Жартылай өткізгіштік металл контактісіндегі түзетілген диод. СВЧ диодтары туралы қазақша реферат

Импульті диодтар.

Түзетуші жартылай өткізгішті металл контактіні Шоттки бөгеуілі деп атайды, ең алғашқы осындай контактінің құрамын зерттеген неміс ғалымы  В. Шоттки атымен.

Р-п ауысуындағы диодтармен салыстырғандағы осы диодтардың ерекшелігі болып  жартылай өткізгішті металл контактісінің тікелей араласуы кезінде ол арқылы негізгі заряд тасымалдаушылары инжекцияланады. Негізгі емес заряд тасымалдаушылардың  инжекциясы болмайды. Сондықтан Шоттки диодтарында р-п ауысуларында диодтардың тез қозғаласының бәсеңденуі негізделген базадағы  негізгі емес заряд тасымалдаушыларының көбеюі және жойылуы сияқты процестер жоқ. Шоттки диодтарының  инжекциялығы  тек олардың  бөгеуілдік сыйымдылықтарының көлемімен анықталады.

Бұл диодтар келесі түрде жасалады. Эпитаксиалды әдіспен  п-типтік өткізгішті кремнийдің қатты қоспасының жанында п-типті өткізгіштің аса жоғары кремнийлік қабаты өседі. Содан кейін вакуумдағы термитикалы жойылу әдісімен, төменгіомды кремний қабатына  металл пленкасы тұнады, онда электрондар шығысындағы жұмысы кремнийлік шығысындағы жұмысынан  көп болады. Нәтижесінде осы контактіде Шоттки барьері пайда болады. Шоттки барьері бар диодтарды жасау технологиясы. 1~nф барьерлі көлемді диодты алуына мүмкіндік береді (түзетілген контактінің аз көлеміне және контактіде кең потенциалды  барьер құруға). Барьерлік сыйымдылығының аз көлемі  және диодтың бірізділік қарсыласуы барьерлік сыйымдылықта қайта зарядтаудың аз уақытына негізделген.  Осының нәтижесінде жартылай өткізгішті металл контактілеріндегі түзетілген диодтар  жоғары жиілікті және жоғары жылдамдықты импульсті диодтар ретінде қолдану аса қолайлы. Шоттки барьері бар диодтардың  ерекшелігі болып, түзетілген контакт арқылы ток өтетін процессте қыздырылатын жылу бөлігіне металл  пленкасы арқылы жүзеге асырылары.  Металдың жылу өткізгіштігі  кез-келген жартылай өткізгішті қоспадан үлкен. Сондықтан жылу бөлгіштің жылдамдығы және шашыратқы қуаты осындай  диодтарда р-п ауысуындағы диодтарға қарағанда үлкен.

Осылайша жартылай өткізгішті металлконтактілерінде түзеткішті пайдалану күшті  жоғары жиілікті түзеткішті диодтарды  алуына  мүмкіндік береді. Осындай  диодтардың жиіліктік диапазон жұмысын жартылай өткізгішті металл нүктелік контакты қолдана отырып ұлғайтуға болады.

СВЧ диодтары сантиметрлік және одан да қысқа радиотербелістер диапазонында жұмыс істеу үшін арналған, яғни 10 ГГц-тен 100ГГц жиіліктік облыста.

Импульсті диодтар деп , 1 мкс оданда аз уақыттың  қосылуларында  жұмыс істей алатындарды  айтады.  Импульстік диодтарды аз уақытқа  созылған импульстердің  жұмыс істейтін схемадағы элементтер ретінде қолданады, сондықтан оларды қосқан кезде аз интеграциясына ие болуы керек. Импульстік диодтардың  құрамы мен параметрлері оларда болып жатқан процестермен анықталады.


Тағы рефераттар