Технологиялық карта – құрылыс жинақтау жұмыстарының жиі қайталанатын түрі, өндірістің ұтымды және тұрақты технологиясын іске асыратын және жұмыс өндірісінің жобасы орнына немесе оған қосымша ретінде пайдаланатын құжат.

Типтік технологиялық карта — құрылыс үрдістерінің технология бойынша арналған:

а)  технологиялық үрдістерін қолдану жоғары сапаны қамтамасыз етеді;

ә) конструкциялар, заттарды, құрылыс материалдарды қаржылармен қамтамасыз ету бір бөлікке, ярусқа, қабатқа;

б) құрылыс үрдістер бірлескен және максималдық қолдану жұмыс орында;

в) жұмысты механикаландыру құрылыстың мерзімін азайтуға, адам еңбегін үнемдеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызады, екі ауысым жұмыс істеу;

г) тасымалдау үрдістер түзілістерді жеткізу технологиялық жабдықтарды ірілеу бөлшектермен;

д) құрылыста еңбек қорғау, тазалық — гигиеналық шаралар өткізу, қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы қауіпсіздік талаптар қойылады.

Типтік технологиялық карта келесі тараудан тұрады:

—         пайдалану саласы;

—         ұйымдастыру мен құрылыс үрдістерінің технологиясы;

—         технико-экономикалық көрсеткіштер;

—         материалдық техникалық қаржылар.

«Пайдалану саласы» қарастырылған:

а)  конструктивтік элементтердің және оның бөлігінің ғимараттардың мінездемесі;

ә)   карта бойынша құрылыс жұмыстарының құрамы;

б) карта бойынша табиғат қорғау шаралар, геологиялық, гидрогеологиялық және т. б. жағдайлардың мінездемесі;

в)   белгіленген объектіні картаға байланастыру мақұлдаманы беру.

«Ұйымдастыру мен құрылыс үрдістерінің технологиясы» қарастырылған:

а)  карта бойынша құрылыс жұмыстары талаптар бойынша орындалады. Дайындық, қажеттілік жұмысты қамтамасыз етеді;

ә)  жоспар, кескін конструктивтік ғимараттың бөлігіне арналған құрылыс алаңы мен құрылыс жұмыстар орындалады. Кестеде негізгі мөлшерлер, машиналар орналасқан жер, жолдар құрылыс материалдардың орын ауыстыруы, уақытша электр, жылу, су қамтамасыз ету жұмыс басталу;

б) құрылыс алаңында заттар мен құрылыс материалдар ұзаққа сақтау мақұлдамасы;

в)   өндіріс жұмыстарының әдістері, тәсілдері;

г)   бригаданың саны және олардың қосымша мамандықтары;

ғ)   жұмысты орындау кестесі мен еңбек шығынның калькуляциясы;

д) СНиП 3.01.01-85 бойынша жұмыстарды бақылау құрылыс жұмыстары өткізеді;

е)   жоба бойынша еңбек және қауіпсіздік техникасы шешімі

(1,2 кесте);

ж) құрылыс нормасы және құрылыс сызбалар сәйкес болу [7] оның ішіне кіреді:

1) бақылау сапасының бақылау жұмыстары, құрамы, әдістері, мерзімдерімен (3 кесте);

«Технико-экономикалық көрсеткіштер» қарастырылған:

а)  құрылыс үрдістерінің жұмыстарының көлемі;

ә)  кесте бойынша жұмыстың ұзақтылығы орындалады;

Жұмыстың барлық көлемінің еңбек сыйымдылығы калькуляция бойынша еңбек шығынының қосындысымен анықталады.  Еңбек сыйымдылығының  бірлік өлшемдері қосынды еңбек сыйымдылығын (адам-сағат) жұмыс көлеміне бөлумен анықталады.

Бүкіл көлемнің еңбек ақысы норма бойынша ал қабылданғандары еңбек шығыны калькуляциясынан алынады.

Бір жұмысшының орташа ауысым еңбек ақысы қосынды еңбек ақысын жұмыстың барлық көлемін еңбек сыйымдылығына бөлгенмен (ад.-сағ.) анықталады.

«Материалдық техникалық қаржылар» тарауда құрылыс үрдістерін карта қарастырылған құрылыс сызбалар, спецификация, жұмыстың көлемі, құрылыс конструкциялары, заттар, кешендер үнемдеу шығынының нормасы) (4 кесте).

Көліктің саны және типі көліктің, жабдықтауының, құрал-сайманның, иілгіштерінің атауы жұмыстың көлеміне, мерзімге оны орындау жұмысшылардың саны (5 кесте).

Заттардың пайдалану атауы заттардың шығынының нормасы

(6 кесте).

Типтік технологиялық карта қысқы мерзімде орындалса қосымша мәліметтер болу керек: бетонды бабына келтіру, ылғалдығы, жылытқыштың құрылғысы.

1 Кесте – Жұмыстардың орындалу кестесі

Жұмыстардың атауы

Өлшем бірлігі

Жұмыстардың көлемі

Жұмыстардың барлық көлеміне сыйымдылық , адам — күн

Машиналар мен механизмдердің маркасы

Бригада (звено) құрамы

Смена саны

Жұмыстардыңң ұзақтылығы,

 күн

Сменаның жұмыс күндері, сағат

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 Кесте – Еңбек шығыны мен жалақының калькуляциясы

Негіздеу

(ЕНиР және т.б.)

Жұмыстардың атауы

Өлшем бірлігі

Жұмыстардың көлемі

Бірлік өлшемге уақыт мөлшері, адам — күн

Жұмыстардың барлық көлемге еңбек шығыны , адам- күн

Бірлік өлшемге бағасы, теңге-тиын.

Бүкіл көлемге еңбек шығынының құны , теңге-тиын

Бригада (звено) құрамы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
Барлығы            

3 Кесте – Бақылау мерзімдерімен, құрамымен және бақылаулы операциялардың тізімдерімен сапаның жүйелі сұлбасы

Бақыланатын операциялардың атауы

Операциялар орындалуының сапасын бақылау

Жұмыс өндірушісімен

мастермен

құрам

тәсілдер

уақыт

шақырылатын қызметтер

1

2

3

4

5

6

           

4 Кесте – Қорлардың шығын мөлшері

Құрылыс құрылымдарының, бөлшектердің, жартылай фабрикаттардың, материалдар мен жабдықтың атауы

Марка

Өлшем бірлігі

Саны

1

2

3

4

       

5 Кесте – Жұмыстардың көлемдерімен, олардың орындалу мерзімдерімен, жұмысшылар санымен сәйкес жұмыстардың ұйымдастыру сұлбасы

Машиналардың, жабдықтардың, құралдардың, инвентарьлардың,             атауы

Түрі

Марка

Саны

Техникалық сипаттама

1

2

3

4

5

         

6 Кесте – Пайдаланатын материалдардың шығын мөлшері

Пайдаланатын материалдардың атауы

Өлшем бірлігі

Машинаның бір сағатқа жұмыс істеуінің мөлшері

Жұмыстардың қабылданған көлемінің саны

1

2

3

4

       

 Бақылау сұрақтары

  1. Типтік технологиялық картаның мәні.
  2. Типтік технологиялық карта қандай бөлімдерден тұрады ?
  3. «Пайдалану саласы» бөлімінде не орындалады?
  4. «Ұйымдастыру мен құрылыс үрдістерінің технологиясы» бөлімінде не келтіріледі?
  5. «Техника-экономикалық  көрсеткіштер» бөлімінде не келтіріледі?
  6. «Материалдық-техникалық қорлар» бөлімінде не келтіріледі?
  7. Технологиялық карталарды кім құрастырады?
  8. Технологиялық карталар ненің негізінде құрастырылады?
  9. Типтік технологиялық карталардың нақты объектілерге байлауы нені білдіреді?

Тағы рефераттар