МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…….3

1-ТАРАУ. ЛОГИКАЛЫҚ ПРОГРАММАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.
1.1 Логикалық программалау. Prolog тілі……4
1.2 Prolog тілінің жетілдірілген нұсқалары….5
1.3 Prolog тілін басқа программалау тілдерімен салыстыру…6
1.4 Prolog тілінде құрылған логикалық программаның орындалу тәртібі…..7
1.5 Тізімдер. Prolog программасында тізімдерді қолдану…….10
1.6 Prolog программасында берілгендер қорымен жұмыс істеу..12

2-ТАРАУ. ЛОГИКАЛЫҚ ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІ. PROLOG ТІЛІН ҚОЛДАНУ МЫСАЛДАРЫ.
2.1 Prolog тілінде математикалық есептерді есептеу…..16
2.2 Prolog тілінде физикалық есептерді есептеу..17
2.3 Басқа мысалдарды қарастыру…..18

ҚОРЫТЫНДЫ…….21

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ….22

КІРІСПЕ 

Логикалық программалау – информатика курсының программалау саласының негізгі бөлімі. Бұл пәннің негізгі мәселерінің бірі – адамның ойлауын формальдандыру, информатикалық технологияны интеллектендіру. Интелектуальды іс-әрекеттерді орындауға арналған ыңғайлы программа құру үшін математикалық логика заңдары мен принциптеріне негізделіп дайындалған логикалық программалау тілі қажет. Бұл қажеттілік біздің курстық жұмыстың тақырыбын «Логикалық программалау» деп алуымызға негіз болды.

Курстық жұмыстың мақсаты – логикалық программалау тілінің түрлі салалардағы есептер бойынша программа құрудағы мүмкіндіктерін зерттеу.

Курстық жұмыстың мақсатына жету үшін келесі міндеттерді шешу қарастырылды:

  • Дискретті математика пәнін игеру.
  • Математикалық логика пәнінің мәселелерімен танысу.
  • Программалау тілдерін игеру.
  • Prolog  тілінің мүмкіндіктерін зерттеу.

Курстық жұмыс кіріспеден, екі тарудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.

Кіріспеде курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі, жұмыстың мақсаты, курстық жұмыстың теориялық маңыздылығы мен практикалық құндылығы баяндалған.

1-тарауда курстық жұмыс тақырыбының теориялық негіздері қарастырылған. Атап айтқанда, логикалық программалау, Prolog  тілі, предикат, факт, тізімдер, тізімдердің Prolog  тілінде қолданылуы, берілген қоры және т.б.

2-тарауда Prolog  тілінің мүмкіндіктерін есептің қойылымы бойынша прграммалау тәсілдері қарастырылған.

Қорытынды да логикалық программалаудың алатын орны, екі таруда қарастырылған мәселелер, курстық жұмыстың міндеті қарастырылған.

 Курстық жұмыс / 22 бет
Тағы рефераттар