Өтініш – жұмысқа қабылдау, жұмыстан шығару, басқа жұмысқа ауысу, демалыс беру және т.б. туралы өтінішпен ұйымға немесе лауазымды тұлғаға бағытталған құжат.  

Жұмысқа қабылдау туралы 

                                                             «Арқау» ЖШС-нің директоры

Т. Асановқа

                                                                                  Алматы қаласы, Байзақов көшесі,

                                                           200 үй, 21 пәтерде тұратын

                                                 Б. Қансейітовадан

ӨТІНІШ 

Мені 2006 жылдың 11 қыркүйегінен бастап штаттық кестеге сәйкес қызметке алуыңызды сұраймын.

10.09.2006ж.                                                                            __________

(күні)                                                                                                (қолы)

Нотариалдық кеңсеге

 

******____________________

(нотариалдық кеңсенің атауы)

                                                                                       нотариалдық кеңсесіне

__________________________

                                                                              мекенжайында тұратын

                                                       ________(аты-жөні)________
АРЫЗ 
      ******_________________   нотариальдық кеңсесінен _____________ мекенжайында тұратын азамат ______(аты-жөні)___________ төмендегі мазмұдағы өтінішті беруді өтінемін: «Азамат ____(аты-жөні)_______________, маған тиесілі _________________ маркалы, _________________ ж. № _________________ реестрмен куәландырылған автомобилді пайдалануға Сіздің атыңызға өзім берген сенімхаттан бас тартамын.
Сенімхаттың Сізге берілген данасын маған немесе    ________________ нотариалдық кеңсесіне қайтаруыңызды өтінемін».

__ __________ ___ж.                                    __________     (күні)   (қолы)
Тағы рефераттар