Жер төсемінің бойлық бедері туралы қазақша реферат

Бойлық бедері желісі деп теміржол осьінің тік жазықтыққа түсірілген кескінің айтады. Және де ол көлденең арақашықтығы 1:1000 масштабта сызылады.

Бойлық бедер мынадай кестеден тұрады:

-жол километрі;

-пиеттер;

-жер белгілері (қара);

-жобалық еңіс;

-жоба белгісі (қызыл)

-жұмысшы белгісі.

         Қара белгілер – жер қабатының белгісі. Жер белгісі интерполяциялық әдіспен анықталады.

         Қызыл белгілер – жер төсемінің жобалық белгісін білдіреді. Жоба белгісі мына формула арқылы есептеледі:

Н кр = Н зад + і * е, м

Мұндағы, Нзад – берілген жоба белгісінің  еңістік көрсеткіші;

               І – еңес мөлшері, %0;

                 Е – еңіс ұзындығы;

         Жұмысшы белгісі дегеніміз қара белгілер мен қызыл белгілер арасындағы айырмашылық. Жұмысшы белгісін есептеу жер жұмысының көлемін анықтау үшін қажет. Егер жоба белгісі жер белгісінен үлкен болса, онда жұмысшы белгісі ойық тереңдігін көрсетеді, ал кем болса, онда төкпе үйіндінің биіктігін көрсетеді.

         Жобалық еңестер бедер элементтерінің әрқайсысына жазылады.

Жер жұмысының көлемі 26000

Жол ведомсі

Жол

Жолдардың атауы Реліс түрі Жолдың шегі Жолдың толық ұзындығы Жолдың пайдалы ұзындығы
Бастап Дейін

1

2

3

4

5

6

7

1

Басты

Р-65

13

8

1300

1250

2

Қабылдау-жөнелту

Р-50

11

9

1100

1000

3

Қабылдау-жөнелту

Р-50

17

4

1900

850

4

Қабылдау-жөнелту

Р-50

19

10

850

700

5

Қабылдау-жөнелту

Р-50

9

12

900

850

6

Қабылдау-жөнелту

Р-50

9

12

850

700

7

Тартымды

Р-50

21

Тұйық

550

500

8

Тұйық

Р-50

6

тұйық

600

550

 

Реліс түрі Р – 65                                               м                                              км
Реліс түрі Р – 50                                              м                                              км

Тағы рефераттар