«Строймонтаж-Кызылорда» ЖШС «серной кислота» қоймасының құрылысын жүргізу үшін жалпы құрылыс жұмыстарының сметасын құрған. Сметаны жасауда құрылысқа қажетті материалдар шығындарының, конструкцияның, детальдардың, еңбекақы шығындарының, материалдардың нарықтық бағасының сметалық нормалар және үстеме шығындардың нормалары қолданады. Құрылыс жұмыстарының сметасына сәйкес «серной кислота» қоймасын салу үшін құрылыс жұмыстары 7 бөлімге топтастырылған. Осыған байланысты әр бөлім бойынша құрылыс жұмысын орындау шығындары қарастырылған. Құрылыс жұмыстарының орындауы бойынша жалпы шығынның құрылымдық топтастырылуы сызбада көрсетілген

Сметалық есептерді құру кезінде келесі шығын баптары қолданылады: материалдар, негізгі еңбекақы, құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалану бойынша шығындар, басқа да шығындар, үстеме шығындар. Алғашқы төреуі болып құрылыс монтаждық жұмыстарды жүзеге асыру кезіндегі тікелей шығындар болып саналады.

«Строймонтаж-Кызылорда» ЖШС –тігі «серной кислота» қойма құрылысына жұмсалатын шығынар құрылымы

А тікелей шығындар

 

І 1.1 жалпы құрылыс шығыны

 

1.2 үстеме шығын

 

1.3 нормаланбаған және болжанбаған шығын

 

Барлығы

 

ІІ 2.1 жалпы еңбек шығыны

 

2.2 нормаланбаған және болжанбаған жұмыс бойынша еңбекақы шығыны

 

Барлығы

 

Б Фундаментті және поддонаны орнату жұмысы

 

І 1.1жалпы құрылыс шығыны

 

1.2 үстеме шығын

 

1.3 нормаланбаған шығын

 

Барлығы

 

ІІ 2.1 жалпы еңбекақы шығыны

 

2.2 нормаланбаған еңбекақы

 

Барлығы

 

ІІІ 3.1 материалдық шығын

 

3.2 конструкция

 

3.3 жергілікті материалдар

 

Барлығы

 

В Изоляция поддона и фундаментов под емкости

 

І 1.1 жалпы құрылыс шығыны

 

1.2 үстеме шығын

 

1.3 нормаланбаған шығын

 

Барлығы

 

ІІ  2.1 жалпы еңбекақы шығыны

 

2.2 нормаланбаған шығын

 

Барлығы

 

ІІІ 3.1 Материалдар

 

3.2 конструкция

 

3.3 жергілікті материалдар

 

Барлығы

 

Г Сатылар мен алаңдар салу жұмысы

 

І 1.1 жалпы құрылыс шығыны

 

1.2 үстеме шығын

 

1.3 нормаланбаған шығын

 

Барлығы

 

ІІ 2.1материалдар

 

ІІІ 3.1 еңбекақы шығыны

 

3.2 нормаланбаған еңбекақы

 

Барлығы

 

Г1  Металдық монтаждау жұмысы

 

І 1.1 металдық монтаждау шығыны

 

1.2 үстеме шығын

 

1.3 нормаланбаған шығын

 

Барлығы

 

ІІ 2.1 материалдар

 

2.2 конструкция

 

ІІІ 3.1 еңбекақы шығыны

 

3.2 нормаланбаған еңбекақы

 

Барлығы

 

Д қойма құрылысын  салу бойынша шығын

 

І 1.1 жалпы құрылыс жұмысы

 

1.2 үстеме шығын

 

1.3 нормаланбаған шығын

 

ІІ 2.1 материалдар

 

2.2 конструкция

 

2.3 жергілікті материалдар

 

ІІІ 3.1 еңбекақы шығыны

 

Д1металдық монтаждау шығыны

  

Материалдық  шығындардың жалпы соммасы 2008 жылы жоспар мен салыстырған іс жүзінде 99,18 пайызды құраған. Яғни, 0,81 пайызған кеміген. Оның себебі, құрылыс материалдарын нарықтағы бағасының азандауына байланысты.  Ал, құрылыс материалдарының нарықтық бағасының өзгеру деңгейін анықтау үшін жоғарыдағы кестеде берілген әрбір материалдық шығындар номенклатурасы бойынша жеке – жеке баға деңгейінің өзгеруін талдау қажет.

Жалпы қорыта келгенде материалдық шығындар құрамындағы келесі номенклатуралық топтаманың іс жүзіндегі бағасының жоспармен салыстырғанда ауытқуынан жалпы материалдар шығын мөлшері төмендеп отыр
Тағы рефераттар