Тауарларды (жумыстарды, қызметтерді) алу ушін берілетін вексельдердің есебі туралы қазақша реферат. Сатып алушы сенімхат арқылы жабдыктаушыдан жеткізілген тауармен (жұмыспен, кызметпен) есеп айырысу кезІнде жай немесе аудармалы вексельді пайдалануы мүмкін.

Вексель ұстаушы жабдыктаушылармен, мердігерлермен және баска да кредиторлармен есеп айырысуда берілген вексельмен қамтамасыз етілген карызын 4030 шотта есепке алады.

Пайыздық вексель бойынша 4030 шотка «Берілген вексель» деп аталатын субшотың ашуды ұсынады.

Пайыздык вексельдің пайызсыз вексельден айырмашылығы, олар өзінің номиналдык (аталуы) құнына пайызды қоспайды, ал пайыздыкта ол қосылып келеді.

Пайызсыз вексельде пайыз мөлшерлемесі көрсетілмейді, бірак, марапаттау сомасын анықтайды. Пайызсыз берілген вексельге 4030 «Берілген вексельдің сомасынан марапаттау сомасы шегерілген» және 4030 «Берілген вексель бойынша марапаттау сомасы» деген косымша екі субшоттар ашылуы мүмкін.

Пайыздық вексель бойынша Пайыссыз вексель бойынша
Алғашқыда, марапаттау сомасы, толық көлемде болашақ кезеңнің табысы ретінде есептелінеді
2160 шоты дебеттеліп, 3380 шоты кредиттеледі 1620 шоты дебеттеліп, 4030 «берілген вексель бойынша марапаттау сомасы» субшоты кредиттеледі
Содан соң,  есептік кезеңнің  барысында тең үлесте есептелген пайыздық сомасы шығысқа жатқызылады
7310 шоты дебеттеліп, 1620 шоты кредиттеледі 7310 шоты дебеттеліп, 1620 шоты кредиттеледі

Тағы рефераттар