Сенімхат – сенімді тұлғаға сенім білдіруші (кәсіпорынның немесе азаматтың) атынан қандай да бір іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқық беруі туралы құжат.

Сенімхат үшінші тұлға алдында сеніп тапсырушының атынан сенімді тұлғаға берілген құжат болып табылады. 

Жалақыны алуға берілген 

СЕНІМХАТ 

 ___________ қ., _____________ ж.

Мен, _____________, жеке куәлік __________, мекен-жай: ____________. өзімнің жалақымды _______________ мекен-жайында тұратын азамат __________________ сеніп тапсырамын. Бұл үшін ____________ менің атымнан барлық құжаттарға қол қою, өтініш жазу құқығын беремін.

_____________ ж.                                                            ____________________

(аты-жөні, қолы)

Толық сенімхат 

СЕНІМХАТ
 ___________________________________________________________________
                        (сенімхаттың берілген жері және күні жазумен)
         Мен, ________________________________________ мекенжайында тұратын азамат _____________________________________________________,
жеке куәлік №. ______________, _________________________ жылы _____________________ берген, ________________________________________ мекенжайында тұратын азамат _________________________________________ меншік құқығы маған тиесілі _________________________________________ мекенжайында орналасқан тұрғын үйді, қызметтік, есік алды құрылыстарды және ___________ кв.м. (шаршы метр) көлемдегі жер телімін сыйлауға немесе бағасына және өзінің қалауы бойынша сатуына сеніп тапсырамын. Бұл үшін менің атымнан өтініш беріп, қажетті анықтамалар мен құжаттарды алуға, сату-сатып алу келісім - шартына қол қоюға, сыйлауға, маған тиесілі ақшаларды алуға, келісімшартты жергілікті орындарда тіркеуге, менің орныма қол қоюға және осы тапсырманы орындауға байланысты барлық әрекеттерді жүргізуге құқық беремін.
       Сенімхат үш жыл мерзімге берілді.
         Осы сенімхатты мен, __________________________________________,    ____________________________________________________________________
       (нотариалдық кеңсенің атауы, лицензияның №, берілген күні)
нотариусы _____________   __  ж.  растадым.
         Сенімхатқа менің қатысуыммен азамат ___________________________ қол қойды. Жеке басы анықталды, қабілеттілігі тексерілді.
         Сенімхаттың мәтінін нотариус дауыстап оқыды.
         № ____________________ тіркемеге тіркелді.
         Тариф бойынша: ______________ теңге алынды.
         Нотариус: _______________________ (қолы)

Тағы рефераттар