Жоспар

Кіріспе 3

1 Табиғат ресурстары және оларды тиімді пайдалану мәселелері 4
1.1 Табиғат ресурстары және олардың жіктелуі 4
1.2 Ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаның ластануы 7

2 Жер ресурстарының пайдалану мәселесі
2.1 Су ресурстарының экологиялық мәселелері
2.2 Минералдық ресурстарды пайдалану 10
2.3 Батыс Қазақстан облысының табиғат ресурстары 17

Қорытынды 24

Қолданылған әдебиеттер 25

Кіріспе

Мен бұл курстық жұмысымды Қазақстандағы табиғат ресурстарына арнап жазып отырмын.

Табиғат ресурстары мен табиғат жағдайларының арасындағы шекара нақты емес. Мысалы, ауа егер бұрын жоқ табиғат жағдайы болса, қазір табиғат  жағдай және ресурс болып табылады.

Табиғат ресурстарымен қатар табиғат жағдайларын да қарастырамыз. Олардың табиғат ресурстарынан ерекшелігі — олар адамның өмірі мен қызметіне әсер етеді, бірақ берілген кезеңде материалдық өндіріске қатыспайды.Табиғат ресурстарын қазір қолға алған жөн.  Мысалы: Ауаның ластануы, ормандардың құрып бара жатқаны, жануарлар және т.б.

Ауаның, судың, топырақтың ластануы, қалпына келмейтін табиғи ресурстардың сарқылуы, биосфераның тұрақтылығының бұзылуы мен алуантүрлілігінің кемуі, адамдардың денсаулығының және өмір сүру жағдайларының нашарлануы күшейіп отыр.

 Курстық жұмыс / 30 бет
Тағы рефераттар