Жоспар

Кіріспе

1. Мердігерлік шартының жалпы ережелері
1.1. Мердігерлік шартының элементтері
1.2. Шарт мазмұнының ерекшеліктері

2. Мердігер шартының жекелеген түрлері
2.1. Тұрмыстық мердігерлік
2.2. Құрылыс мердігерлігі
2.3. Жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерлік шарты
2.4.Ғылыми зерттеу, тәжірибе – конструкторлық және технологиялық жұмыстардың мердігерлік шарты

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер

Кіріспе

      Жедел қарқынды экономикалық даму және ғылыми зерттеулердің сферасы елдің өзіне иновациялық кәсіпкерліктің мықты механизмнің құрылмауына, тұрақты экономианың өсуіне және дамығын елдердің қатарына қосылмауына әкеліп соғады.

Әлемдік саудада бірінші жоспар болып жаңа технологияларды жаңа машина түрінде өндірістік процесс туралы зерттеулерді «иоу-хау» және т.б. ұсынады. Жаңа өндірістік технологияға тиісті ғылыми – теехникалық ақпарат нарықтық айналымдажоғары бағаға ие болып келеді.

Жаңа ғылыми – техникалық жоба бойынша дайындалған технологиялармен өнімдерді конкурстық принцип бойынша жүзеге және жаңа техникамен теххнологияларды құру мен енгізуде тапсырушылар мен өндірушілердің орынды қызуғышылықтары орындалған жағдайда позитивті ғылыми – техникалық шикізат өндірісінің осы эаманға сай дамуы ғылыми – техникалық сферада нарықтың қатынасты қалыптастыруда жүзеге асады.

Ғылыми – техникалық өнімдегі нарық қазіргі кезде болашаққа керек өнімдер туралы нақты талаптар енгізуде.

Қарқынды экономиккалық даму жолында ауысқаннан бастап (ГТО) ұйымында жетіспеушілік сұрағы туады.

Қазақстандық тауарларда бәсекелестікті жоғарлататын қамтамасыз ету жөнінде «Инновациялық қызмет» туралы Қазақстан Республикасы заңы қабылданды, онда ең негізгі мемлекеттік инновациялық саясаттың мақсаты болып: инновациялық қызметтің дамуын қамтамасыз ету үшін нормативтік құқықтың негізін қалыптастыру, инновациялық қызметті субъектілердің мүдделерін қорғау; өндірістегі және де қаржылық кредит сферасындағы ғылымның әрекеттестігін, білімді қамтамасыз ету; бұндай мақсаттар және де инновациялық  қызмет түрлерінің бірі тәжірибиелік – жинақтау жұмыстары және ғылыми – зерттеулер жолдары арқылы орындалуы шешіледі.

Өнімдердің жетілдірілген немесежаңа түрлерін  өткізуді алған (жұмыстар, қызметтер), жаңа түрлерін жетілдірілген технологиялық процестің ұйымды – технологиялық, қаржы – экономикалық және басқа да әр түрлі сферадағы қоғамдық қатынастар.

Әр түрлі саладағы өндіріс және қоғамды басқару сферасына прогрессивті ықпал көрсетеді.

Ғылыми – технологияның дамуына шарттық қатынастарды пайдалану рөлі өте зор.

 Курстық жұмыс / 20 бет


Тағы рефераттар