Психология пәнінен Семинар сабақтарының жоспары

1.Еңбек психологиясының метологиялық және теоретикалық негіздері.

1)      Еңбек психологиясының пәні және мақсат міндеттері.

2)      Еңбек психологиясы – еңбек және еңбекші туралы білімдер жүйесі ретінде.

3)      Еңбек психологиясының құрылымы.

4)      Еңбек психологиясы оқу пәні және кәсібі ретінде.

Әдебиеттер тізімі:

 1. Дмитриев Н.А, Крылов А.А. Нафтульева А.И. Психология труда и инженерная психология.
 2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения.

 

2.Психология ғылымының саласы ретінде еңбек психологиясының тарихи қалыптасуы мен дамуына қысқаша шолу.

1)      Еңбек психологиясының шетелдерде дамуы мен қалыптасуы

2)      Индустриалды психотехника қалыптасуы.

3)      Психотехника қалыптасуының бірінші, екінші кезеңдері.

4)      Кеңес одағында психотехниканың қалыптасуы мен дамуы.

 1. Котелова Ю.В. Очерки по психологии труда.
 2. Психология труда. Общ. ред. К.К. Платонова

 

3.Еңбек психологиясының негізгі әдістері.

1)      Эмпирикалық, танымдық әдістер.

2)      Бақылау әдісері.

3)      Сұрақтама әдісі.

4)      Биографиякалық және автобиографиялық әдістер.

 1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения.
 2. Котелова Ю.В. Очерки по психологии труда.

 

4.Еңбекті психологиялық түсіну.

1)      Еңбектің психологиялық және философиялық мәні.

2)      Еңбек объектісінің бейнесі.

3)      Еңбек субъектісінің бейнесі.

4)      Эргатикалық қызмет түсінігі және қызмет түрлері.

 1. Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности.
 2. В.М. Основа эргономика.

5.Еңбектің және кәсіптің психологиялық белгілері.

1)      Еңбектің психологиялық белгілері.

2)      Еңбек постысының құрылымы.

3)      Еңбек постысының негізгі қараушылары.

1.Зинченко В.П., Нукипов В.М. Основа эргономика.

2.Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от психологических свойств нервной системы.

 

6.Еңбек іс-әрекетіне психологиялық талдау жасау.

1)      Профессиография.

2)      Еңбек іс-әрекетінің деңгейлері.

3)      Кәсіптік зерттеу түрлері.

1)           Е.С. Романова және Т.А. Сугробова бойынша комплексті профессиограмма.

2)           Е.А. Климов бойынша кәсіптік іс-әрекетті суретеу схемасы.

 

7.Жеке адамның индивидуалды типологиялық ерекшеліктері кәсіпке қажетті негізгі сапалар.

1)      Индивидуалдылықты интегралды зерттеу концепциясы.

2)      Жмысшының жеке қасиеттері және жұмыстың индивидуалды стилі.

3)      Индивидуалды стилдің феноменологиясы.

 1. Иванова Е.М. Основа психологического изучения профессиональной деятельности.
 2. Котит М.А. Психология безопасности.

 

8.Еңбек субъектісі ретінде адамның дамуы және оның кәсіптік өмірлік жолы.

1)      Еңбек субъектісі ретінде адамның дамуы.

2)      Еңбек субъекісі түсінігі және оның құрылымы.

3)      Еңбек субъектісінің кәсіпке дейінге дамуы.

4)      Еңбек субъектісінің кәсіптік даму кезеңдері.

 1. Котелова Ю.В. Очерки по психологии труда.
 2. Психология труда. Общ. ред. К.К. Платонова

 

9.Кәсіптік өзіндік анықтау.

1)      Кәсіптік өзіндік анықтау.

2)      Жеке дамның кәсіп тандауға  дайындығы.

3)      Кәсіптік өзіндік актуализация.

1.Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности.

2. Зинченко В.П., Нукипов В.М. Основа эргономика.

 1. Стренков Ю.К. Инженерная профессиональная психология.

 

       Әдістемелік нұсқау. Семинар сабақтарына конспект жазылып, ауызша сабақ айтылады. Семинар сабағы барысында жауап беріп үлгермеген студенттің коспектісі тексеріліп, тиісті баға қойылады.
Тағы рефераттар