Құрама шифрлар туралы қазақша реферат

Құрама шифр алгоритімінде блоктық және ағындық шифрлау тәсілдері бірге қолданылады. Практикада құрастырма шифр DES алгоритмінің әр түрлі режимдарында пайдаланылады.

Идеал шифр талабы. Клод Шеннон егер:

1)  Біркелкі таралу заңдылығымен шын мәнінде кездейсоқ екілік тізбек болып табылатын кілт қолданса

2)  Кілт ұзындығы бастапқы хабардың ұзындығына тең болса

3)  Кілт бір ғана рет қолданса

Шифр абсолют сенімді болады деп дәлелдеді.

Бұл үш талаптын бірден орындалуы әрине қиынға түседі. Дегенмен абсолют сенімді шифр бар және ол біржолғы блокнот деп аталады. Шифрді 1917 жылы Мэйджер Джозеф Моборн және Гильберт Вернам ойлап тапқан. Кілттің кездейсоқ символдарының тізбегі блокнот беттеріне жазылады. Хабар жіберушінің де тура сондай блокноты болуы тиіс. Шифрмәтінді дешифрлағаннан кейін ол да қолданған бетті жояды.
Тағы рефераттар