Стандарттау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру туралы қазақша реферат

ҚР Мемлекеттік стандарттау жүйесі бекіткен заңмен стандарттаудың мақсатына жету үшін мына негізгі мәселелері  шешілуі тиіс:

—   тұтынушылар мен мемлекетке қажетті қажеттілікті ескере отырып және олрдың қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып өнім, үрдіс, қызмет көрсету сапасына қойылатын  тиімді талаптарды бекіту;

—   өнімнің сыйымдылық  (конструкторлық, электрлік, электромагниттік, үйлестіру бойынша техникалық үрдістерге,  метрологиялық   нормалар мен ережелерге талаптарды бекіту;

—   өндірісті, үрдістерді, қызмет көрсетулерді, бақылау     (сынау, талдау, өлшеу )  өнім сапасын сертификаттау және бағалауды нормативтік қамтамасыз ету;

—   технико- экономикалық ақпараттар, өнімді каталогтау және штрих кодтауды жіктеу және кодтау жүйесіне енгізу және дамыту

—   қолданыстағы заңды жетілдіру және ҚР реттеу жүйесін қалыптастыру жолында басқа экономикасы дамыған елдердің заңнамаларымен үйлестіру;

—   халықаралық стандарттардың ҚР тікелей қолданылуын қамтамасыз ету, қолданыстағы нормативтік құжаттар мен стандарттау жүйесін халықаралық нормалар мен жүйелермен үйлестіру;

—   стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі жұмыстарды ақпараттық және нормативтік қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру және ҚР мемлекеттік қорын қалыптастыру;

сертификатталған өнім, үрдіс, қызмет көрсету сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуде нормативтік құжаттардың міндетті талаптарының орындалуын.


Тағы рефераттар