МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 8
1 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ БАСЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ОҒАН ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР 9
1.2 Электрондық оқу басылымының құрамына және функцияларына қойылатын талаптар 10
1.3 Электрондық оқу басылымының мазмұнына, оқыту элементтеріне және рәсімдеуіне қойылатын талаптар 12
1.4 Шығу мәліметтерінің орналасуы және құрамы 15
1.5 Электрондық құжаттар және олардың айналымының принциптері мен тәртібі 16
2 FLASH MX ОРТАСЫНДА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ ҚҰРАЛЫН ДАЯРЛАУ 18
2.1 Қолданбалы интерфейстің ұйымы 18
2.1.1 Редакторлау аспаптардың панелі 19
2.1.2 Жұмыс аймағы 20
2.1.3 Өңдеу үстелі 22
2.1.4 Уақыт диаграммаcы 24
2.1.5 Қасиеттер инспекторы 26
2.1.6 Movie Explorer-де фильмді түрлендіру 28
2.2 Flash технологиясына енгізу 31
2.2.1 Графика 32
2.2.2 Анимация 33
2.2.3 Интерактивтілік 34
2.2.4 Дыбыс 35
2.3 Сурет салу 35
2.3.1 Сурет салу құралдары 35
2.4 Түстермен жұмыс 37
2.4.1 Ink Bottle Tool аспаптары 38
2.4.2 Paint Bucker Tool аспаптары 39
2.4.3 Fill Transform аспабы 40
2.4.4 Dropper Tool аспабы 42
2.4.5 Color Mixer панелі 43
2.5 Мәтінмен жұмыс істеу 43
2.5.1 Мәтінді құру және редактерлеу 43
2.5.2 Статикалық мәтін 45
2.5.3 Динамикалық мәтін 47
2.6 Интерактивті фильмдер құру 48
2.6.1 Actions панелі 48
2.6.2 ActionScript жөнінде жалпы мәліметтер 49
2.6.3 ActionScript объектілік моделі 50
2.7 Сценарий орындалуының контексті 53
2.8 Алгебраның сандық әдістері бойынша электрондық құрал дайындау 53
3 ТЕХНИКА – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ЕСЕПТЕУ 59
3.1 Жалақыға кететін шығынды анықтау 59
3.2 Салықтарды есептеу 62
3.2.1 Әлеуметтік салықты есептеу 62
3.2.2 Табыстан алынатын салықты(подоходный налог) есептеу 63
3.3 Материалдарға жұмсалатын шығындар 64
3.4 Ғылыми зерттеу жұмыстарына қажет арнайы аппараттарға кететін шығындар 64
3.5 Басқа шығындар 65
3.6 Программалық қамтаманы енгізудің тиімділігін есептеу 65
3.6.1 Енгізуге дейін шығынды есептеу 65
3.6.2 Жүйені енгізуден кейін шығынды есептеу 66
4 ӨМІР ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ 68
4.1 Еңбек шартының анализі 68
4.1.1 Ғимараттың көлемдік-пландық жағдайы мен залдың ішкі құрамы 68
4.1.2 ЭЕМ операторының жұмыс орнын ұйымдастыру 68
4.2 Жұмыс орнын рационалды ұйымдастыру 71
4.3 Жасанды жарықтандыруды есептеу 71
4.4 Табиғи жарықтануды есептеу 75
4.5 Бөлме-жайды желдетуді есептеу 78
ҚОРЫТЫНДЫ 80
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 81
ҚОСЫМША А 82

КІРІСПЕ

Бүгінгі таңда технологияның қарқынды дамуына байланысты компьютерлердің графикалық мүмкіндіктері күннен-күнге үлкеюде. Қазіргі компьютерлердің мүмкіндігіне байланысты программалар да аз жасалып жатқан жоқ. Соның ішінде, қазіргі кезде анимация жасауда көп қолданысқа ие FLASH программасы. Бұл программаны көбінесе Web-сайттарды құруда да көп қолданады. Сондай-ақ мультфильм жасаушылар үшін бұл программаның орны ерекше. Соңғы кезде электронды оқыту өнімдері нарығында, Macromedia технологиясы негізінде жасалған және тәжірибесі жоқ компьютер қолданушысына программалық өнімдер жасау мүмкіндігін беретін оқу құралдары мен мультимедиялық оқулықтар саны көбейіп барады. Қазір Flash-технологиясы ең жаңа және кең қолданылып жатқан технология болып табылады. Flash технологиясы анимация жасаушылар үшін өте қолайлы программа, өйткені ол  төмендегі сапаларға ие:

  1. Жинақтылық (компьютерде тез жүктеледі) – векторлық графиканы пайдалану есебінде;
  2. Интерактивтілік – пайдаланушы Flash-фильмдегі іс әрекеттерді тікелей басқара алады;
  3. Мультимедиялық – фильм және Internet-ке информацияны визуалдаудың стандартты құралдары үшін қол жетпес видео, аудио эффектілер;
  4. Көпсалалығы – Flash-те қарапайым үй парақтары сияқты арнаулы серверлер де (пошталық, виртуальді дүкендер) орындалуы мүмкін;
  5. Қолайлылық – Flash технологиясының негізі, компьютермен жұмыс істеудің минимальді дағдысы бар кез-келген адамға түсінікті. Сондай-ақ компьютер жадында өте аз орын алуы мен тез жүктелетіндігі Flash пайдаланушылары үшін үлкен мүмкіндіктер туғызады.

Қазіргі уақытта жас балалар шетелдік мультфильмдер мен киноларды көруге өте құмар. Өйткені шетелдік фильмдерде түрлі анимациялық және дыбыстық эффекттер қөп қолданылады. Бірақ, ондай фильмдердің көпшілігі тәрбиелік мағынадан тыс қалып қойған. Қазір технологияның дамуына байланысты, жас өспірімдер кітап оқудан көрі жаңадан шығып жатқан кино, мультфильмдерді көруді жөн көреді. Осыдан балалар өзіміздің қазақ аңыз-ертегілерінен тіптім мақұрым қалып қояды. Сол себепті, тәрбиелік мағыналарға қанық, өзіміздің қазақ ертегілерін мультфильм етіп неге жасамасқа. Осы мақсатымызға жету үшін, бізге, Flash технологиясын білу өте маңызды рөл атқарады.

Демек Flash-тің атқартын қызметтері біз үшін өте қымбат десек те болады.

 Дипломдық жұмыс / 82 бет


Тағы рефераттар