Өкім – кәсіпорынның күнделікті өндірістік-шаруашылық және әкімшілік қызметінің жедел мәселелері бойынша директор немесе оның орынбасары шығаратын құжат.

Өкім кәсіпорынның ішкі құжаттатрына арналған бланкілерде ресімделеді және оған директор немесе оның орынбасары қол қояды.

Өкімнің мәтініне мыналар кіреді:

— нақты тапсырма (жұмыс);

— орындаушының жауапкершілігі;

— орындау мерзімі.

Өкім беру бөлігі, әдетте, қазақ тіліндегі мәтінде «Міндеттеймін», «Белгілеймін» және т.б. сөздермен аяқталады.

Өкімнің үлгі нысаны   

Ведомоствоның, мекеменің, ұйымның атауы

(қазақ тілінде)

ӨКІМ

Мемлекеттік елтаңбаның немесе диаметрі 20 мм-ден аспайтын фирмалық белгінің орны

Ведомоствоның, мекеменің, ұйымның атауы

 (орыс тілінде)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

 

   
00.00.00. № ___________

__________ қаласы

  _________ №__________

г.  ________________

Шығарылатын орны

(қазақ тілінде)

 

Шығарылатын орны

(орыс тілінде)

     
___________________

не туралы екендігі

   

___________________________________________ӨКІМ ШЫҒАРАДЫ:

1. ________________________________________________________.

1) ________________________________________________________.

2) ________________________________________________________.

2. Негіздеме_____________________________________________.

Мекеменің басшысы __________               _____________

(қолы)                             (аты-жөні)

Өндірістік мәселе бойынша өкімнің үлгісі 

«Арқау» ЖШС

ӨКІМ

Алматы қаласы

№ ________

200_ жылғы «___» ______

Жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы 

Өрт дабылының апатты жағдайына байланысты

МІНДЕТТЕЙМІН:

1. Өрт дабылын қалпына келтіру жұмыстары жүргізілсін. Жауапты – жөндеу-техникалық қызметтің бастығы М. Қадыров. Орындау мерзімі – 10.06.2007 ж.

2. Жөндеу жұмыстарын жүргізуді бақылау директордың орынбасары Н. Омаровқа жүктелсін.

Кәсіпорын директоры                  __________                _____________

(қолы)                                    (аты-жөні)
Тағы рефераттар