Өрт сөндіруде сумен қамтамасыздандыру туралы қазақша реферат

Ауыл шаруашылығында өрттен сақтануда сумен қамтамасыздандыру, ауыл ауыл шаруашылығында жыл бойы қажетті қысыммен 3 сағат ішінде немесе өрт күшейуі  уақытына дейін толық жеткізілуі қажет. Судың жұмсалу нормасы өрт сөндіру ғимараты және құрылмалары кестеде көрсетілген.

250 мың адам жасайтын ауылдық жайлы және поселкаларда судың бір ғимаратқа жұмсалуы (10л/с) дұрыс келеді. Ауылдық құс фермасы, жалпы ғимараттар үшін 5 л/с ағатын су дұрыс келетін. Ауылдық жерлерде сумен қамтамасыздандыру көзі болып (өзен, көл, тоғандар немесе жасанды өрт сөндіру бассейндері) есептеледі. Сыртқы және ішкі өрт өшіру су жұмсалу нормасын төмендегідей формуламен есептеуге болады

Qп = 3,6 х 1х  6 х 5000 = 60600         (1)

Бұнда: q – ішкі және сыртқы өрт өшіруге кететін су сығым нормасы

Тn — өрт уақыты.

Пn – бірдей басталған өрт, өрт бассейні жұмсалмайтын су қоры м3.

Wп = 60600 +1400 + 0,5х 2000= 86000        (2)

Бұнда: Qт – техникалық бағытта жұмсалған су м3/сағ.

Qх – шаруашылық бағытына жұмсалатын су м3/сағ.

Өрт өшіруде су құндағынан ағатын су жылдамдығы төмендегі формуламен анықтайды:

V0 = √ 2 х1х9,8 = 10,6                        (3)

Бұндағы: Н – құдықтағы су сығымы м.

g = 9,8 м2/с.

Ауа қарсылығын есепке алмағанда судың атқылауының теориялық қашықтығы, теңдеуге қарасақ:

10,6

L  = ———— 30 =  436                     (4)

1

Бұндағы α = 300

Бір құндақтағы су жұмсалуын төмендегі формуламен анықтауға болады.   Qқұн. = 0,5х 32 х  √2х 9,8х36 =  120                 (5)

Бұнда: М – жұмсалу коэффициенті, ол атқылау диаметрі (0,5) есебінде.

S – құндақ тесігі көлемі мм2.

Эвакуациялауға кететін уақыт адамдар жағдайының жоғары критикалық көрсеткішіне байланысты. Оларға: температура 600 С жоғары, бөлмедегі ауада оттегінің мөлшері нормадан (20%) төмендеуі, түтін нәтежесінде көру қашықтығы кемиді.Ауада улы заттардың пайда болуы кіреді.
Тағы рефераттар