Жоспар

  1. Эмоция түрлері және олардың жалпы сипаттамасы.
  2. Эмоциялардың дамуы және олардың адам өміріндегі  мәні.
  3. Эмоционалдық стресс түсінігі.
  4. Эмоциялық күйді реттеу.

Эмоция түрлері және олардың жалпы сипаттамасы.  Түйсіктердің сезімдік астары. “сезіс” және “эмоция” түсініктерінің арақатынасы. Эмоциялардың негізгі сипаттамалары. Эмоциялардың негізгі түрлері. Эмоция классификациялары. Эмоциялардың амбиваленттілігі.  Жоғарғы сезісдер. Көңіл-күйдің негісгі сипаттамалары.

Эмоциялардың дамуы және олардың адам өміріндегі  мәні. Органикалық қажеттліліктер балалардағы алғашқы эмоциналдық көрінулерді тудырушы ретінде. Жағымды және теріс эмоциялар қалыптасуына ықпал етуші факторлар. Фрустрация эмоция қалыптасу механизмі ретінде. Балаларда эмоциялар мен эмоциялық күйлердің қалыптасуындағы ересек адамдардың ролі.  Жоғары сезімдердің қалыптасу заңдылықтары. Мінез-құлықты реттеудегі эмоция ролі. Эмоциялардың негізгі функциялары. Эмоционалдық көрінулердегі даралық айырмашылықтар.

            Эмоционалдық стресс түсінігі.  Стресс организмнің өзгеше реакциясы ретінде. Г.селье бойынша стресстің негізгі сатылары. Психикалық стресс классификациясы. Ақпараттық стресс пайда болу шарттары. Эмоционалдық стресстің көріну ерекшеліктері. Үрейлер классификациясы.  Стресс көрінуі және даралық ерекшеліктері.

            Эмоциялық күйді реттеу.  Ф.Б.Березин бойынша психикалық күйлерді реттеу механизмдері. Психологиялық қорғаныс классификациясы. Психологиялық қоғаныс функциялары. Стресстік күйдің қалыптасуындағы фрустрацияның ролі. Қажеттіліктер және олардың стресс дамуындағы ролі. Интрапсихикалық қақтығыс. Қақтығыс түрлері. Қақтығыстың алдын алу. Қақатығыс шешу жолдары.


Тағы рефераттар