Мектепте қызмет жұмысы барысында алғашқы қадам кезеңі — өзіндік сезім ойлауының қажеттілігі мен қызығушылығын арттыру.

Осы мақсатты шешу үшін рефераттар жазу болады, тақырыптары үлгі ретінде келесі: «Менің сүйікті музыка мұғалімім», «Мектепте алған эстетикалық тәрбием», «Мектеп өміріндегі менің алғашқы өнер қадамым» т.с.с. Реферат жазу барысында басқа адамның әлемдік рухын түсіну, педагогикалық құралдарды сезіну, музыка мұғалім тұлғаның жақсы қасиеттерін айыра білу, түсіну, үйрену т.б.

Осындай тақырыпқа байланысты рефераттар жазу – студенттің ізденіс жұмысының логикалық алғашқы қадамы. Студентті «өзіндік» педагогикасынына, «өзіндік» ғылыми ізденісінің мәселесіне айналады.

Екінші жағдай, күрделі мақсатты шешу барысында, студенттің ізденіс жұмысындағы әдебиеттер негізінен фактілер мен қоғам – педагогикалық практикасы. Фактілерді іздеу барысында тақырыбына қызығушылық туғызады, білім беру, тәрбие мәселелері, материалдарды сұрыптау, барлығы келешекте педагогикалық практикада қолдау жасалады, өзіндік тәрбиелігі, фактілерді жинауға үйретеді, әрине тақырыбына байланысты және ізденіс мақсаттарына шешуге.

Өздік жұмысына сұрақтар мен тапсырмалар

 • Музыкалық – педагогикалық мәселелерінің әдіснамалық талдауының негізін ашыңдар.
 • Кәсіби рефлексияның маңызын және мазмұнын әдіснамалық талдауда көрсетіңіз.
 • Ізденіс жұмысының теориялық әдістің мазмұнын әдіснамалық талдауда көрсетіңіз.
 • Эмпириялық әдістің мазмұнын және орнын әдіснамалық талдауда көрсетіңіз.
 • Объективтік, субъективтік байланыс принципінің мазмұны мен қызметін әдіснамалық талдауда көрсетіңіз.
 • Д.Б.Кабалевскийдің музыкалық — педагогикалық әрекетіндегі объективтік, субъективтік байланыс принципін әдіснамалық талдауда көрсетіңіз.
 • Кәсіби бағыт принципінің негізгі қызметін және мазмұнын көрсетіңіз.
 • Философиялық, жалпы ғылымилығы мен жеке ғылымилық деңгейінің қызметі мен мазмұнын әдіснамалық талдауда көрсетіңіз.
 • Г.Г.Нейгаузаның музыкалық – педагогикалық әрекетін сипаттаңыз.
 • Студенттік дипломдық жұмысын әдіснамалық талдауды қолдана сипаттаңыз. Студенттің педагогикалық ізденісінің жалпы логикасы және құрылымы.
 • Студенттің ғылыми ізденісіндегі дайындық кезеңі.

Тағы рефераттар