«Жетісу» ЖШС-дегі  қаржы- экономикалық сипаттамасы туралы қазақша реферат

2008 жылы сауда саттық саласында Астана қаласында  құрылды.

Компания негізгі қаржылық көрсеткіштердің жоғары қарқынды өсуін көрсете отырып, 2010 жылды табысты аяқтады. Активтердің ұлғаюы 2009 жылмен салыстырғанда 2010 жылы 39 %-ға жетті , жеке капитал 114 %-ға ұлғайтылды, таза табыстың мөлшері 2009 жылдың көрсеткішінен 3,3 есе артты.

«Жетісу» ЖШС-нің активтерінің құрамы мен құрылымын мына кестеден көруге болады(Кесте 2).

Кесте 2.ЖШС – нің 2010  жылғы балансының сипаттамасы

Активтер

Жыл басы, тг

 

Жыл соңы, тг Ауытқуы, тг

А

1

2

3

Қысқа  мерзімді активтер

Ақша қаражаттары және оның эквиваленттері

1073137

3411526

2338389

Қысқа мерзімді сауда және өзге дебиторлық қарыз

288695

531690

242995

Ағымдағы табыс салығы

440092

440092

Қорлар

5679430

7218258

1538828

Өзге қысқа мерзімді активтер

32084

52432

20348

Барлығы

7513438

11653998

4140560

Ұзақ мерзімді активтер

 

 

 

Негізгі құралдар

43825

84979

41154

Материалдық емес активтер

Барлығы

43825

84979

41154

Қысқа мерзімді міндеттемелер

 

Қысқа мерзімді сауда және өзге дебиторлық қарыз

8169535

15543077

7373542

Жұмысшыларға сыйақы

60

54

-6

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер

215695

461335

245640

Барлығы

8385290

16004465

7619175

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

 

Қарыздар

Өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

Капитал

Таратылмаған табыс (жабылмаған залал)

-4368489

594764

4963253

Барлығы

-4368489

594764

4963253

Бақыланбайтын меншік иесінің үлесі

103000

103000

103000

Барлығы

-4368489

697764

506653

Баланс

11738977

27069165

15330188

Кестені қорытындылай келе, кәсіпорынның  жыл басымен салыстырғанда қысқа мерзіді активтер 7513438 теңгені құраса, жыл аяғында  11653998 теңгені құраған, 4140560теңгеге артқандығын көрсетеді.  Алайда мұнымен қатар қысқа мерзіді міндеттемелер жыл басында 8385290 теңгені құраса, жыл аяғында 16004465 теңгені құраған, 7619175 теңгеге артқан.

Кесте 3. ЖШС – ның  табыс  пен  шығыстар көрсеткіші

  2008 жыл, тг 2009 жыл, тг 2010 жыл,тг
Өнім сату мен қызмет көрсетуден түскен табыс 118351978 82327197 68374065
Сатылған өнім мен көрсетілген қызметтің өзіндік құны 104728883 72723707 58548477
Жалпы табыс 13623095 9603490 9825588
Әкімшілік шығыстар 13236466 14489625 6388126
Жалғасып келе жатқан қызметтен кезеңдік табыс (залал) 386630 -4886135 3437462
Салық салынғанға дейінгі табыс (залал) 386630 -4886135 3437462
Кезендегі таза табыс 386630 -4886135 3437462
Барлық табыс 386630 -4886135 3437462

3 кестені талдай келе, 2009 жылы  таза табыс -4886135 теңгені құраса, 2010 жылы 3437462 теңгені құрағанын көруге болады. Бұл ретте 2009 жылмен салыстырғанда 2010 жылы  табыстың артуын әкімшілік шығыстардың 2010 жылы азайтылғандығымен түсіндіріледі.

ЖШС өз еркімен жұмысшылардың керектігіне, олардың санына, кәсіпқойлық және мамандық деңгейіне байланысты штаттық кестесін жасайды. Штаттық кестені ЖШС директоры бекітеді. ЖШС тұлғалық құрамының есебін кадр бойынша жұмыс істейтін менеджер жүргізеді. Жұмыс уақытын қолданғанның есебі табельдерде жұмысқа келуі немесе келмеуі түгелдей тіркеу әдісімен жүргізіледі


Тағы рефераттар