ тасты беткейлерде, құрғақ арналарда, көше бойымен өседі, аулада және бақшада жабайы түрде кездеседі.

VI-IX гүлдейді, VII-X жеміс салады.

419. М. pusilla Smith — П. Маленький — кіші құлқайыр. Бір жылдық. ерекше жылдық. Бауда. Бақшада өседі.

VI-X гүлдейді, VII-X жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Дәрілік.

420. Alsea litvinowii Lljin — Шток — роза Литвинова — Литвинов айдарша-сы. Көп жылдық. Тау бөктерінде жабайы түрде өседі.

V- VII гүлдейді, VI- VIII жеміс салады.

421. Alsea nudiflora Boiss — Ш-р, голоцветная — жалаң гүлді айдарша. Көп жылдық. Далалы, тасты ұсақтасты беткейлерде, құрғақ шалғындықта, көгалда өседі.

V- VI гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Техникалық, сәндік, омарталық.

422. Althaea offisinalis L. — Алтей лекарственный — Дәрілік жалбызтікен. Көп жылдық. Далалы аймақта, дымқыл, сортаң шалғындықта, өзен алқаптарында, көл жағалауларында өседі.

VII- VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылык маңызы: дәрілік

 

Hupericaceal Juss — Зверебойный — Шайқурай тұқымдасы.

 

423. Hupericum scabrum — Зверебой шероховатый — шайшөп. Көп жылдық. Жартаста, тасты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

V-VII гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: Ояуға арналған.

424. Н. elongatum Ledeb — 3. вытянутый созылыңқы шайқурай. Көп жылдық ұсақ тасты және далалы тау бөктерінде, жартастарда өседі.

VI- VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік.

425. H.perforotum L. — 3. продырявленный — Тесілген шайқурай. Көп жылдық. Дымқыл шалғындықта, өзен арналарында, таудың тасты беткейлерінде өседі.

VI- VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, бояу, улы өсімдік.

 

Violaceal Batssch — Фиалковые — Шегіргүл тұқымдасы.

 

426. Viola suavis Bieb — Фиалка приятная — сүйкімді шегіргүл. Көп жылдық. Шөпті беттерде, тау алқаптарында, жылға-жағалауларында, яғни аршалы орманда өседі.

IV- V гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

427. V. ruperstris F.W.Schmidt — Ф. скальная — жартасты шегіргүл.

Көп жылдық. Құрғақ шөпті және тасты бөктерде, аршалы орманда, бүталардың

арасында өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

428. V.elatior Fries — высокая — биік шегіргүл.

Көп жылдық. Бүталардың арасында, ылғал шалғындыкта, өзен мен жылғаның жайылма жерлерінде өседі.

IV- VI гүлдейді, VI- VIII жеміс салады.

429. V.pumila Chaix — Ф. Низкая — аласа шегіргүл.

Көп жылдық. ылғал шалғындыкта, бүталардың арасында, жарық орман мен тауда, жазықтыкта және өзен жайылмасында өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VIII жеміс салады.

430. V.occulta Lehm — Ф. Скрытая — жасырын шегіргүл.

Бір жылдық. Ашьщ жерлерде, тасты беткейлерде. Бүталардың арасында

жабайы түрде өседі.

IV- V гүлдейді, V- VI жеміс салады.

DatiscaualLinde— Датисковые — Кендір жапырақ тұқымдасы.

431. Datisca cannabina L. — Датиска коноплевая — Сора кендір жапырақ. Көп жылдық. Өзен жағалауларында, ылғал шалғындықта, тоғайда. Тау өзендерінде, аршалы белдеуге дейін өседі.

VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады. Шаруашылықтағы маңызы: Дәрілік, бояу өсімдігі.

ThymelaeaualJuss— Волчниковый тұқымдасы.

60

432. Diarthron vesiculosum L. — Двучленник пузырчатый — көпіршік мамыты.

Бір жылдық. Құрғақ беткейлерде, шөлейтті жазықтықта өседі. V- VIII гүлдейді.

ElaegnaualJuss— Лоховые — жиде тұқымдас.

433. Elaeagnus охусафа Schecht — лоховый остроплодный — Үшкір жемісті жиде.

Ағаш. Өзен, көл жағалауларында, құмда өседі.

V- VI гүлдейді, VIII-X жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Тағамдық, омарталық, дәрілік, бояу өсімдіктері.

OnagracealJuss— Кипрейные — күрең от тұқымдасы.

434. Epilobium velutinum L. — кипрей бархотистый — барқыт күрең от. Көп жылдық. Ылғалды шалғындықта, арық, көл, жылға жағалауларында және шөлейтті сай-салаларда өседі.

VI- VIII гүлдейді.

435. Е. tianschanicum Paul — К. Тянь-Шанский — Тянь-Шань күрең оты. Көп жылдық. Таудың субальпі белдеуінде, ылғал шалғындықта өседі.

VI- VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

ApiacealLinde— Зонтичные — Шатыршагүл тұқымдас.

436. Eryngium macrocalyx Schrenk — Синеголовник каратовский -қаратау көкбасы.

Көп жылдық. Жүмсақ ағашты тау бөктерінде, саздақты сүр топырақта өседі. VI гүлдейді, VII жеміс салады.

437. E.caucasicum Trautv — С. кавноцский — Кавноц көкбасы. Көп жылдық. Далалы көгалды жерл ер де және тау бөктерінде өседі. VI гүлдейді, VII жеміс салады.

438. Scandix stellata Bonks — Скандиск звездчашый — жүлдызша шолпантарақ.

Бір жылдық. Тау бөктерінде ұсақтасты топырақтарда өседі. IV- V гүлдейді, V- VI жеміс салады.

439. Torilis arrensis Link — Пузырник калевой — Дала көбікшесі. Бір жылдық. Көгалда және бақшада жабайы түрде өседі.

V гүлдейді, VI жеміс салады.

61

440. Т. leptophylla Reichenb — П.тонколистый — жіңішке жапырақты көбікше.

Бір жылдык. Бақшада, арық жағасында және көгалда жабайы түрде өседі.

V гүлдейді, VI жеміс салады.

441. Turgenia latifolia L. — Тургеневия широколистая — жалпақ жапырақты сәлмен.

Бір жылдық. Ағашты топырақта, тау бөктерінде, көгалда, ашық жерлерде өседі.

V гүлдейді, VI жеміс салады.

442. Schrenkia kultiassoii Korov — Шренкия культиасова — Культиасов ботаны.

Жартылай бұта. Құрғақ тасты шыңдарда және аласа таудың беткейлерінде

өседі.

VI гүлдейді, 1 жеміс салады.

443. Sch. congesta Korov — Ш. Скученная — Шоғыр ботан. Көп жылдық. Жартастардың арасындағы тасты бөктерде өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

444. Sch.ugamica Korov — Ш. Угамская.

Көп жылдық. Бүталы беелдеулердегі шалшықты беткейлерде өседі. VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

445. Prangos pabularia Bunge — Прангос кормавой мал азық сайсабақ. Көп жылдык. субальпі белдеуіне дейінгі жүмсақ шөпті, тасты тау бөктерінде өседі.

V- VI гүлдейді, VII- VIII жеміс салады. Шаруашылық маңызы: Мал азықтық.

446. Bupleurum exaltatum Ffreun — Володушка высокая — биік шоқсары. Көп жылдық. Таудың ағаш — бұталы белдеуінде, тасты беткейлерде өседі.

VI- VII гүлдейді, VII — VIII жеміс салады.

447. Paraliguisticum discolor Ledeb — Паралигустинум разноцветный. Көп жылдық. Таудың бұталы бөктерінде өседі.

VI гүлдейді, VII жеміс салады.

448. Bunium chaerophylloides Drude — Буниум бужневый — түйнек шөп. Көп жылдық. Тау бөктерінде, жүмсақ топырақта өседі.

IV гүлдейді, V жеміс салады.

449. B.capusii Korov — Б.Капю — Түйнекшөп. Көп жылдық. орманды жазықтықта өседі.

IV- V гүлдейді. V- VI жеміс салады.

450. B.vaginatum Korov — Б.влаголищный — қынапты түйнек шөп. Көп жылдық. Таудың тасты бөктерінде өседі.

V гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

451. Elolasticta allioldes Regel — Элеостикта лунавидная. Көп жылдық. Орманда тау бөктерінде және жазықтыкта өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

452. E.transitora M.Pimen — Э. переходная. Көп жылдық. Бұталардың арасында өседі.

VI гүлдейді, VII жеміс салады.

453. Mediasia macrophylla M.Pimen. — Медиазия крупнолистая.

Көп жылдық. Ұсақ тасты беткейлерде, таудың ағаш-бұталы белдеуінде өседі.

VI- VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

454. Galagama tragrantissimo Lipsky — Галагония пахучая. Көп жылдық. Ұсақ тасты беткейлерде, таудың ағаш-бұталы белдеуінде өседі.

VI гүлдейді, VII жеміс салады.

455. Aulacaspermum simplex Rupr — Бораздоплотник простой -қарапайым сағол. Көп жылдық. Таудың субальпі белдеуіндегі бөктерде өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

456. A.tianschanicum C.Norm — Б. тяныпанский — Тянь-Шань сағалы. Көп жылдық. Жұмсақ шөпті беткейлерде өседі.

VI гүлдейді, VIII жеміс салады.

457. Conium maculatum L. — Болтголов пятнистый — Убалдырған. Ерекше жарылған. Арамшөп болып көшеде өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады. Шаруашылықтағы маңызы: Улы, дәрілік.

458. Eremodaucus lehmanni Bunge — Пустиннопорковник лемана — леман шөл сәбізі. Бір жылдық. Орманды алқаптарда, тау бөктерінде өседі.

Vгүлдейді, VI жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Азықтық.

459. Oedibasis apiculata K.Pol.- Ойдибазис остроконечный — үшкір садыр. Көп жылдық. Ұсақ тасты жазықтықта және аласа таудың беткейлерінде өседі.

V гүлдейді, VI жеміс салады.

460. Korovinia tenuisecta Vved — Коровиния тонкорассеченная. Көп жылдық. Орманды төбелерде және тау бөктерде өседі.

V гүлдейді, VI жеміс салады.

461. Ferula diversivitlata Regel — Ферула разноканальцевая — сасыр. Көп жылдық. Тау бөктерінде өседі.

V  гүлдейді, V-VI жеміс салады.

462. F.samarkandica Korov — Ф. Самаркандская — Самарканд сасыры. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіндегі тасты бөктерде өседі.

ІV гүлдейді, VI жеміс салады.

463. F.karatoviensis Bunge.K — Ф. Каратовская — Қаратау сасыры. Көп жылдық. Шалшықты ұсақ тасты топырақта өседі.

V- VI гүлдейді, V- VII жеміс салады.

464. Semenovia dosucarpa Korov — Семеновия опушенноплодная -Таушық. Көп жылдық. Ағашты — бұталы белдеудің ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

Vгүлдеді, VI жеміс салады.

 

PrimulacealVent— Первоцветные тұқымдасы.

 

465. Androsau maxima L. — Проломник большой — үлкен тасшы гүл. Бір жылдық. Тасты және ұсақ тасты қырат және тау беткейлерінде, жартастарда өседі.

V- VI гүлдейді.

466. Cortusa brotheri Pax. — кортуза бротеруса — еменжапырақ.

Көпжылдық. Орманды белдеуде, жартастарда және және жартастың юлеңкесінде өседі.

V- VI гүлдейді.

467. С. turkestanica Losissk — К. туркестанская — түркістан емен жапырағы.

Көпжылдық. Таудың жоғарғы орман белдеуінде, жылға жағалауында және жартас көлеңкесінде өседі.

V- VII гүлдейді.

468. Anagallis arrensis L. — Очноцвет пашенный — күндізгүл. Көп жылдық емен жаңғақ. Ашық алаңдарда, өзен және көл жағалауларында, таудың тасты бөктерінде өседі.

IV- VIII гүлдейді.

Шаруашылықтық маңызы: улы өсімдік.

469. A.caerulla Schreb — О. голубой — көкшіл күндізгүл. Бір жылдық. Құрғақ тасты беткейлерде, бұталы тоғайда өседі.

V-VIII гүлдейді.

 

Limoniaceal ser — Кермековые — Кермек тұқымдасы.

 

470. Acantholimon fetisowii Regel — Акантолимон Фетисова — Фетисов кемпіршөп.

Бұта. Таулы бөктерде, кейде таудың альпі белдеуінде өседі. VII-VIII гүлдейді.

471. A.auliatense czerniak — А. Аулиатинский — Әулиеата кемпіршөбі. Бұта. Таудың тасты бөктерінде өседі.

IVII-VIII гүлдейді, VIII-X жеміс салады.

472. Chaetoolenimon setiferam Bunge — Хетошман щетинчатый -қылтанды келіншек шөп.

Көп жылдық. Аласа тауда және шөлейтті бөктерде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VI жеміс салады.

473. Goniolimon sewerzowii Herd — Гониолимон Северцова — Северцев қызшөбі. Көп жылдық. Далалы әр түрлі шөптердің арасындағы құрғақ беткейлерде өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: сәндік ыңжылдық.

 

Oleaceal Linde — Масленные — Зәйтүн тұқымдасы.

 

474. Fraxinus syriaca Boiss — Ясень сириский — Сирия шағаны. Ағаш. Орман алқаптарында, тау бөктерінде өседі.

III-IV гүлдейді, VI жеміс салады.

475. F.sogdiana Bunge — Я. согдиский — соғды шағаны. Ағаш. Өзен алқаптарында, тау бөктерінде өседі.

VI гүлдейді, VII жеміс салады.

 

Gentianactal Juss — Горечавновые — Шерменгүл тұқымдас.

 

476. Centaurium pulchellum Drace — Золототысячник красивый — Әсем толғам шөп. Бір жылдық. Шалғындықта, тұзды шалшықты жапырақта, тоғайда, және арық жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

477. Gentiano pneumonanthe L. — Горечавка легочная, стародубка — өкпе шерменгүлі. Көп жылдық. Шалғындықта, сортаң топырақта өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII-X жеміс салады.

478. G.tianschanica Rupr. — Г. тяньшанская — Тянь-Шань шерменгүлі. Көп жылдық. Дал алы жерлерде, өзен арналарында шыршалы орманда және таудың шөпті беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

479. Lomatogonium rotatum L. — Ломатогониум колесовидный — Әлпігүл. Бір жылдық. Ылғалды жерлерде, тау өзендерінің жағасында өседі.

VII, VIII гүлдейді, VIII -IX жеміс салады.

 

Convolvulaceae Juss. — Вьюнковые — шырмауық тұқымдас.

 

480. Convelvulus fruticosus Pall — Вьюнок кустарниковый — бұталы шырмауық.

Бұта. Құмда, құмды шөлейтті жерлерде, жазықтықта және тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

481. С.hamadae Petrov — В.пустынный — шөлейтті шырмауық.

Көп жылдық. Тасты және құмды шөлейтті жерлерде, жазықтықта, тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

482. C.pseudocantabrica Schrenk — В. ложнокантабристий. Көп жылдық. Тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

483. C.arvensis L. — В. полевой — Дала шырмауығы. Көп жылдық. Далалы жерлерде, өзен алқаптарында таралған жабайы өсімдік.

IV-VIII гүлдейді, IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: егістік қауіпті арамшөп, улы.

 

Cuscutaceae Dumort — Повиликовые — Арамсояу шырмауық тұқымдасы

 

484. Cuscuta approximata Bab — Повилика снежная — Арамшырмауық. Бір жылдық. Егістікте жоңышқаға және бұршақтарға каіпті арамшөп.

VI-VII гүлдейді.

485. С. europaca L. — П. Европейская — Европа арамшөбі.

Бір жылдық. Бұталарды, шөптесін өсімдіктердің көбін және көпжылдық өсімдіктерді паразиттейді.

VI-VII гүлдейді.

486. С. compestris Yunk — П. Полева — Дала арамсояуы. Бір жылдық. Мәдени өсімдікке қаіпті паразит.

VII-VIII гүлдейді.

487. С. lehmanniana Bunge — П. Лемоновская — Лемонов арамсояуы. Бір жылдық. Ағаштарды, бұталарды және көпжылдық шөптесін өсімдіктерді паразитейді.

VI-VIII гүлдейді., VII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Қауіпті арамшөп.

 

Boraginaceae Juss — Бурачниковые — Қияршөп тұқымдасы

 

488. Heliofopium supinum L. — Гелиотрон простертый — Сүйел жазар. Бір жылдык. Шалшықты сортаң топырақта, тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады. Шаруашылық маңызы: арамшөп

489. Ulugbehia tschimganca zak — Улугбекия чимганская — Шымған елішөбі.

Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіндегі шөптесін бөктерде, бұталардың арасында өседі.

IV-V гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

490. Arhebia baldshuanica (Raylef) Jahnst — арнебия бальджуанская -Зарқын.

Бір жылдық. Ағашты тау бөктерінде, тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

491. Onosma gmelinii Ledeb — Оносма гмелина — Гмелин аймауығы. Көп жылдық. Тамты беткейлерде, таудың далалы белдеуінде өседі.

V-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

492. O.irritans M.Pop — О. раздражающая — Айлауық.

Көп жылдық. Таудың төменгі белдеудегі ұсақ тасты және жартастарда өседі.

V-VI гүлдейді, VI жеміс салады.

493. О. dichoantha Boiss — О. двуцветная — Айлауық. Көп жылдық. Орманды және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

494. Echium vulgare L. — Синяк обыкновенный — Кәдімгі көкшешек. Екі жылдық. Жолда өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Омарталық

495. Anchusa italica Retz — анхуза итальянская — итальяндық өгізшөп. Көп жылдық. Тасты — ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

496. Lycopsis orientalis L. — Кривоцвет восточный — Шығыс қисықгүл. Бір жылдық. Егінжайларда және жолдың жағасында өседі.

V-VI гүлдейді.

497. Myosotis sparsiflora Pohl — Незабудка редкоцветная — Селдіргүлді ботагөз. Бір жылдық. Мекен орындарында тасты жерлерде, жылғаларда және ылғалды қоғалдарда өседі.

V-VI гүлдейді.

498. M.caespitosa K.F.Schultz — Н. дернистая – Құралайгүл. Көп жылдық. Балшықты шалғындықта және көлде өседі.

IV-VI гүлдейді.

499. Heterocaryum rigidum A.DC — Гетерокарий жесткий — Қатты түктікен. Бір жылдық. Құмды, тасты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады.

500. Н. subsessile vatke — Г. Почти сидячий – Түктікен. Бір жылдық. Тау бөктерінде тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады.

501. Lappula spinocarpos Aschers — липучка колючеплодная — Тікен жемісті кәріқыз.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

502. L. patula — л. Пониклая — Кәріқыз

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

503. L. subcaespitosa M.Pop — Л. Почти дернистая. Көп жылдық немесе екі жылдық. Жартас сызаттарында өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

504. Rochelia disperma (L.fil) C.Koch. — Рохелия двусемянная -Қостұқымды тікен от. Бір жылдық. Тау бөктерінде ұсақ тасты және тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады. Шаруашылық маңызы: арамшөп.

505. R.peduncularis Boiss — Р. длинноножковая — Ұзын аяқты тікенот

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

506. Rindera tianschanica M.Pop — ридера тяныпаньская — Тянь-Шань жуантамыры. Көп жылдық. Құрғақ тасты беткейлерде және жартастарда өседі.

VI-VII гүлдейді.

507. R. oblongifolia M.Pop — Р. продолговатолистая – Жуантамыр. Көп жылдық. Таудың тасты және ұсақтасты бөктерінде, жартастарда жиі өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

508. Trachelanthus korolkowii Lipsky — Трахелянт королькова. Көп жылдық. Тасты беткейлерде, сайсалаларда, ағаштардың арасында өседі.

V-VI гүлдейді, VI жеміс салады.

509. Lindelofia macrostyla (Bunge) М.Рор Линделофия длинностокбежовая – Қоянқұлақ. Көп жылдық. Тасты беткейлерде, жолда, егістікте өседі.

V-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

510. Salenanthus circinnatus Ledeb — Трубкоцвіт завитковый — Шиыршық түтікгүл. Көп жылдық. Таудың ортаңғы және төменгі белдеуінде, сайсалады өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: ерте көктемгі омарталық.

511. Tnchodesma incanum (Bunge) A.DC — Триходесма седая — Ақбас айыртарақ. Көп жылдық. Тасты, ұсақтопырақты — ұсақ тасты беткейлерде өседі. V-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

 

Verbenaceae juss — вербенове — Нарқайсар тұқымдасы

 

512. Verbena officinalis L. — Вербена лекарственная — Дәрілік нарқайсар Көп жылдық. Шалғындықта, өзен жағалауларында, егістікте өседі.

VI-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: улы, дәрілік.

 

lamiaceae Linde — Яснотковые — Тауқалақай тұқымдасы

 

513. Scutellaria galericulata L. — Шлемник обыкновенный — Кәдімгі томағашөп.

Көп жылдық. Шалғындықта, ылғалды өзен жағалауларында өседі.

VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Халық медицинасында дәрілік зат ретінде қолданады.

514. S. microdasys Juz. — Ш. Коротко опушенный Бұта. Дал алы оқапша, тау бөктерінде өседі.

V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

515. S. mesostegia Juz. — III. Среднечешуйный — Томағашөп. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде және далалы жерлерде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII же міс салады.

516. S. haematochlora Juz — Ш. Кравово-зеленый Жартылай бұта. Тасты және шөпті бөктерде өседі.

V гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

517. S. talassica Juz — Ш. Таласский Жартылай бұта. Биік таудың қойнауында өседі. VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

518. S. karatavica — Ш. Каратавский. Көп жылдық. Тау бөктерінде өседі.

VI гүлдейді және жеміс салады.

519. S. talassica Juz — Ш. Таласский Жартылай бұта. Биік таудың қойнауында өседі. VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

520. S. karatavica — Ш. Каратавский. Көп жылдық. Тау бөктерінде өседі.

VI гүлдейді және жеміс салады.

521. Drepanocarym sewersowii (Regel)Pojark — Серноплодник Северцова -Северцов орақжеміс. Бір жылдық.  Таудың тасты және сай-салалы беткейлерінде, жартастың көлеңкесінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.

522. Lophanthus schrenkii Leven — Лофант Шренка — Шренк шүраны. Көп жылдық көлеңкелі сай-салада, жартас пен тастардың арасында өседі.

VI-VII гүлдейді.

523. Nepeta formosa Kudz — Котовник прекрасный — Әсем көкбасшөп. Көп жылдық. Тау ормандарында, жапырақта өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

524. N. cataria L. — К. Кошачий — Мысық көкбасшөбі. Көп жылдық. Бұталы тоғайда, шалғындықта, таулы бөктерде, бау-бақшада, егістікте өседі.

VI-VII гүлдейді. VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: омарталық, дәрілік.

525. N. mariae Regel — К. Марии. Көп жылдық. Альпі және субальпі белдеуінде, тау өзендерінің алқаптарында өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII жеміс салады.

526. N. pulchella Pojark — К. красивый. Көп жылдық. Таудың альпі және субальпі белдеуінде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII жеміс салады.

527. N. bucharica Lipsky — К. Бухарский. Көп жылдық. Субальпі белдеуіндегі жайылымда өседі.

VI-Х гүлдейді.

528. Dracocephalum discolor Bunge — Змееголвник двуцветный -Қосгүлді жыланбас. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуіндегі тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

529. D. integrifolium Bunge — З. Цельнолистый — Толық жапырақты жыланбас. Көп жылдық. Тасты және шөптесін беткейлерде, орманда өседі. VI-VII гүлдейді, VII жеміс салады.

530. D. karataviense Pave. — З. Каратавский — Қаратау жыланбасы. Жартылай бұта. Жартас астындағы тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII жеміс салады.

531. D. Pavlokii Roldug — З. Павлова — Павлов жыланбасы. Көп жылдық. Кішкентай таулардың тасты шыңдарында өседі.

VI-VII гүлдейді, VII -VIII жеміс салады.

532. D. paulsenii Brid — З. Паульсена. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуіндегі тасты бөктерде өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

533. D. imberbe Bunge — З. безбородый. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінде, жартаста өседі.

VI-VII гүлдейді.

534. D. nutans L — З. поникший. Көп жылдық. Орманда, бұталы тоғайда, тасты және құмды беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

535. D. komarovii Lipsky — З. Комарова

Көп жылдық. 3600 м биіктіктегі тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

536. D. imberbe Bunge — З. безбородый. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінде, жартаста өседі.

VI-VII гүлдейді.

537. D. nutans L — 3. поникший. Көп жылдық- Орманда, бұталы тоғайда, тасты және құмды беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

538. D. komarovii Lipsky — 3. Комарова. Көп жылдық. 3600 м биіктіктегі тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

539. Hypogomphia turkestana Bunge — Гипогомфия туркестанская -Түркістан балтигі. Бір жылдық. Тау бөктеріндегі жазықтықтағы шалшықты топырақта өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

540. Prunrlla vulgaris L. — Черноголовка обыкновенная — Кәдімгі топрақбас. Көп жылдық. Шалығындықта, өзен және бұлақ алқаптарында өседі.

VI-IX гүлдейді.

541. Eremostahys impessa Parijet Vved — Пустынноколосник прижатый -Сығылған шөлмасақ. Көп жылдық. Далалы тау бөктерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

542. Е. tulgens Bunge — П. Блистающий — Шөлмасақ. Көп жылдық. 1500-2000 м биіктіктегі шалғындықты және тасты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

543. Е. labiosa Bunge — П. Губастый. Көп жылдық. Тау бөктеріндегі жазықтықтағы топыракта өседі.

IV-V гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

544. E. karatavica Pave — П. Каратавский — Қаратау шөлмасағы. Көп жыбдық. Аласа труда және тасты тау бөктерінде өседі.

V гүлдейді, VI жеміс салады.

545. Phlomis Regelii M.Pop — Зопник Регеля — Регель әремі. Көп жылдық. Тау бөктерінде және орманды топырақта өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

546. Ph. salicifolia Regel 3. Иволистый — Тал жапырақты әрем. Көп жылдық. Тау бөктерінде жазықтықта өседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

547. Ph. agraria Bunge — 3. полевой — Дала әремі. Көп жылдық. Орманды-далалы белдеуде, бұталардың арасында өседі.

V-VI гүлдейді, VII жеміс салады.

548. Stachyopsis oblongata M.Pop — Стахиопсис продолговатолистый Сопақ жапырақты дағдан. Көп жылдық. Субальпі шалғындығында, жартастарда және оорманды белдеудің шеттерінде өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

549. Lamium amplexicaule L. — яснотка стеблеобьемлющая — сбақты тауқалақай.

Бір жылдық, Екі жылдық. Аласа таудың тасты және ұсақтасты бөктерінде  өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

550. L. album L. — Я. белая — Ақ тауқалақай. Көп жылдық. Жапырақты және қылқанды орманда өседі.

IV-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

551. Lagochilus subhispidus Vved — Зайцегуб почтищетинистый -Қылшықты қоянжырақ. Көп жылдық. Ұсақ тасты топырақта, жусанды өсімдіктердің арасында өседі.

ІІІ  — VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

552. L. platyacanthus Pupr — З. плоскоколючковый — Қоянжырақ. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты бөктерде өседі.

V-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.

553. Staehys setifera C.A.Mey — Чистец щетинистый — Қылшықты қайызғақшөп. Көп жылдық. Арық және өзен жағалауларында және ылғалды шалғындықта өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

554. Salvia macrosiphon Boiss — Шалфей длиннотрубчатый — Сәлбен Көп жылдық. Тасты алқаптарда, ұсақ тасты және ағашты тау бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

555. S. sclarea L. — Ш. мускатный — Мускат сәлбені. Көп жылдық. Таудың тасты және ұсақ тасты бөктерінде, сай-салада, алқаптарда өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

556. Perovskia angustifolia Kudr — Перевския узколисьая — Жіңіщке жапырақты қоянтамақ. Жартылай бұта. Өзеннің құрғақ арналарында, ұсақ тасты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

557. Ziziphora Bungeana Juz — Зизифора Бунговская — Бунге некемаралы. Көп жылдық. Таудың тасты және дал алы бөктерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

558. Z. clinopodioides Lam. — 3. похучковидная – Киікоты. Көп жылдық. Ұсақ тасты, тасты, далалы беткейлерде және шалғындықта, өзен жағалауларында өседі.

VI-VIII гүлдейді.

559. Z. tenuior L. — 3. тонкая — Жіңішке некемаралы. Бір жылдық. Аласа таудың шөлейтті, тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, омарталық, сәндік.

560. Antonina debilis Vved — Антанино слабая — Әлсіз үшек.

Бір жылдық. Субальпі шалғындығында, құрғақ далалы жерлерде және тасты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

561. Hyssopus serovschanicus Pori — Иссон зеравшанский — Сайсағыз Жартылай бұта. Таудың тасты бөктерінде өседі.

VII-IX гүлдейді.

562. Origanum tyttanthum Gentsch — Душица мелкоцветная — Ұсақ жұпаргүл. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінде, ұсақ тасты топырақта өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

563. Thymus seravschanicus Klok — тимянь зеравшанский — Жебір шөп. Жартылай бұта. Альпі шалғындығында, таудың ұсақ тасты бөктерінде өседі. VI-VII гүлдейді.

564. Тһ. Dmitrievae Gamaiun — Т. Дмитриевой — Дмитриев жебіршөп. Жартылай бұта. Ашық тасты бөктерде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

565. Тһ. Karatavicus A.Dmitr — Т. Каратавский — Қаратау жебіршөбі Жартылай бұта. Тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

566. Тһ incertus klok — Т. Неверный — Жебір Жартылай бұта. Таудың тасты бөктерінде өседі. VI гүлдейді.

567. Lycopus exaltatus L.fil — Зюзник високий — Биік бөріаяқ. Көп жылдық. Тоғайда, өзен жағалауларында өседі.

VI-VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: дәрілік.

568. Mentha arvensis L. — Мята полевая — Дала жалбызы. Көп жылдық. Жылға жағалауларында, арықта, тоғайда өседі.

VI-X гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: омарталық, дәрілік, азықтық.

 

Solanacaeae juss — Пасленовые — Алқа тұқымдасы

 

569. Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy(S.depilatum kitag) — Паслен китагавы — Алқашөп.

Жартылай бұта. Орман алқаптарында, өзен жағалауларында, шалғындықта, көл жағасынды балшықта өседі.

VI-IX гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

570. S. nigrum L. — П. Черней — Қара алқашөп. Бір жылдық. Бау-бақшада, өзен, көл жағалауларында, қоқысты жерлерде, егістікте өседі.

VI-X гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: азықтық, арамшөп.

571. S. Olgae Pojark — П. Ольги — Ольга алқашөбі. Бір жылдық. Бау-бақшада, арық бойында, жолдың жағасында өседі. VI-X гүлдейді, VII-X жеміс салады.

 

Scrophularacaeae Linde — Норичниковые — Сабынкөк тұқымдасы

 

572. Verbascum songaricum Schrenk — Коровяк Джунгарский — Жоңғар аюқұлағы.

Екі жылдық. Шалғындықты, тасты және далалы беткейлерде, бұталардың арасында өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

573. Scrophularia nuraniae Tragolova — Норичник Нурании — Нуран сабынкөгі. Көп жылдық. 1400 м биіктіктегі жартас сызаттарында, тауда өседі.

V гүлдейді.

574. S. leucoclado Bunge — Н. беловежвистый — Сабынкөк. Жартылай бұта. Сайдың Құрғақ арналарында, көл жағалауларында және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

575. S. talassica Tzagolova — Н. таласький — Талас сабынкөгі. Көп жылдық. Таудың ұсақ тасты бөктерінде, субальпі шалғындығында және қылқанды орманның шекараларында өседі. VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

576. S. kiriloviana Schischk — Н. Кириловский — Кирилов сабынкөгі. Көп жылдық. Таудың ұсақтасты бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді, V-VIII жеміс салады.

577. S.insica Weinm — Н. вырезной — кесілген сабыншөп. Көп жылдық. субальпі белдеуінде, аршалардың арасында, тасты беткейлерде , жартастарда, өзен жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді, V-VIII жеміс салады.

578. Veronica spuria L. — Вероника неностаящая — жалған бөденешөп. Көп жылдық. Шалғындықты дал ада өседі.

V-VIII гүлдейді, VII -IX жеміс салады.

579. V.laeta Kar, et Kir — В. красивая — әсем бөденешөп. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіндегі далалы және ұсақ топырақты, тасты бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

580. V.arguteserrata Regel et schmalh — В. острокильчатая — Бытпылдық. Бір жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіне дейінгі бұталы бөліктерде өседі.

III-VII гүлдейді, IV-VII жеміс салады.

581. V.mbrifalia Boiss — В. кросно листая — қызылжапырақты бөдене шөп. Бір жылдық. Тасты далалы жерлерде, құмда, алагүлділердің арасында өседі.

IV-VI гүлдейді және жеміс салады.

582. V.cardiocarpa (Kar et Kir) Walp — В.сердцевидноплодная — жүрек түкті жемісті бөдене шөп.

Біо жылдық. Тау бөктерінен субальпі белдеуіне дейінгі тасты беткейлерде өседі.

III-V гүлдейді, IV-VI жеміс салады.

583. V.arvensis L. — В. полевая — дала бөдене шөбі.

Бір жылдық, немесе емен жаңғақты. 2000м биіктікке дейінгі таудың далалы бөктерінде өседі.

III-V гүлдейді, IV-VI жеміс салады.

584. V.verha L. — В.весенная — көктем бөденешөбі. Бір жылдық. немесе е.ж. Таудың төменгі белдеуіне дейінгі тасты бөктерде өседі.

III-V гүлдейді, IV-VI жеміс салады.

585. Leptorhabdos parviflora (Benth) Benth. — ленторабдус мелкоцветный — ұсақ гүлді бұғы мүйіз. Бір жылдық. Өзен, жылға жағалауларында, құмда, таудың топырақты орманы мен аршалардың арасында өседі. VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

586. Euphrasia pectinata Ten — Очанка гребенчатая — көздері.

Бір жылдық. Далалы шалғындықта және тау бөктерінің жазықтықтарында өседі.

VI-IV гүлдейді.

587. E.kapataviensis Govor, ex Karmyscheva — О.карашавксая — Қаратау көздәрісі. Бір жылдық. Құрғақ таулы шалғындықта өседі.

V-VII гүлдейді.

588. E.regelii Wettst — О. регеля — регель көздәрісі. Бір жылдық. Таудың шалғындықты бөктерінде және тау ормандарында өседі. VII-VIII гүлдейді, IX жеміс салады.

589. Pedicularis olgae Regel — Мытник ольги — ольга қандыгүл. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VIII жеміс салады.

590. P.dolichorhiza Schrenk — М.длиноокорневый — ұзын тамырлы қандыгүл, битенон, сіркетон.

Көп жылдық. таудың ортаңғы белдеуіндегі шалғындықты және тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

591. P.talassica Vved — Н. таласский — Талас қандыгүл. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты таудың жоғарғы белдеуіндегі бөктерде өседі.

VI- VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

592. P.dubia B.Fedtsch — М. сомнительный — күдікті қондыгүл. Көп жылдық. Ұсақ тасты, далалы және шалғындықты таудың субальпі белдеуінде өседі.

VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

593. Bungea vesiculifera (Herd) Schischk — Бунгея пузырчатая -көпіршекті шағалтай. Көп жылдық. Таудың тасты немесе ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

V- VI гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

OrobanchaceaeVent— Зарацыховые — сұңғыла тұқымдасы.

 

594. Orobanche uralensis С.Beck — заразиха уральская — орал сұғыласы. Көп жылдық. Далалы немесе тасты бөктерде жіне бұталардың арасында өседі,  сондай-ақ Ariemisio түрін паразиттейді.

VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

595. О. ramosa L. — 3. ветвистая — бұтақты сұңғыла. Бір жылдық. Егістікте мекендердегі жолда өседі, мәдени және сәндік өсімдіктерді паразиттейді.

V- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

 

Plantaginaceae Lindl — Подоржниковые — Бақажапырақ тұқымдасы.

 

596. Plantago major L. — Подорожник большой — үлкен бақажапырақ. Елу жылдық. Ылғал шалғындықта, көл жағасында, батпақтардың шеттерінде жабайы түрде өседі.

VI-IX гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік.

597. P.media L. — п. средний — орташа бақажапырақ. Көп жылдық шалғындықты далада, көп жағалауларында өседі.

VI- VIII гүлдейді.

598. P.lankeolata L. — П.ланцетовидный — қандауыр тәрізді бақажапырақ, сужапырақ. Көп жылдық. Далалы шалғындықта, тасты, құмды өзен және жылға жағалауларында өседі.

IV-IX гүлдейді.

 

Rubiaceae Juss — Мареновые — ләйлекшөп тұқымдасы.

 

599. Asperula congesta Tschemeva — Ясменник сжатый — сығылған бояушөп. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіндегі жартаста өседі.

VI- VIII гүлдейді, VIII жеміс салады.

 

RubiaceaeJuss— Мареновые

 

600. A.setosa Jaub, et Spach — У. Щетинистый — тікенді бояушөп. Бір жылдық, Тасты және шөпті беткейлерде, егістікте жабайы түрде өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

601. Galium songaricum Schrenk — Подмаренный джунгарский — жоңғар қызылбояуы. Бір жылдық. Субальпі жіне альпі белдеуіндегі шыршалы және аршалы орманда өседі.

VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

602. G.tenissimum Bieb — П.тончайший — жіңішке қызылбояу. Бір жылдық. Ұсақ тасты, тасты жартасты, шалғындықты, беткейлерде және далалы тау бөктерінде өседі.

IV- VI гүлдейді, VI- VIII жеміс салады.

603. G.verticillatun Danth — П. мутавчатый — қызылбояу. Бір жылдық. Таудың тасты бөктерінде және жартастардың арасында өседі.

IV- V гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

604. G.tianschanium М.Рор — П.тяньшанский Тянь-Шань қызылбояуы. Көп жылдық. Субальпі белдеуінде, таудың тасты беткейлерінде, өзеннің құрғақ арналарында өседі.

VII- VIII гүлдейді, VIII — IX жеміс салады.

 

Сарі ifolioceal Juss — Жимолостные — ұшқат тұқымдасы.

 

605. Abelia corambosa Regelet Schmalh — Абелия щитковидная — канкан тәріздіс асай түсті. Бұта. Тасты және жартасты беткейінде, аршалы және жаңғақты орманның арасында өседі.

VI- VIII гүлдейді, VIII -IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік, қатты ағаш.

606. Loncinera microphylla Willed, ex Schult — Жимолость мелколистая -ұсақ топырақты ұшқат. Бұта. Тасты, жартасты бектейінде, өзен арналарында өседі.

IV- VII гүлдейді, VIII- IX жеміс салады.

607. L.Stenantha Pojark — Ж. Узкоцветная — жіңішке жапырақты ұшқат. Бұта. Субальпі белдеуге дейінгі тасты беттерде өседі.

IV- VI гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

608. L.hispida Pall, ex Schult — Ж. Щетинистая — Тікенді ұшқат. Бұта. Субальпі белдеуінде, ағаштардың, аршалардың арасында өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VIII жеміс салады.

609. L.Olgae Regel et Schmalh — Ж.Ольги — Ольга ұшқаты. Бұүта. Альпі белдеуіндегі тасты бөктерде, жартас сызаттарында өседі.

VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

610. L.nummulariifolia Jaub, et Spach — Ж.монетолистая — тиын жапырақты үшқат. Бұта. Таудың тасты ортаңғы белдеуінде, өзен жағалауларында өседі.

V- VI гүлдейді, VII- IX жеміс салады.

 

Valerianaceae— Валериановые — Шүйіншөп тұқымдасы.

 

611. Patrinia intermedia Reem, et Schult — Патриния средняя — орташа тасшүйгін. Көп жылдық. Таудың тасты беткейлерінде, жартастарда өседі.

V- VII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Медицинада қолданады.

612. Valeriana turkestanica Regel, et Schmalh — Валериана туркестанская -түркістан тасшүйгін. Бір жылдық. Таудың Құрғақ тасты бөктерінде өседі.

IV- V гүлдейді, V- VI жеміс салады.

613. V.plagiostephana Fisch, et Mey. — В.косевенечная — жеңіл. Бір жылдық. таудың ортаңғы және төменгі белдеуінде, тасты, ұсақ топырақты тау бөктерінде өседі.

IV- VI гүлдейді, V- VII жеміс салады.

 

Morinaceae Rafin — Мориновые — салпыс тұқымдасы.

 

614. Morina kokanica Regel — марина кокандская — Қохан салпысы. Көп жылдық. 1500-3000 м биіктіктен аршалы белдеуге өседі.

VII- VIII гүлдейді, VIII-I3 жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Мәдени гүлді өсімдік.

 

DipsacaceaeJuss— Ворсянковые — Қожакендір тұқымдасы

 

615. Dipsocus laciniatus L. — Ворсянка разрезная — Тілік қожакендір.

Е.ж. бұталардың арасындағы таудың төменгі белдеуінде, өзен алқаптарында өседі.

VI- VII гүлденеді, VIII жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Құрамында алкалойдтар бар.

616. D.dipsocoides (Kar,et Kir.)Botsch. — В. Лазоревая — қожакендір Е.ж немесе көп жылдық. Бұталардың арасында ұсақ тасты бөктерді өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

617. Scabiosa songarica Schrenk — Скабиоза джунгарская — жоңғар қотырот, таужапырақ. Бір жылдық. Таудың төменгі және ортаңғы белдеуінде түрлі шөпті беткейлерде өседі.

VI- VII гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

618. S.micrantha Desf- С. мелькоцветная — ұсақ гүлді котырот. Бір жылдық. Ұсақ тасты және далалы тау бөктерінде өседі.

V гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

 

CampanulaceaeJuss— Колокольчиковый — қоңыраугүл тұқымдасы

 

619. Campanula gromerata L. — колокольчик сборный — шоғыр қоңыраугүл. Көп жылдық. Шалғындықта, орманда өседі.

VI- VIII гүлдейді.

620. C.evolvulocea Roule, ex A.DC. — К.развернутый — Кең қоңыраугүл жартас сызаттарында және жартастарда өседі.

VI- VIII гүлдейді, VIII -IX жеміс салады.

621. Ostrowskia magnifica Regel — Островские великолепная — Әдемі ойраш. Көп жылдық. Шықтарда, жартастардың көлеңкесінде, таудың ортаңғы белдеулерінде өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

622. Asyneuma argutum (Regel)Bomm — Азенума острая — Үшкір құртшөп. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінде ұсақтасты және тасты бөктерде өседі.

VI-VIII гүлдейді

623. Cryptocoton monocephalus (Trautv.)Fed. — Криптонодан одноглавый — Дарабас ершін. Көп жылдық. Ұсақ тасты шыктарда және жартастарда өседі.

IV-V гүлдейді, VI жеміс салады.

624. Sergia Severzowii Legel Fed — Сергия Северцова — Северцов жартасшөп. Көп жылдық. Құрғақ жартас сызаттарында өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

 

Asteracea Dumort — Сложноцветные — Күрделігүлділер тұқымдасы

 

625. Saligaga virgaurea L. — Золотарник обыкновенный — Кәдімгі алтыншөп. Көп жылдық. Орманда, шалғындықты және далалы жерлерде өседі.

VIII-X гүлдейді, XI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Омарталық, баяғы заманда дәрілік есебінде

пайдаланған.

626. Heteropappus canescens — Гешероппиус седеющий. Көп жылдық. Тау бөктерінің ұсақ тасты және тасты беткейлерінде өседі.

VII-IX гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

627. Galotella chromopappus Novopokr. — Солонечник окрашеннохохолковый — Бояу бас далазығыры. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіде тасты беткейлерінде өседі.

VII-IX гүлдейді.

628. G. scoparia Novopokr — С. Прутоевидная. Көп жылдык. Құрғақ далады, құрғақ G. coriacea Novopokr — С. кожистый Көп жылдық. Тасты және тасты беткейлерде өседі.

VII-IX гүлдейді.

629. G. coriacea Novopokr — С. Кожистый. Көп жылдық. Тасты беткейлерде, бұталы орманда өседі.

VII-IX гүлдейді.

630. Pseudolinosyris grimmii Novopokr — Ложногрудница гримма Жартылай бұта. Ұсақ тасты және тасты беткейлерде өседі.

VII-IX гүлдейді.

631. Tripolium vulgare Nees — Триполтум обыкновенный. Бір жылдық. Сортаң шалғындықта өседі.

V-X гүлдейді және жеміс салады.

632. Brachyactis ciliata — Брахиактис ресничатый

Бір жылдық. Ылғалды, шалғындықты және сортаң топырақта және өзен жағалауларында өседі.

633. Erigeron pseudoseravschanicus Botsch — Мелколепестник ложнозеравшанский — Майдажелек.

Көп жылдық. Биік таудың далалы беткейлерінде, орманды белдеуінде өседі. VII-IX гүлдейді

634. Е. azurens Regel ex M. Pop — М. лазоревый

Көп жылдық. 2500-4000 биіктікте орманды және альпі белдеуінде өседі. VII-VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: сәндік

635. Е. heterochaeta — М. разнощетинковый

Көп жылдық. Альпі белдеуінде, қарда және тасты беткейлерде өседі.

VI-IX гүлдейді.

636. Е. petiolaris Vierh — М. Черешковый. Көп жылдық. Субальпі және альпі шалғындығына дейінгі орманды және далалы беткейлерде өседі.

VII-IX гүлдейді.

637. Е. pallidus М. Pop — М. Бледный. Көп жылдық. Ұсақ тасты және ұсақ топырақты тау бөктерінде өседі.

VII-IX гүлдейді.

638. Lochnophyllum gossypinum Bunge — Шерстолистник хлопковидный. Бір жылдық. Шөлейтті жазықтықта, сұр топырақта және ұсақ тасты, тасты беткейлерде өседі.

VIII-X гүлдейді және жеміс салады.

639. L. arvensis L — Ш. Полевой. Бір жылдық. Құмды және тасты жерлерде, далалы шалғындықтарда, жолда өседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

640. Cymbolaena griffithii (A.Gray)Wagenitz (C.longifolia(Boiss.et Reut) Smoljian — Цимболена длиннолистаг — Ұзын жапырақты дөңбет. Бір жылдық. Таудың ортаңғы және төменгі белдеудегі құрғақ тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

641. Aster alpinus — Астра альпийская. Көп жылдық. Альпі белдеуіне дейінгі далалы, шалғындықты және тасты беткейлерде, өзен жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: сәндік беткейлерде, бүталы орманда өседі.

VII-IX гүлдейді.

642. Leontopodium ocholeucum Beauverd — Эдельвейс бледно-желтый. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінде, тасты жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

643. Anaphalis velutina Krasch — Анафалис бархатистый. Жартылай бұта. Таудың жоғарғы белдеуінде жартаста, тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

644. Omalothaca supine — Омалотека криземистая. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуіндегі тасты жерлерде, қарда өседі.

VII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

645. Helichrysum arenarium — Цмин, Бессмертник песчаный. Көп жылдық. Құрғақ тау бөктерінде, құмда, жартылай шөлейтті жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Құрамында аренарин антибиотигі бар дәрілік өсімдік.

646. Jnula britannica L — Девясил британский. Көп жылдық. Ылғалды жерлерде, сортаң шалғындықта өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-X жеміс салады.

647. Pentanenca albertoregelia Gorschk — Пентанема Альберта Жартылай бұта. Тасты беткейлерде, жартас сызаттарында өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

648. Filogo Montana L. — Жабник горный — Тау қазығұрты. Бір жылдық. құрғақ тасты бөктерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

649. Pulicaria salviifolia Bunge — блошница шалфеелистая — Шалфей жапырақты бүргешөп. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты бөктерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

650. Achillea millefelium — Тысячелистник обыкновенный. Көп жылдық. Шалғында, далалы және таудың шалғынды бөктерінде өседі.

VII-X гүлдейді.

651. Waldheimia tomentosa Regel — Вальдгеймия войлочная. Көп жылдық. Биік таудың тасты жерлерінде өседі.

VII-IX гүлдейді.

652. W. staliczkae Ostenf- В. Столични. Көп жылдық. Биік таудың ұсақ тасты суды жерлерінде өседі. VII-VIII гүлдейді.

653. Trchanthemis aulilatensis (B.Fedtsch)Krasch. Трихантемис аулеатинский — Әулие-ата саржауы. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде 1000 және 1400 метрге дейінгі биіктікте.

654. Tanacetepsis karataviensis Kovalevsk. — Танацетопсис каратавский -Қаратау сертебесі. Көп жылдық. Жартастарда, таудың ортаңғы белдеуінде өседі.

V-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

655. Tanacetum turlanicum (Pavl,)Tzvel. — Тижма турланская — Турлан түймешетені. Көп жылдық. Далалы жерлерде, ұсақ тасты тау бөктерінде және жартастада, таудың төменгі және ортаңғы белдеуінде өседі.

VII-VIII гүлдейді

656. Ajanio fostigata (C.Winkl.)Pojiak. — Аяния щитковая — Қалқан өрнекшөп. Көп жылдық. Тасты беткейлерде және далалы жерде бұта арасында өседі.

VIII-IX гүлдейді

657. Artemisa pamirica C.Winkl. — Польын памирская — Памир жусаны Көп жылдық. Жоғарғы белдеуде, ұсақ тасты — шалшықты шалғындық құрғақ бөктерде өседі.

VII-VIII гүлдейді

664. A. turanica Crask. — П. Туранская — Түран жусаны. Көп жылдық. Тау бөктерінде, ұсақ тасты шалшықты топырақта, құмда, тасты беткейлерде өседі.

ІХ-Х гүлдейді

665. Ligularia songarica (Fisch) Ling — Бузульник Джунгарський — Жоңғар сарыандызы. Көп жылдық. Өзен және көл жағалауларында, батпақтың айналасында өседі, тау бөктерінде жиі кездесіді.

VI-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

666. L. macrophylla (Ledeb)DC. — Б. Крупнолистый — Ірі жапырақты сарыандыз. Көп жылдық. Ортаңғы белдеуде, дымқыл тұзды шалғында, өзен жағасында өседі.

667. Echinops talassicus Colosk — Мардовник таласский — талас лақсасы Көп жылдық. Шалғынды бұталарда және сүректі — бұталар бөктерінде, ортаңғы белдеуге дейін өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

668. Е. karatavicus Regel, et Schmalh — M. Каратавский — Қаратау лақсасы. Көп жылдық. Түрлі шөпті шалғыңдарда, сүректі бұталарда және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

669. Cousinia talassica (Kulf)Juz et Tschemeva — Кузинния таласская -Талас көбеңқұйрығы. Көп жылдық. ұсақ топрақты және таудың конгломерат бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

670. С. pseudoaffmis Kult — К. ложнородственная — Көбеңқұйрық. Көп жылдық. Тау бөктерінде ала гүлдің тұқымы өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

671. С. umbrosa Bunge — К. теневая — Көбеңқұйрық. Көп жылдық. Саялы жерлерде, тау бөктерінде және таудың төмекнгі белдеуінде арамшөп түрінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

672. С. vicaria kult — К. замещающая — Көбеңқұйрық. Көп жылдық. Ұсақ топырақты — ұсақ тасты бөктерде, таудың төменгі белдеуінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

673. С. rigida kult — К. жесткая — Қатты көбеңқұйрық. Көп жылдық. Тасты беткейлерде өседі.

VII-VIII гүлдейді

674. С. herrescens Juz — К. ужасающая — Сұмдық көбеңқұйрық. Көп жылдық. Тасты, ұсақ тасты бөктерде, таудың ортаңғы белдеуіне дейін өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

675. С. grandifolia kult — К. крупнолисая — Ірі жапырақты көбеңқұйрық. Көп жылдық тасты бөктерде және сай-салада, аласа таудың белдеуінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

676. С. tianschanica kult — К. тяньшаньская — Тянь-шань көбеңқұйрығы Екі жылдық. Тасты және ұсақ тасты бөктерде, төменгі шекарада таудың төменгі белдеуінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

677. С. Severtzowii Regel — К. Северцова — Северцов көбеңқұйрығы. Екі жылдық. Ұсақ тасты және ұсақ топырақты бөктерде таудың төменгі белдеуіне дейін өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

678. С. Regelii C.Winke — К. Регеля — Регель көбеңқұйрығы Екі жылдық. Ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

679. Saussurea asbukinii Iljin — Соссюре Азбукина — Шұбаршөп. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінде, жарық жартастарда өседі.

IV-V гүлдейді, V жеміс салады.

680. S. Vvedenskyi Lipsch — С. Введенского — Шұбаршөп. Жартылай бұталы. Тасты және ұсақ тасты бөктерде өседі.

VII-VIII гүлдейді

681. S. elegans Ledeb — С. изящная — Шұбаршөп. Көп жылдық. Шалғындықта, тасты және ұсақ тасты бөктерде, өзен жағасынжа және бұта арасында өседі.

VII-VIII гүлдейді

682. Jurinea tartisguamea Iljin — Наголоватка извилисточешуйчатая — Ақжапырақ. Көп жылдық. Шөпті және шалшықты, тасты бөктерде, бұталарда өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

683. Carduus thaermeri Weinm — Чертопелах термара — Түйетікен. Екі жылдық. Құрғақ шалғында, жол жағасында және тасты бөктерде жиі өседі. VI-VIII гүлдейді және жеміс салады.

684. Cirsium vulgare (Savi)Ten — Бодяк обыкновенный — Кәдімгі тікен қурай. Екі жылдық. Дымқыл көлеңкелі жерлерде, өзен алқаптарында, шөлді, тасты жерлерде өседі.

VII-IX гүлдейді және жеміс салады.

685. С. Sairamense (Wirkl)O.etB.Fedtsch — Б., сайрамский — Сайрам тікенқурай. Көп жылдық. Таулы шалғында өседі. VII-VIII гүлдейді және жеміс салады.

686. С. arvense (L) Scop. — Б. полевой — Егістік тікен курай. Көп жылдық. Далалы аудандарда, егістікте және таулы дерлерде жиі өседі.

VII-IX гүлдейді және жеміс салады.

687. Picnomon acama (L)Cass — Пикномон колючий — Тікенді жұмыршөп. Бір жылдық немесе екі жылдық. Тасты бөктерде, Жолдақ, арықта, тастанды жерлерде өседі.

VII-VIII гүлдейді және жеміс салады.

688. Onopordum leptolepis DC. — Онопордум тонкочешуйный –Шағыртікен. Екі жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінде өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

689. Crupina vulgaris Cass — Крупина обыкновенная — Кәдімгі тіктікен. Бір жылдық. Ұсақ тасты бөктерде, жартастарда, бұта арасында, өзен жағасында өседі. IV-VII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

689. Centaurea phyllopoda Iljin — Василек черошочковый – Гүлкекіре. Көп жылдық. Тасты бөктерде, таудың ортаңғы белдеуінде өседі.

VII-VIII гүлдейді

690. С. turkestanica Franch — В. Туркестанский — Түркістан гүлкекіре. Көп жылдық. Тасты бөктерде, таудың ортаңғы және төменгі белдеуінде өседі.

IVI-VIII гүлдейді

691. С. sguarrasa Willd — В. растопыренный – Гүлкекіре. Екі жылдық. Тасты және ұсақ топырақты бөктерде, таудың шөптесін және жайылымдық жер інде өседі. VI-VIII гүлдейді.

692. Tragopogan capitatus S.Nikit — Козлобородник головчатый — Басты желкек. Екі жылдық. Шөпті бөктерде, бұталарда, егістік арасында өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөп — малдар арамшөбін жақсы жейді.

693. Т. pseudomjor S.Nikit — К. ложнокрупный — Ірі жалған желкек. Екі жылдық. Шалғынды, далалы тау бөктерінде, жазықтыкта, далалы жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

694. Т. montanus S.Nikit — К. горный — Таулы желегі. Көп жылдық. шалғынды, далалы, шөпті және таудың тасты бөктерінде өседі.

V гүлдейді, V-VI

695. Taraxcum montanum (C.A.Mey)DC. — Одуванчик горный — Таулы бак-бак. Көп жылдық. ортаңғы белдеуде, тасты-ұсақ тасты және ұсақ топырақты бөктерде өседі.

VII гүлдейді, IX жеміс салады.

696. Т. mojoe Schischk — О. большой — Үлкен бақ-бақ. Көп жылдық. шалғында, шөпті бөктерде, таудың төменгі белдеуінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

697. Lactuca dissecta D.Don — Латук ушковатый — Сүтжапырақ. Бір жылдық. Тау бөктерінде, тастар арасында және бұта арасында өседі.

VI гүлдейді, VI жеміс салады.

698. Cephalorrhynchus subplumosus Kovalevsk — цефолоринхус почти перистый. Көп жылдық. Ортаңғы белдеуде, жылғаларда, аршаларда және ағаштардың және бұталардың көлеңкелерінде өседі.

VI-VII гүлдейді

699. Crepis oreades Schrenk — Скера горная — Тау әлен. Көп жылдық. Жоғары белдеуде, жартастарда, тасты-ұсақтасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

700. С. servschanica B.Fedtsch — С. зеравшанская – Элен. Көп жылдық. Төменгі және жоғарғы белдеуде, тасты, ұсақтасты бөктерде, жартастарда өседі.

VII-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

701. Hieracium irghsorum Juxip — Ястребинка киргизкая — Қырғыз соршатыры. Көп жылдық. Аласа таудың бөктерінде және таудың орманды белдеуіне дейін аршаларда өседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

702. H. erythracorpum Petez — Я. Красноплодная — Қызыл жемісті соршатыр. Көп жылдық. Таулы ормандарда, таудың 2600 м биіктігіне дейін өседі.

VII-VIII гүлдейді.

703. Н. echiodes Lumn — Я. румянковая – Соршатыр. Көп жылдық. Даланың түрлі шөпті, дала бөктерінде, жазықтықта, ортаңғы белдеуге дейін өседі.

V-VIII гүлдейді.
Тағы рефераттар